Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 7

Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 7 trên website luyện thi HSK online uy tín ChineMaster TiengTrungHSK

0
859
Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 7 trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ tphcm
Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 7 trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ tphcm
Đánh giá post

Tài liệu thi thử HSK online miễn phí

Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 7 để tiếp tục quá trình ôn luyện cho kì thi HSK, hôm nay Thầy Vũ sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức mới trong chuyên đề thi thử HSK online TiengTrungHSK. Đặc biệt nếu các bạn muốn tham gia các khóa học của trung tâm tiếng Trung ChineMaster, thì có thể đăng ký trực tiếp tại trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM hoặc trung tâm tiếng Trung Hà Nội.

Bên cạnh những lớp học tại cơ sở của trung tâm ChineMaster, các bạn còn có thể tham gia học online tại website luyện thi HSK online, hướng dẫn luyện thi HSK online hoặc các bạn có thể tự học tiếng Trung thông qua skype hoàn toàn miễn phí.

Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề thương mại, các bạn có thể tham khảo thêm ở link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung thương mại trực tuyến miễn phí

Ngoài những chuyên đề để các bạn tìm hiểu, Thầy Vũ còn cung cấp cho các bạn bộ gõ tiếng Trung để thông qua đó các bạn nhận biết mặt chữ Hán và nâng cao trình độ của bản thân. Các bạn có thể dowload miễn phí ở link bên dưới.

Dowload miễn phí bộ gõ tiếng Trung SoGou

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại bài cũ ở link bên dưới nhé.

Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 6

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Giáo trình thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 7 Thầy Vũ

Giáo trình Thi thử HSK online miễn phí

Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 7 là bài giảng lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ trên website học tiếng Trung HSK online TiengTrungHSK ChineMaster. Hôm nay bài tập của chúng ta là nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 5 và HSK 6 thông qua bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế của Thầy Vũ. Các bạn thường xuyên online trang web học tiếng Trung online này sẽ thấy rất nhiều bài giảng trực tuyến mới nhất được chúng tôi cập nhập đều đặn mỗi ngày. Lớp học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản đến nâng cao tại Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM và ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội sẽ giúp chúng ta luyện tập kỹ năng làm bài thi HSKK sơ cấp, HSKK trung cấp và HSKK cao cấp. Rất nhiều bài giảng luyện thi HSK online theo trình độ cơ bản đến nâng cao chia theo từng kỹ năng gồm nghe hiểu và đọc hiểu và kỹ năng viết HSK được chúng tôi chia sẻ rất nhiều trên website đào tạo tiếng Trung HSK online này của Thầy Vũ. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 trong Thành phố Hồ Chí Minh là Cơ sở thứ 2 của Thầy Vũ.

Bài tập hôm nay của chúng ta ngày 17 tháng 3 năm 2021 – Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 7 có nội dung chi tiết như sau:

随着案件的稳定,越南的Covid-19震中减轻了社会限制

随着该省于2021年3月3日结束为期15天的社交活动,警方在海阳的Covid-19检查站消除了障碍。

由于Covid-19案件的增长速度有所减缓,海阳省北部将恢复生产和业务。
从周四开始,将根据政府的指令19调整海阳的社会疏散规范,该指令规定提供批发和零售服务,彩票,酒店,住宿场所,饭店和食品摊位的企业可以恢复营业,但必须确保抗大流行采取的措施包括为工作人员提供防护服,体温检查和避免紧密接触。

但是,该省是越南1月28日发生的最新Covid-19社区疫情的震中,该省仍将禁止宗教聚会,体育赛事和人群拥挤的节日,以及其他“不必要的”活动。

酒吧,卡拉OK,按摩店,美容诊所和娱乐设施等非基本业务也将关闭。

尚未完成14天锁定的几个公社和居民区将继续执行该协议。

海阳市党委办公室主任阮越海(Nguyen Viet Hai)表示,该省将采用该规范直到本月底,并根据当时的发展情况做出进一步的决定。

现在,在过去的三个星期中,该省记录的本地传播病例每天徘徊在一到两个。

3月3日,海阳市结束了为期15天的省级社会隔离期申请。

在此期间,人们被告知不得进食,除非获得食物,药品或其他紧急情况,确保至少两米的社交距离,同时禁止在医院,办公室,学校和公共场所以外的地方聚会两人以上。

在此期间,穿过该省的交通也受到限制,该省有超过200万人,而且只有具有重要目的的车辆才可以进入该省,距河内只有一个多小时的车程。

后来,该省的12个区和镇被分为两组,分别具有不同的限制级别。

四个地区禁止社交活动,在一个地方聚集超过20人,在工作场所,学校和医院之外聚集10个或更多人。必须确保公众之间的最小距离为两米。

其余的保持了指令19的规定。

总理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)于去年发布了社会疏散法规,以应对大流行病的复杂发展。

Hai Duong的培训和教育部门将在周二与该省人民委员会合作,决定学校是否可以在周三之后恢复营业。

从1月28日起,越南在近两个月后再次出现社区传播病例以来,在13个城市和省份记录了904例国内病例,仅海阳市就占720例,其中包括周二确诊的3例。

在南苏丹部署之前,有64名越南人接种了Covid-19疫苗

2021年3月16日,她在南苏丹的维和行动之前,一名越南军医在HCMC的175军医院接受了第一剂阿斯利康Covid-19疫苗。

总计有64名越南军医准备加入联合国南苏丹维和行动,这是星期二他们第一次接受阿斯利康Covid-19射击。
他们收到了由这家英国瑞典公司与牛津大学合作在胡志明市军事175医院合作开发的阿斯利康疫苗的第一枪。他们的疫苗接种是越南于上月底交付的第一批117,600剂阿斯利康疫苗的一部分。

自3月8日越南开始大规模疫苗接种运动以来,只有医务人员和Covid-19一线工人才有资格接种疫苗。

越南第二,第三野战医院的医生计划于3月24日作为联合国维和部队的一部分前往南苏丹。

根据协议,每人将被给予两剂疫苗,相隔12周。在星期二的第一次注射后,医务人员将在南苏丹进行第二次注射。

在注射之前,他们接受了健康检查,并签署了Covid-19疫苗接种同意书。

35岁的护士Tran Thuan Trang上尉说:“我感到有点紧张,但很放心,因为我检查了健康状况,并在注射后接受了严密监视。”

接种疫苗后,她说,参加在Covid-19大流行仍在造成严重破坏的南苏丹的工作时,她会感到“更加自信和安全”。

越南扩大了在联合国维和行动中的作用,并参加了在非洲的更多行动。

2018年10月,越南首次派遣了一批军事医生在南苏丹的联合国野战医院工作。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng này lớp học tiếng Trung HSK online miễn phí Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 7 các bạn chú ý xem và đối chiếu nhé.

Suízhe ànjiàn de wěndìng, yuènán de Covid-19 zhènzhōng jiǎnqīngle shèhuì xiànzhì

suízhe gāi shěng yú 2021 nián 3 yuè 3 rì jiéshù wéiqí 15 tiān de shèjiāo huódòng, jǐngfāng zài hǎi yáng de Covid-19 jiǎnchá zhàn xiāochúle zhàng’ài.

Yóuyú Covid-19 ànjiàn de zēngzhǎng sùdù yǒu suǒ jiǎnhuǎn, hǎi yáng shěng běibù jiāng huīfù shēngchǎn hé yèwù.
Cóng zhōu sì kāishǐ, jiāng gēnjù zhèngfǔ de zhǐlìng 19 tiáozhěng hǎi yáng de shèhuì shūsàn guīfàn, gāi zhǐlìng guīdìng tígōng pīfā hé língshòu fúwù, cǎipiào, jiǔdiàn, zhùsù chǎngsuǒ, fàndiàn hé shípǐn tānwèi de qǐyè kěyǐ huīfù yíngyè, dàn bìxū quèbǎo kàng dà liúxíng cǎiqǔ de cuòshī bāokuò wèi gōngzuò rényuán tígōng fánghù fú, tǐwēn jiǎnchá hé bìmiǎn jǐnmì jiēchù.

Dànshì, gāi shěng shì yuènán 1 yuè 28 rì fāshēng de zuìxīn Covid-19 shèqū yìqíng de zhènzhōng, gāi shěng réng jiāng jìnzhǐ zōngjiào jùhuì, tǐyù sàishì hé rénqún yǒngjǐ de jiérì, yǐjí qítā “bù bìyào de” huódòng.

Jiǔbā, kǎlā OK, ànmó diàn, měiróng zhěnsuǒ hé yúlè shèshī děng fēi jīběn yèwù yě jiāng guānbì.

Shàngwèi wánchéng 14 tiān suǒdìng de jǐ gè gōngshè hé jūmín qū jiāng jìxù zhíxíng gāi xiéyì.

Hǎi yáng shì dǎngwěi bàngōngshì zhǔrèn ruǎnyuèhǎi (Nguyen Viet Hai) biǎoshì, gāi shěng jiāng cǎiyòng gāi guīfàn zhídào běn yuèdǐ, bìng gēnjù dāngshí de fǎ zhǎn qíngkuàng zuò chū jìnyībù de juédìng.

Xiànzài, zài guòqù de sān gè xīngqízhōng, gāi shěng jìlù de běndì chuánbò bìnglì měitiān páihuái zài yī dào liǎng gè.

3 Yuè 3 rì, hǎi yáng shì jiéshùle wéiqí 15 tiān de shěng jí shèhuì gélí qī shēnqǐng.

Zài cǐ qíjiān, rénmen bèi gàozhī bùdé jìnshí, chúfēi huòdé shíwù, yàopǐn huò qítā jǐnjí qíngkuàng, quèbǎo zhìshǎo liǎng mǐ de shèjiāo jùlí, tóngshí jìnzhǐ zài yīyuàn, bàngōngshì, xuéxiào hé gōnggòng chǎngsuǒ yǐwài dì dìfāng jùhuì liǎng rén yǐshàng.

Zài cǐ qíjiān, chuānguò gāi shěng de jiāotōng yě shòudào xiànzhì, gāi shěng yǒu chāoguò 200 wàn rén, érqiě zhǐyǒu jùyǒu zhòngyào mùdì de chēliàng cái kěyǐ jìnrù gāi shěng, jù hénèi zhǐyǒu yīgè duō xiǎoshí de chēchéng.

Hòulái, gāi shěng de 12 gè qū hé zhèn bèi fēn wéi liǎng zǔ, fēnbié jùyǒu bùtóng de xiànzhì jíbié.

Sì gè dìqū jìnzhǐ shèjiāo huódòng, zài yīgè dìfāng jùjí chāoguò 20 rén, zài gōngzuò chǎngsuǒ, xuéxiào hé yīyuàn zhī wài jùjí 10 gè huò gèng duō rén. Bìxū quèbǎo gōngzhòng zhī jiān de zuìxiǎo jùlí wèi liǎng mǐ.

Qíyú de bǎochíle zhǐlìng 19 de guīdìng.

Zǒnglǐ ruǎnchūnfú (Nguyen Xuan Phuc) yú qùnián fābùle shèhuì shūsàn fǎguī, yǐ yìngduì dà liúxíng bìng de fùzá fāzhǎn.

Hai Duong de péixùn hé jiàoyù bùmén jiàng zài zhōu’èr yǔ gāi xǐng rénmín wěiyuánhuì hézuò, juédìng xuéxiào shìfǒu kěyǐ zài zhōusān zhīhòu huīfù yíngyè.

Cóng 1 yuè 28 rì qǐ, yuènán zài jìn liǎng gè yuè hòu zàicì chūxiàn shèqū chuánbò bìnglì yǐlái, zài 13 gè chéngshì hé shěngfèn jìlùle 904 lì guónèi bìnglì, jǐn hǎi yáng shì jiù zhàn 720 lì, qí zhōng bāokuò zhōu’èr quèzhěn de 3 lì.

Zài nán sūdān bùshǔ zhīqián, yǒu 64 míng yuènán rén jiēzhǒngle Covid-19 yìmiáo

2021 nián 3 yuè 16 rì, tā zài nán sūdān de wéihé xíngdòng zhīqián, yī míng yuènán jūnyī zài HCMC de 175 jūnyīyuàn jiēshòule dì yī jì ā sī lìkāng Covid-19 yìmiáo.

Zǒngjì yǒu 64 míng yuènán jūn yī zhǔnbèi jiārù liánhéguó nán sūdān wéihé xíngdòng, zhè shì xīngqí’èr tāmen dì yī cì jiēshòu ā sī lìkāng Covid-19 shèjí.
Tāmen shōu dàole yóu zhè jiā yīngguó ruìdiǎn gōngsī yǔ niújīn dàxué hézuò zài húzhìmíng shì jūnshì 175 yīyuàn hézuò kāifā de ā sī lìkāng yìmiáo de dì yī qiāng. Tāmen de yìmiáo jiēzhǒng shì yuènán yú shàng yuèdǐ jiāofù de dì yī pī 117,600 jì ā sī lìkāng yìmiáo de yībùfèn.

Zì 3 yuè 8 rì yuènán kāishǐ dà guīmó yìmiáo jiēzhǒng yùndòng yǐlái, zhǐyǒu yīwù rényuán hé Covid-19 yīxiàn gōng réncái yǒu zīgé jiēzhǒng yìmiáo.

Yuènán dì èr, dì sān yězhàn yīyuàn de yīshēng jìhuà yú 3 yuè 24 rì zuòwéi liánhéguó wéihé bùduì de yībùfèn qiánwǎng nán sūdān.

Gēnjù xiéyì, měi rén jiāng bèi jǐyǔ liǎng jì yìmiáo, xiānggé 12 zhōu. Zài xīngqí’èr de dì yī cì zhùshè hòu, yīwù rényuán jiàng zài nán sūdān jìnxíng dì èr cì zhùshè.

Zài zhùshè zhīqián, tāmen jiēshòule jiànkāng jiǎnchá, bìng qiānshǔle Covid-19 yìmiáo jiēzhǒng tóngyì shū.

35 Suì de hùshì Tran Thuan Trang shàngwèi shuō:“Wǒ gǎndào yǒudiǎn jǐnzhāng, dàn hěn fàngxīn, yīnwèi wǒ jiǎnchále jiànkāng zhuàngkuàng, bìng zài zhùshè hòu jiēshòule yánmì jiānshì.”

Jiēzhǒng yìmiáo hòu, tā shuō, cānjiā zài Covid-19 dà liúxíng réng zài zàochéng yánzhòng pòhuài de nán sūdān de gōngzuò shí, tā huì gǎndào “gèngjiā zìxìn hé ānquán”.

Yuènán kuòdàle zài liánhéguó wéihé xíngdòng zhōng de zuòyòng, bìng cānjiāle zài fēizhōu de gèng duō xíngdòng.

2018 Nián 10 yuè, yuènán shǒucì pàiqiǎnle yī pī jūnshì yīshēng zài nán sūdān de liánhéguó yězhàn yīyuàn gōngzuò.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK online hôm nay được chúng tôi dịch ra tiếng Việt – Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 7 để các bạn làm tài liệu tham khảo và nâng cao khả năng dịch tiếng Trung HSK sang tiếng Việt.

Tâm chấn Covid-19 của Việt Nam giảm bớt các hạn chế xã hội khi các trường hợp ổn định

Cảnh sát dỡ bỏ rào cản tại một trạm kiểm soát Covid-19 ở Hải Dương khi tỉnh này kết thúc 15 ngày xa cách xã hội vào ngày 3 tháng 3 năm 2021.

Tỉnh Bắc Hải Dương sẽ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh do sự gia tăng số ca mắc bệnh Covid-19 đã chậm lại.
Bắt đầu từ thứ Năm, các chỉ tiêu về khoảng cách xã hội trên toàn tỉnh Hải Dương sẽ được điều chỉnh theo chỉ thị 19 của chính phủ, trong đó nêu rõ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bán buôn và bán lẻ, xổ số, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng và quán ăn có thể hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo chống đại dịch các biện pháp bao gồm cung cấp quần áo bảo hộ cho nhân viên, kiểm tra nhiệt độ cơ thể và tránh tiếp xúc gần.

Tuy nhiên, tỉnh, tâm chấn của đợt bùng phát cộng đồng Covid-19 mới nhất của Việt Nam vào ngày 28 tháng 1, vẫn sẽ cấm các cuộc tụ tập tôn giáo, sự kiện thể thao và lễ hội đông người ở nơi công cộng, cùng với các sự kiện “không cần thiết” khác.

Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như quán bar, karaoke, tiệm massage, phòng khám làm đẹp và các cơ sở giải trí cũng sẽ đóng cửa.

Một số xã và khu dân cư vẫn chưa hoàn thành việc phong tỏa trong 14 ngày sẽ tiếp tục theo quy định.

Nguyễn Việt Hải, Chánh văn phòng Thành ủy Hải Dương, cho biết tỉnh sẽ áp dụng các chỉ tiêu cho đến cuối tháng, và đưa ra các quyết định tiếp theo tùy thuộc vào diễn biến tại thời điểm.

Trong ba tuần nay, số ca lây truyền tại địa phương được ghi nhận trong tỉnh đã dao động ở mức một hoặc hai ngày.

Vào ngày 3 tháng 3, Hải Dương đã kết thúc thời hạn 15 ngày tách tỉnh xã hội được áp dụng.

Trong thời gian này, mọi người được yêu cầu không được ra ngoài trừ khi lấy thức ăn, thuốc men hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, đảm bảo khoảng cách xã hội tối thiểu là hai mét trong khi các cuộc tụ tập trên hai người bên ngoài bệnh viện, văn phòng, trường học và không gian công cộng bị cấm.

Giao thông qua tỉnh, nơi sinh sống của hơn hai triệu người, cũng bị hạn chế trong giai đoạn này và chỉ những phương tiện có mục đích thiết yếu mới được phép đi vào tỉnh, cách Hà Nội hơn một giờ lái xe.

Sau đó, 12 huyện, thị trong tỉnh được chia thành hai nhóm, với mức độ hạn chế khác nhau.

Bốn quận cấm các sự kiện xã hội, tụ tập trên 20 người tại một địa điểm và tụ tập từ 10 người trở lên bên ngoài nơi làm việc, trường học và bệnh viện. Khoảng cách tối thiểu giữa những người ở nơi công cộng là hai mét.

Số còn lại duy trì các quy định theo Chỉ thị 19.

Các quy định về cách xa xã hội đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành năm ngoái nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của đại dịch.

Trong vòng thứ Ba, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương sẽ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định xem các trường có thể hoạt động trở lại sau ngày thứ Tư hay không.

Tính từ ngày 28/1 khi các ca lây truyền từ cộng đồng trở lại ở Việt Nam sau gần hai tháng, 904 trường hợp trong nước đã được ghi nhận tại 13 tỉnh thành, riêng Hải Dương là 720 bệnh nhân, trong đó có 3 trường hợp được xác nhận vào hôm thứ Ba.

64 người Việt Nam được tiêm vắc xin Covid-19 trước khi Nam Sudan triển khai

Một quân nhân Việt Nam được tiêm vắc-xin AstraZeneca Covid-19 đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175, TP HCM trước khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, ngày 16/3/2021.

Tổng cộng 64 quân nhân Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tới Nam Sudan đã nhận được những phát đạn AstraZeneca Covid-19 đầu tiên vào hôm thứ Ba.
Họ đã nhận được mũi đầu tiên của vắc xin AstraZeneca do công ty Anh – Thụy Điển phối hợp với Đại học Oxford phát triển tại Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc tiêm chủng của họ là một phần trong lô 117.600 liều vắc-xin AstraZeneca đầu tiên của Việt Nam đã đến tay khách hàng vào cuối tháng trước.

Kể từ khi Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà vào ngày 8/3, chỉ có nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu của Covid-19 mới đủ điều kiện để tiêm.

Các bác sĩ từ các bệnh viện dã chiến thứ hai và thứ ba của Việt Nam dự kiến sẽ lên đường đến Nam Sudan vào ngày 24 tháng 3 như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Theo phác đồ, mỗi người sẽ được tiêm hai liều vắc-xin, cách nhau 12 tuần. Sau lần tiêm đầu tiên hôm thứ Ba, các bác sĩ sẽ tiêm liều thứ hai ở Nam Sudan.

Trước khi tiêm, họ đã được kiểm tra sức khỏe và ký vào đơn đồng ý tiêm vắc xin Covid-19.

“Tôi thấy hơi lo lắng nhưng rất yên tâm vì đã được kiểm tra sức khỏe và được theo dõi sát sao sau khi tiêm”, Đại úy Trần Thuận Trang, điều dưỡng 35 tuổi cho biết.

Sau khi tiêm phòng, cô cho biết mình sẽ cảm thấy “tự tin và an tâm hơn” khi tham gia công việc của mình tại Nam Sudan, nơi đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành.

Việt Nam đã mở rộng vai trò của mình trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và đang tham gia nhiều hoạt động hơn ở châu Phi.

Tháng 10/2018, lần đầu tiên Việt Nam cử đoàn bác sĩ quân y sang làm việc tại bệnh viện dã chiến của Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Bài học đến đây là kết thúc, mong rằng thông qua bài giảng ngày hôm nay, các bạn có thể tích lũy được cho bản thân những kiến thức mới và hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.