Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK

Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK chuyên đề HSK quan trọng để các bạn có thể ôn luyện tiếng Trung HSK hiệu quả tại nhà.

0
692
Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM
Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM
Đánh giá post

Kỹ năng luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp hiệu quả

Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK, các bạn học viên hãy tham khảo thêm kiến thức HSK online do Thầy Vũ biên soạn bài giảng mới mỗi ngày trên hệ thống ChineMaster nhé. Phương pháp hiệu quả nhất để luyện thi HSK là chọn ra một bộ tài liệu uy tín nhất và luyện tập theo kế hoạch. Bộ tài liệu về chuyên đề HSK của trung tâm ChineMaster được đông đảo các bạn học viên đánh giá rất cao, đã và đang có rất nhiều học viên tham khảo chuyên đề này mỗi ngày. Không chỉ có chuyên đề về HSK, Thầy Vũ còn chia sẻ cho chúng ta kiến thức về giao tiếp, thương mại, luyện nghe-nói-đọc-viết các bạn học viên hãy theo dõi miễn phí trên website ChineMaster nhé.

Bên dưới là bài viết hướng dẫn các bạn học viên dowload miễn phí bộ gõ tiếng Trung SoGou để sử dụng trên máy tính, chúng ta hãy chú ý theo dõi nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin phiên bản tốt nhất

Ngoài phương pháp học tiếng Trung thông qua website các bạn học viên còn có thể sử dụng Skype để học online toàn bộ kiến thức của Thầy Vũ đăng tải hoàn toàn miễn phí.

Học tiếng Trung online thông qua Skype Thầy Vũ

Các bạn học viên hãy chủ động theo dõi bộ tài liệu giáo trình từ cơ bản đến nâng cao mà ChineMaster dành riêng cho các bạn ở link bên dưới nhé.

Chuyên đề giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển

Hiện tại trung tâm ChineMaster đã mở rộng chi nhánh tại TPHCM và Hà Nội các bạn học viên có thể đăng ký cho mình một khóa học trực tiếp tại trung tâm nhé.

Trung tâm ChineMaster Quận 10 TPHCM

Trung tâm ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Tài liệu tiếng Trung về chuyên đề thương mại được Thầy Vũ biên soạn cho các bạn học tập miễn phí trên website ChineMaster, chúng ta hãy chú ý theo dõi thật kĩ nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại online cùng Thầy Vũ

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Giáo trình Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK

Nội dung Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK ChineMaster

Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

锻炼的另一个好处是:如果你每周锻炼五次,这就是 Giraldo 的频率(根据她的 TikTok 视频),你将符合政府体育活动指南中提出的建议,布鲁克斯说。这些指南敦促成年人每周至少进行 150 分钟的中等强度活动,或每周至少进行 75 分钟的高强度活动。

现在,关于那些减肥主张:减肥比单次锻炼要复杂一点。如果你的目标是减肥,你需要燃烧的卡路里比你消耗的多,一个健康的减肥计划最好将运动与饮食调整相结合,Selina Shah,医学博士,董事会认证的运动医学和内科私人执业医师与巴斯加利福尼亚州核桃溪的医疗集团告诉 Health。

在这种情况下,12-3-30 锻炼可能是健康减肥计划的一部分,但沙阿指出,任何类型的锻炼都可以发挥这一作用。另外值得注意的是:《纽约时报》报道的研究表明,如果你想通过运动减肥,你的目标应该是每周锻炼 300 分钟。不幸的是,12-3-30 的锻炼并不完全符合这个标准——即使你每天都这样做(专家不建议这样做;稍后会详细介绍)。

12-3-30 锻炼提供了一些合法的好处,但它是一种奇迹锻炼吗?不,布鲁克斯相信。汉密尔顿说,你可以做很多其他锻炼来满足类似的代谢需求,包括以适度的力量骑自行车、打单打网球或以适度的速度游泳。

另外,12-3-30 并非没有风险。汉密尔顿解释说:“任何时候你走上这么陡峭的坡度,你的下背部都会承受很大的负担。”她说,这项锻炼还需要大量的腘绳肌和小腿,因此如果您在没有适当准备身体的情况下跳入常规锻炼,则可能会拉伤这些肌肉。 Shah 补充说,膝盖有问题的人可能会在 12% 的成绩上挣扎。她补充说,如果你的臀部、大腿和核心肌肉不够强壮,你可能会加剧膝盖或脚踝的潜在问题,或者增加这些关节受伤的风险。

还有一个简单的事实,那就是在固定坡度的跑步机上走在室内,与在不同地形上走在室外的好处不同。例如,在不平坦的地面上行走(例如,有岩石和树根的小径)比在跑步机的可预测表面上行走更能挑战您的平衡并锻炼小腿的肌肉,汉密尔顿说。此外,在户外散步可以提供新鲜空气、阳光和不断变化的风景——你绝对不会在跑步机上获得这些好处。

最后,尽管 12-3-30 可以成为日常锻炼的一部分,但 Shah 不建议将其作为唯一的锻炼方式。 “发展和使用不同的肌肉群很重要,”她说,因为这将降低过度使用受伤的风险并增强您的整体健康。布鲁克斯补充说,混合您的健身计划也将帮助您保持动力并减少无聊。

有兴趣尝试 12-3-30 锻炼吗?专家说,让自己放松一下。否则,您可能会增加受伤的风险。

首先,汉密尔顿建议确保您每天能够在正常地形上步行 30 分钟,而不会出现肌肉或关节疼痛。一旦您可以轻松地进行两到三周的练习,就可以每周进行几次滚动倾斜。在该水平上一到两周后,逐渐加入更长更陡峭的斜坡。根据沙阿的说法,一个好的经验法则是每周增加约 10% 的锻炼强度。汉密尔顿建议,如果在任何时候,你感到酸痛或感到疼痛,你不应该进入下一个级别。相反,等到酸痛或疼痛消退(如果没有,请去看医生)。

当您准备好尝试 12-3-30 时,请注意您的形式。走路时双臂在双腿对面摆动,并尽量让双手远离轨道或跑步机的前显示屏,布鲁克斯说。 [如果你正在努力保持平衡,你可以将你的手臂悬停在栏杆上,或者将你的指尖轻轻放在上面,布鲁克斯说——只是不要在栏杆上支撑你的体重。]自己的力量,健身的好处就越大,”布鲁克斯解释说。 “你的心率会增加,强度也会增加,这样你就会燃烧更多的卡路里。”

当你做 12-3-30 时,倾听你的身体。如果您觉得自己无法呼吸或保持良好状态,请降低强度。如果 30 分钟感觉太长,可以每天尝试 3 次 10 分钟的爆发,汉密尔顿建议。如果 12-3-30 成为您日常工作的常规部分,请确保您进行其他形式的锻炼并定期休息,以降低过度使用伤害的风险。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án bài tập Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK.

Duànliàn de lìng yīgè hǎochù shì: Rúguǒ nǐ měi zhōu duànliàn wǔ cì, zhè jiùshì Giraldo de pínlǜ (gēnjù tā de TikTok shìpín), nǐ jiāng fúhé zhèngfǔ tǐyù huódòng zhǐnán zhōng tíchū de jiànyì, bùlǔkèsī shuō. Zhèxiē zhǐnán dūncù chéngnián rén měi zhōu zhìshǎo jìnxíng 150 fēnzhōng de zhōngděng qiángdù huódòng, huò měi zhōu zhìshǎo jìnxíng 75 fēnzhōng de gāo qiángdù huódòng.

Xiànzài, guānyú nàxiē jiǎnféi zhǔzhāng: Jiǎnféi bǐ dān cì duànliàn yào fùzá yīdiǎn. Rúguǒ nǐ de mùbiāo shì jiǎnféi, nǐ xūyào ránshāo de kǎlùlǐ bǐ nǐ xiāohào de duō, yīgè jiànkāng de jiǎnféi jìhuà zuì hǎo jiāng yùndòng yǔ yǐnshí tiáozhěng xiàng jiéhé,Selina Shah, yīxué bóshì, dǒngshìhuì rènzhèng de yùndòng yīxué hé nèikē sīrén zhíyè yīshī yǔ bā sī jiālìfúníyǎ zhōu hétáo xī de yīliáo jítuán gàosù Health.

Zài zhè zhǒng qíngkuàng xià,12-3-30 duànliàn kěnéng shì jiànkāng jiǎnféi jìhuà de yībùfèn, dàn shā ā zhǐchū, rènhé lèixíng de duànliàn dōu kěyǐ fāhuī zhè yī zuòyòng. Lìngwài zhídé zhùyì de shì:“Niǔyuē shíbào” bàodào de yánjiū biǎomíng, rúguǒ nǐ xiǎng tōngguò yùndòng jiǎnféi, nǐ de mùbiāo yīnggāi shì měi zhōu duànliàn 300 fēnzhōng. Bùxìng de shì,12-3-30 de duànliàn bìng bù wánquán fúhé zhège biāozhǔn——jíshǐ nǐ měitiān dū zhèyàng zuò (zhuānjiā bù jiànyì zhèyàng zuò; shāo hòu huì xiángxì jièshào).

12-3-30 Duànliàn tígōngle yīxiē héfǎ de hǎochù, dàn tā shì yī zhǒng qíjī duànliàn ma? Bù, bùlǔkèsī xiāngxìn. Hànmì’ěrdùn shuō, nǐ kěyǐ zuò hěnduō qítā duànliàn lái mǎnzú lèisì de dàixiè xūqiú, bāokuò yǐ shìdù de lìliàng qí zìxíngchē, dǎ dāndǎ wǎngqiú huò yǐ shìdù de sùdù yóuyǒng.

Lìngwài,12-3-30 bìngfēi méiyǒu fēngxiǎn. Hànmì’ěrdùn jiěshì shuō:“Rènhé shíhòu nǐ zǒu shàng zhème dǒuqiào de pōdù, nǐ de xià bèibù dūhuì chéngshòu hěn dà de fùdān.” Tā shuō, zhè xiàng duànliàn hái xūyào dàliàng de guó shéng jī hé xiǎotuǐ, yīncǐ rúguǒ nín zài méiyǒu shìdàng zhǔnbèi shēntǐ de qíngkuàng xià tiào rù chángguī duànliàn, zé kěnéng huì lā shāng zhèxiē jīròu. Shah bǔchōng shuō, xīgài yǒu wèntí de rén kěnéng huì zài 12% de chéngjīshàng zhēngzhá. Tā bǔchōng shuō, rúguǒ nǐ de túnbù, dàtuǐ hé héxīn jīròu bùgòu qiángzhuàng, nǐ kěnéng huì jiājù xīgài huò jiǎohuái de qiánzài wèntí, huòzhě zēngjiā zhèxiē guānjié shòushāng de fēngxiǎn.

Hái yǒu yīgè jiǎndān de shìshí, nà jiùshì zài gùdìng pōdù de pǎobù jīshàng zǒu zài shìnèi, yǔ zài bùtóng dìxíng shàng zǒu zài shìwài de hǎochù bùtóng. Lìrú, zài bù píngtǎn dì dìmiàn shàng xíngzǒu (lìrú, yǒu yánshí hé shù gēn de xiǎojìng) bǐ zài pǎobù jī de kě yùcè biǎomiàn shàng xíngzǒu gèng néng tiǎozhàn nín de pínghéng bìng duànliàn xiǎotuǐ de jīròu, hànmì’ěrdùn shuō. Cǐwài, zài hùwài sànbù kěyǐ tígōng xīnxiān kōngqì, yángguāng hé bùduàn biànhuà de fēngjǐng——nǐ juéduì bù huì zài pǎobù jī shàng huòdé zhèxiē hǎochù.

Zuìhòu, jǐnguǎn 12-3-30 kěyǐ chéngwéi rìcháng duànliàn de yībùfèn, dàn Shah bù jiànyì jiāng qí zuòwéi wéiyī de duànliàn fāngshì. “Fāzhǎn hé shǐyòng bùtóng de jīròu qún hěn zhòngyào,” tā shuō, yīnwèi zhè jiāng jiàngdī guòdù shǐyòng shòushāng de fēngxiǎn bìng zēngqiáng nín de zhěngtǐ jiànkāng. Bùlǔkèsī bǔchōng shuō, hùnhé nín de jiànshēn jìhuà yě jiāng bāngzhù nín bǎochí dònglì bìng jiǎn shào wúliáo.

Yǒu xìngqù chángshì 12-3-30 duànliàn ma? Zhuānjiā shuō, ràng zìjǐ fàngsōng yīxià. Fǒuzé, nín kěnéng huì zēngjiā shòushāng de fēngxiǎn.

Shǒuxiān, hànmì’ěrdùn jiànyì quèbǎo nín měitiān nénggòu zài zhèngcháng dìxíng shàng bùxíng 30 fēnzhōng, ér bù huì chūxiàn jīròu huò guānjié téngtòng. Yīdàn nín kěyǐ qīngsōng de jìn háng liǎng dào sān zhōu de liànxí, jiù kěyǐ měi zhōu jìnxíng jǐ cì gǔndòng qīngxié. Zài gāi shuǐpíng shàng yī dào liǎng zhōu hòu, zhújiàn jiārù gèng zhǎng gèng dǒuqiào de xiépō. Gēnjù shā ā de shuōfǎ, yīgè hǎo de jīngyàn fǎzé shì měi zhōu zēngjiā yuē 10% de duànliàn qiángdù. Hànmì’ěrdùn jiànyì, rúguǒ zài rènhé shíhòu, nǐ gǎndào suāntòng huò gǎndào téngtòng, nǐ bù yìng gāi jìnrù xià yīgè jíbié. Xiāngfǎn, děngdào suāntòng huò téngtòng xiāotuì (rúguǒ méiyǒu, qǐng qù kàn yīshēng).

Dāng nín zhǔnbèi hǎo chángshì 12-3-30 shí, qǐng zhùyì nín de xíngshì. Zǒulù shí shuāng bì zài shuāng tuǐ duìmiàn bǎidòng, bìng jǐnliàng ràng shuāngshǒu yuǎnlí guǐdào huò pǎobù jī de qián xiǎnshì píng, bùlǔkèsī shuō. [Rúguǒ nǐ zhèngzài nǔlì bǎochí pínghéng, nǐ kěyǐ jiāng nǐ de shǒubì xuán tíng zài lángān shàng, huòzhě jiāng nǐ de zhǐ jiān qīng qīng fàng zài shàngmiàn, bùlǔkèsī shuō——zhǐshì bùyào zài lángān shàng zhīchēng nǐ de tǐzhòng.] Zìjǐ de lìliàng, jiànshēn de hǎochù jiù yuè dà,” bùlǔkèsī jiěshì shuō. “Nǐ de xīnlǜ huì zēngjiā, qiángdù yě huì zēngjiā, zhèyàng nǐ jiù huì ránshāo gèng duō de kǎlùlǐ.”

Dāng nǐ zuò 12-3-30 shí, qīngtīng nǐ de shēntǐ. Rúguǒ nín juédé zìjǐ wúfǎ hūxī huò bǎochí liánghǎo zhuàngtài, qǐng xiáng dī qiángdù. Rúguǒ 30 fēnzhōng gǎnjué tài zhǎng, kěyǐ měitiān chángshì 3 cì 10 fēnzhōng de bàofā, hànmì’ěrdùn jiànyì. Rúguǒ 12-3-30 chéngwéi nín rìcháng gōngzuò de chángguī bùfèn, qǐng quèbǎo nín jìnxíng qítā xíngshì de duànliàn bìng dìngqí xiūxí, yǐ jiàngdī guòdù shǐyòng shānghài de fēngxiǎn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK.

Một điểm cộng khác của việc tập luyện: Nếu bạn thực hiện nó năm lần một tuần, đó là tần suất Giraldo làm (theo video TikTok của cô ấy), bạn sẽ đáp ứng các khuyến nghị được đưa ra trong Hướng dẫn Hoạt động Thể chất của chính phủ, Brooks nói. Những hướng dẫn này khuyến khích người lớn có ít nhất 150 phút hoạt động cường độ trung bình mỗi tuần hoặc ít nhất 75 phút hoạt động cường độ mạnh mỗi tuần.

Bây giờ, về những tuyên bố giảm cân đó: Giảm cân phức tạp hơn một chút so với chỉ một bài tập duy nhất. Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, bạn cần đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ và một chương trình giảm cân lành mạnh sẽ kết hợp lý tưởng giữa tập thể dục với điều chỉnh chế độ ăn uống, Selina Shah, MD, y học thể thao được hội đồng chứng nhận và bác sĩ nội khoa tư nhân với Bass Nhóm Y tế ở Walnut Creek, California, nói với Health.

Trong trường hợp đó, bài tập 12-3-30 có thể là một phần của chương trình giảm cân lành mạnh, nhưng Shah chỉ ra rằng bất kỳ loại bài tập nào cũng có thể hoàn thành vai trò đó. Cũng cần lưu ý: Nghiên cứu được báo cáo bởi The New York Times cho thấy nếu bạn muốn giảm cân bằng tập thể dục, bạn nên tập thể dục 300 phút mỗi tuần. Thật không may, bài tập 12-3-30 không hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn đó — ngay cả khi bạn thực hiện nó hàng ngày (điều mà các chuyên gia không khuyến khích; nhiều hơn nữa về điều đó trong một phút).

Bài tập 12-3-30 mang lại một số lợi ích hợp pháp, nhưng nó có phải là một bài tập thần kỳ không? Không, Brooks tin. Hamilton cho biết có rất nhiều bài tập khác mà bạn có thể thực hiện sẽ mang lại nhu cầu trao đổi chất tương tự, bao gồm đi xe đạp ở mức độ vừa phải, chơi một trò chơi quần vợt đơn hoặc bơi lội với tốc độ vừa phải.

Thêm vào đó, 12-3-30 không phải là không có rủi ro. Hamilton giải thích: “Bất cứ khi nào bạn đi bộ lên đến độ dốc cao như vậy, thì phần lưng dưới của bạn sẽ phải chịu rất nhiều tải trọng. Cô ấy nói rằng việc tập luyện cũng đòi hỏi rất nhiều gân kheo và bắp chân của bạn, vì vậy bạn có thể có khả năng làm căng các cơ này nếu bạn bắt đầu tập luyện mà không chuẩn bị cơ thể đúng cách. Shah cho biết thêm, những người có vấn đề về đầu gối sẽ phải vật lộn với lớp 12 phần trăm. Và nếu bạn không có đủ cơ bắp ở hông, đùi và cốt lõi, bạn có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề tiềm ẩn ở đầu gối hoặc mắt cá chân hoặc tăng nguy cơ bị thương các khớp này, cô ấy nói thêm.

Ngoài ra còn có một thực tế đơn giản là đi bộ bên trong máy chạy bộ được đặt ở một độ nghiêng cố định không mang lại lợi ích tương tự như đi bộ bên ngoài trên các địa hình khác nhau. Ví dụ, đi bộ trên mặt đất không bằng phẳng – ví dụ như đường mòn với đá và rễ cây – sẽ thử thách khả năng giữ thăng bằng và hoạt động của các cơ ở cẳng chân nhiều hơn so với khi bạn đi bộ trên bề mặt có thể đoán trước của máy chạy bộ, Hamilton nói. Hơn nữa, đi bộ bên ngoài cung cấp nhiều không khí trong lành, ánh sáng mặt trời và thay đổi cảnh quan — những đặc quyền mà bạn chắc chắn sẽ không có được trên máy chạy bộ.

Cuối cùng, mặc dù 12-3-30 có thể là một phần của thói quen tập luyện, nhưng Shah không khuyến khích nó là hình thức tập thể dục duy nhất của bạn. “Điều quan trọng là phải phát triển và sử dụng các nhóm cơ khác nhau”, cô ấy nói, vì điều đó sẽ giảm nguy cơ chấn thương và tăng cường thể lực tổng thể của bạn. Kết hợp thói quen tập thể dục của bạn cũng sẽ giúp bạn duy trì động lực và giảm cảm giác buồn chán, Brooks nói thêm.

Bạn muốn thử bài tập 12-3-30? Các chuyên gia nói rằng hãy thoải mái tham gia vào nó. Nếu không, bạn có thể tăng nguy cơ bị thương.

Để bắt đầu, Hamilton khuyên bạn nên đảm bảo rằng bạn có thể đi bộ 30 phút mỗi ngày trên địa hình bình thường mà không bị đau cơ hoặc khớp. Một khi bạn có thể thoải mái làm điều đó trong hai đến ba tuần, hãy kết hợp lăn nghiêng vài lần một tuần. Sau một đến hai tuần ở mức độ đó, hãy dần dần kết hợp các độ nghiêng dài hơn và dốc hơn. Theo Shah, một nguyên tắc nhỏ là tăng cường độ tập luyện của bạn lên khoảng 10% mỗi tuần. Hamilton khuyên bạn, nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bạn bị đau hoặc bị đau, bạn không nên chuyển sang cấp độ tiếp theo. Thay vào đó, hãy đợi cho đến khi cơn đau nhức giảm bớt (và nếu không, hãy đi khám bác sĩ).

Khi bạn đã sẵn sàng để thử 12-3-30, hãy chú ý đến hình thức của bạn. Đi bộ với cánh tay đung đưa đối diện với chân của bạn và cố gắng hết sức để tay khỏi thanh vịn hoặc màn hình phía trước của máy chạy bộ, Brooks nói. [Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, bạn có thể lướt tay qua đường ray hoặc đặt nhẹ đầu ngón tay lên trên, Brooks nói — chỉ là không hỗ trợ trọng lượng cơ thể của bạn trên đường ray.] “Bạn càng có thể bắt chước việc thực sự đang đi bộ trên Brooks giải thích. “Nhịp tim của bạn tăng lên, cường độ tăng lên, bạn đang đốt cháy nhiều calo hơn theo cách đó.”

Khi bạn thực hiện 12-3-30, hãy lắng nghe cơ thể của bạn. Nếu bạn cảm thấy mình không thể thở được hoặc không duy trì được phong độ tốt, hãy giảm cường độ tập. Và nếu 30 phút cảm thấy quá dài, hãy thử tập 10 phút ba lần mỗi ngày, Hamilton gợi ý. Nếu 12-3-30 trở thành một phần thường xuyên trong thói quen của bạn, hãy đảm bảo bạn thực hiện các hình thức tập thể dục khác và nghỉ ngơi thường xuyên để giảm nguy cơ chấn thương do sử dụng quá mức.

Nội dung bài giảng Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ HSKK của chúng ta hôm nay tìm hiểu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi học thú vị hơn vào ngày mai nhé. Mong rằng các bạn hãy chủ động học tập mỗi ngày cùng Thầy Vũ trên hệ thống ChineMaster để đạt được kết quả tốt nhất.