Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp

Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp chuyên đề HSK quan trọng để các bạn có thể ôn luyện tiếng Trung HSK hiệu quả tại nhà.

0
748
Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Đánh giá post

Chuyên đề đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 online cùng Thầy Vũ

Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp, bài giảng hôm nay chúng ta sẽ luyện tập phần thi đọc hiểu để nâng cao khả năng dịch nhanh hơn. Mỗi ngày các bạn hãy luyện tập với một đề thi thử Thầy Vũ đăng tải trên hệ thống ChineMaster nhé. Vì kiến thức hoàn toàn miễn phí nên các bạn đừng bỏ lỡ bất kì một tiết học nào của Thầy Vũ, và hãy áp dụng những kiến thức học được vào thực tế. Đã có rất nhiều bạn học viên áp dụng hình thức luyện thi HSK online này và đã thành công, các bạn học viên hãy cùng nhau thử nhé.

Trên máy tính nhất định các bạn phải có một bộ gõ tiếng Trung, bên dưới là link hướng dẫn dowload miễn phí bộ gõ phiên bản tốt nhất hiện này dành cho các bạn học viên.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin

Để nâng cao kiến thức tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại các bạn học viên hãy ấn vào link bên dưới tích lũy cho mình có một bộ tài liệu bổ ích ôn luyện tại nhà nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Tại TPHCM và Hà Nội Thầy Vũ đã mở rộng cơ sở cho các bạn học viên dễ dàng lựa chọn, chúng ta hãy click vào link bên dưới để biết thêm chi tiết nhé.

Trung tâm ChineMaster Quận 10 TPHCM

Trung tâm ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Ngoài website của trung tâm ChineMaster các bạn học viên còn có thể dùng Skype để học tiếng Trung online miễn phí mỗi ngày cùng Thầy Vũ.

Học tiếng Trung online thông qua Skype miễn phí

Tài liệu tiếng Trung gồm 9 quyển từ cơ bản đến nâng cao được Thầy Vũ biên soạn và chia sẻ cho các bạn tham khảo ở link bên dưới.

Tài liệu tiếng Trung bổ ích Thầy Vũ biên soạn

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Giáo trình Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp

Nội dung Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster

Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp Thầy Vũ đưa ra và thiết kế cho các bạn học viên và thí sinh sau khi đã hoàn thành xong kiến thức trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

尘螨是许多室内过敏人群的头号公敌。当您在家中闲逛时,这些微小的害虫会引起强烈的过敏症状,而家中本应是一个避难所。

很难与你看不见的恶棍战斗,这使得试图摆脱尘螨令人沮丧。幸运的是,我们采访过的过敏症专家有一些很好的建议。但在您了解更多关于从家中根除它们的信息之前,您必须更多地了解这些小动物以及是什么让它们茁壮成长。

根据美国国家环境健康科学研究所 (NIEHS) 的说法,尘螨是一种类似昆虫的害虫,通常生活在室内灰尘中。 “尘螨很小,肉眼无法看到,”宾夕法尼亚大学医学院临床医学助理教授、过敏症免疫学家 Priya Patel 医学博士告诉 Health。尘螨喜欢吃人和宠物脱落的死皮(又名皮屑)片。

如果您对尘螨不过敏,它们对您来说就不是问题。但它们是最常见的空气传播过敏原之一,纽约过敏与哮喘网络的过敏症专家和免疫学家 Purvi Parikh 医学博士告诉 Health,因此对于许多人来说,它们可能引发过敏发作并使过敏和哮喘症状恶化。

尘螨不咬人——相反,您会因接触尘螨粪便而生病。 “粪便颗粒中的蛋白质大小合适,可以引起尘螨过敏者的过敏症状,”帕特尔博士解释说。

德克萨斯州贝勒医学院免疫学、过敏症和风湿病学教授 David Corry 医学博士告诉 Health,你接触了多少这些讨厌的螨虫很重要。 “尘螨过敏原是人们接触到的最丰富的外来物质之一,这取决于具体的房子,”他说。如果您的家中特别布满尘螨,就会增加您出现症状的几率。

事情是这样的:你实际上无法完全消除它们。 “要彻底清除家中的尘螨几乎是不可能的,”帕特尔博士说。尽管如此,“您可以在家中做一些事情来帮助减少尘螨的数量,而无需专业人员,”她补充道。

Corry 博士表示,这意味着首先要了解可能会增加家中尘螨数量激增的风险的条件。一些较大的风险因素包括湿度、大面积的固定地毯以及沉积在同一空间内的大量尘螨食物(例如几个人和宠物在一个区域脱落皮屑)。不经常更换床上用品或清洁可以帮助创造尘螨喜欢的环境。一旦了解了危险因素,就可以更好地针对尘螨的消灭和预防。

NIEHS 特别建议采取以下步骤:

使用除湿机或空调将湿度保持在 50% 或以下。
用防尘或防过敏原的被子盖住您的床垫和枕头。
每周用 130 到 140 度的热水清洗所有床上用品和毯子,以杀死尘螨。如果你的床上用品不能洗,你可以把它冷冻一夜。
用合成材料代替羊毛或羽毛床上用品,用可水洗的毛绒玩具代替传统的毛绒动物。
在你的卧室里,用裸露的地板代替满墙地毯。
尽可能从卧室中取下织物窗帘和软垫家具。
使用湿拖把或抹布去除灰尘(干布会搅动过敏原)。
在真空吸尘器中使用双层微滤袋或 HEPA 过滤器。
吸尘时戴上口罩,吸尘后远离吸尘区域 20 分钟,让灰尘和过敏原沉淀。
Corry 博士说,消灭尘螨需要多长时间“取决于干预措施和具体环境”。但是“您可以通过去除所有地毯、旧床垫、旧枕头和布制家具并彻底清洁来显着减少螨虫过敏原,”他补充道。

不幸的是,摆脱尘螨不是一种一劳永逸的治疗方法。他们回来了,这就是为什么定期清洁很重要。将与尘螨的斗争视为一场持续的战争,而不仅仅是一场战斗。

如果您已按照所有步骤大幅减少尘螨数量,但仍然在与室内过敏症状作斗争,帕特尔博士说是时候与过敏症专家交谈了。

他们可以帮助制定一个全面的计划,其中可能包括过敏药物,如鼻腔喷雾剂和口服抗组胺药,以帮助减轻您正在经历的症状。您的过敏症专家甚至可能会建议您通过使用过敏针进行免疫疗法治疗,这些针使您接触微量的尘螨蛋白质,随着时间的推移逐渐增加您的暴露量。最终目标:帮助减少或阻止您的尘螨过敏。 “随着时间的推移,我们可以减轻您对尘螨的过敏,”帕里克博士说。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp.

Chén mǎn shì xǔduō shìnèi guòmǐn rénqún de tóuhào gōngdí. Dāng nín zài jiāzhōng xiánguàng shí, zhèxiē wéixiǎo de hàichóng huì yǐnqǐ qiángliè de guòmǐn zhèngzhuàng, ér jiāzhōng běn yìng shì yīgè bìnàn suǒ.

Hěn nàn yǔ nǐ kàn bùjiàn de ègùn zhàndòu, zhè shǐdé shìtú bǎituō chén mǎn lìng rén jǔsàng. Xìngyùn de shì, wǒmen cǎifǎngguò de guòmǐn zhèng zhuānjiā yǒu yīxiē hěn hǎo de jiànyì. Dàn zài nín liǎojiě gèng duō guānyú cóng jiāzhōng gēnchú tāmen de xìnxī zhīqián, nín bìxū gèng duō de liǎojiě zhèxiē xiǎo dòngwù yǐjí shì shénme ràng tāmen zhuózhuàng chéngzhǎng.

Gēnjù měiguó guójiā huánjìng jiànkāng kēxué yánjiū suǒ (NIEHS) de shuōfǎ, chén mǎn shì yī zhǒng lèisì kūnchóng de hàichóng, tōngcháng shēnghuó zài shìnèi huīchén zhōng. “Chén mǎn hěn xiǎo, ròuyǎn wúfǎ kàn dào,” bīnxīfǎníyǎ dàxué yīxué yuàn línchuáng yīxué zhùlǐ jiàoshòu, guòmǐn zhèng miǎnyì xué jiā Priya Patel yīxué bóshì gàosù Health. Chén mǎn xǐhuān chī rén hé chǒngwù tuōluò de sǐ pí (yòu míng pí xiè) piàn.

Rúguǒ nín duì chén mǎn bù guòmǐn, tāmen duì nín lái shuō jiù bùshì wèntí. Dàn tāmen shì zuì chángjiàn de kōngqì chuánbò guòmǐn yuán zhī yī, niǔyuē guòmǐn yǔ xiāochuǎn wǎngluò de guòmǐn zhèng zhuānjiā hé miǎnyì xué jiā Purvi Parikh yīxué bóshì gàosù Health, yīncǐ duìyú xǔduō rén lái shuō, tāmen kěnéng yǐnfā guòmǐn fāzuò bìng shǐ guòmǐn hé xiāochuǎn zhèngzhuàng èhuà.

Chén mǎn bù yǎo rén——xiāngfǎn, nín huì yīn jiēchù chén mǎn fènbiàn ér shēngbìng. “Fènbiàn kēlì zhōng de dànbáizhí dàxiǎo héshì, kěyǐ yǐnqǐ chén mǎn guòmǐn zhě de guòmǐn zhèngzhuàng,” pà tè ěr bóshì jiěshì shuō.

Dé kè sà sī zhōu bèilè yīxué yuàn miǎnyì xué, guòmǐn zhèng hé fēngshī bìng xué jiàoshòu David Corry yīxué bóshì gàosù Health, nǐ jiēchùle duōshǎo zhèxiē tǎoyàn de mǎnchóng hěn zhòngyào. “Chén mǎn guòmǐn yuán shì rénmen jiēchù dào de zuì fēngfù de wàilái wùzhí zhī yī, zhè qǔjué yú jùtǐ de fángzi,” tā shuō. Rúguǒ nín de jiāzhōng tèbié bù mǎn chén mǎn, jiù huì zēngjiā nín chūxiàn zhèngzhuàng de jǐlǜ.

Shìqíng shì zhèyàng de: Nǐ shíjì shang wúfǎ wánquán xiāochú tāmen. “Yào chèdǐ qīngchú jiāzhōng de chén mǎn jīhū shì bù kěnéng de,” pà tè ěr bóshì shuō. Jǐnguǎn rúcǐ,“nín kěyǐ zài jiāzhōng zuò yīxiē shìqíng lái bāngzhù jiǎnshǎo chén mǎn de shùliàng, ér wúxū zhuānyè rényuán,” tā bǔchōng dào.

Corry bóshì biǎoshì, zhè yìwèizhe shǒuxiān yào liǎojiě kěnéng huì zēngjiā jiāzhōng chén mǎn shùliàng jīzēng de fēngxiǎn de tiáojiàn. Yīxiē jiào dà de fēngxiǎn yīnsù bāokuò shīdù, dà miànjī de gùdìng dìtǎn yǐjí chénjī zài tóngyī kōngjiān nèi de dàliàng chén mǎn shíwù (lìrú jǐ gèrén hé chǒngwù zài yīgè qūyù tuōluò pí xiè). Bù jīngcháng gēnghuàn chuángshàng yòngpǐn huò qīngjié kěyǐ bāngzhù chuàngzào chén mǎn xǐhuān de huánjìng. Yīdàn liǎojiěle wéixiǎn yīnsù, jiù kěyǐ gèng hǎo de zhēnduì chén mǎn de xiāomiè hé yùfáng.

NIEHS tèbié jiànyì cǎiqǔ yǐxià bùzhòu:

Shǐyòng chúshī jī huò kòngtiáo jiāng shīdù bǎochí zài 50% huò yǐxià.
Yòng fáng chén huò fáng guòmǐn yuán de bèizi gài zhù nín de chuáng diàn hé zhěntou.
Měi zhōu yòng 130 dào 140 dù de rè shuǐ qīngxǐ suǒyǒu chuángshàng yòngpǐn hé tǎnzi, yǐ shā sǐ chén mǎn. Rúguǒ nǐ de chuángshàng yòngpǐn bùnéng xǐ, nǐ kěyǐ bǎ tā lěngdòng yīyè.
Yòng héchéng cáiliào dàitì yángmáo huò yǔmáo chuángshàng yòngpǐn, yòng kě shuǐxǐ de máo róng wánjù dàitì chuántǒng de máo róng dòngwù.
Zài nǐ de wòshì lǐ, yòng luǒlù dì dìbǎn dàitì mǎn qiáng dìtǎn.
Jǐn kěnéng cóng wòshì zhōng qǔ xià zhīwù chuānglián hé ruǎn diàn jiājù.
Shǐyòng shī tuōbǎ huò mābù qùchú huīchén (gàn bù huì jiǎodòng guòmǐn yuán).
Zài zhēnkōng xīchénqì zhōng shǐyòng shuāng céng wēi lǜ dài huò HEPA guòlǜ qì.
Xī chén shí dài shàng kǒuzhào, xī chén hòu yuǎnlí xī chén qūyù 20 fēnzhōng, ràng huīchén hé guòmǐn yuán chéndiàn.
Corry bóshì shuō, xiāomiè chén mǎn xūyào duō cháng shíjiān “qǔjué yú gānyù cuòshī hé jùtǐ huánjìng”. Dànshì “nín kěyǐ tōngguò qùchú suǒyǒu dìtǎn, jiù chuáng diàn, jiù zhěntou hébù zhì jiājù bìng chèdǐ qīngjié lái xiǎnzhe jiǎnshǎo mǎnchóng guòmǐn yuán,” tā bǔchōng dào.

Bùxìng de shì, bǎituō chén mǎn bùshì yī zhǒng yīláoyǒngyì de zhìliáo fāngfǎ. Tāmen huíláile, zhè jiùshì wèishéme dìngqí qīngjié hěn zhòngyào. Jiāng yǔ chén mǎn de dòuzhēng shì wéi yī chǎng chíxù de zhànzhēng, ér bùjǐn jǐn shì yī chǎng zhàndòu.

Rúguǒ nín yǐ ànzhào suǒyǒu bùzhòu dàfú jiǎnshǎo chén mǎn shùliàng, dàn réngrán zài yǔ shìnèi guòmǐn zhèngzhuàng zuò dòuzhēng, pà tè ěr bóshì shuō shì shíhòu yǔ guòmǐn zhèng zhuānjiā jiāotánle.

Tāmen kěyǐ bāngzhù zhìdìng yīgè quánmiàn de jìhuà, qízhōng kěnéng bāokuò guòmǐn yàowù, rú bíqiāng pēnwù jì hé kǒufú kàng zǔ àn yào, yǐ bāngzhù jiǎnqīng nín zhèngzài jīnglì de zhèngzhuàng. Nín de guòmǐn zhèng zhuānjiā shi zhì kěnéng huì jiànyì nín tōngguò shǐyòng guòmǐn zhēn jìnxíng miǎnyì liáofǎ zhìliáo, zhèxiē zhēn shǐ nín jiēchù wéiliàng de chén mǎn dànbáizhí, suízhe shíjiān de tuīyí zhújiàn zēngjiā nín de bàolù liàng. Zuìzhōng mùbiāo: Bāngzhù jiǎnshǎo huò zǔzhǐ nín de chén mǎn guòmǐn. “Suízhe shíjiān de tuīyí, wǒmen kěyǐ jiǎnqīng nín duì chén mǎn de guòmǐn,” pà lǐ kè bóshì shuō.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho giáo án Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp.

Mạt bụi là kẻ thù số 1 đối với nhiều người bị dị ứng trong nhà. Những loài gây hại siêu nhỏ này có thể gây ra các triệu chứng dị ứng dữ dội khi bạn đi chơi trong nhà, nơi được cho là nơi tôn nghiêm.

Thật khó để chiến đấu với một nhân vật phản diện mà bạn không thể nhìn thấy, và điều đó khiến bạn cảm thấy khó chịu khi cố gắng loại bỏ mạt bụi. May mắn thay, các nhà dị ứng học mà chúng tôi đã nói chuyện có một số lời khuyên tốt. Nhưng trước khi tìm hiểu thêm về cách diệt trừ chúng khỏi nhà, bạn phải biết thêm về sinh vật và điều gì khiến chúng phát triển mạnh.

Theo Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia (NIEHS), bọ ve bụi là loài côn trùng gây hại thường sống trong bụi nhà. “Mạt bụi rất nhỏ và không thể nhìn thấy bằng mắt thường”, nhà dị ứng học-miễn dịch học Priya Patel, trợ lý giáo sư y học lâm sàng tại Đại học Y khoa Pennsylvania, nói với Health. Mạt bụi thích ăn các mảnh da chết (hay còn gọi là lông tơ) do người và vật nuôi làm ra.

Nếu bạn không bị dị ứng với mạt bụi, chúng sẽ không là vấn đề đối với bạn. Nhưng chúng là một trong những chất gây dị ứng trong không khí phổ biến nhất, Purvi Parikh, MD, một nhà dị ứng học và nhà miễn dịch học của Mạng lưới Dị ứng & Hen suyễn ở New York, nói với Health, vì vậy đối với nhiều người, chúng có thể gây ra một cơn dị ứng và làm cho các triệu chứng dị ứng và hen suyễn trở nên tồi tệ hơn.

Bọ ve không cắn — thay vào đó, bạn bị ốm khi tiếp xúc với phân của mạt bụi, hay còn gọi là phân. Tiến sĩ Patel giải thích: “Các protein trong các hạt phân có kích thước hoàn hảo để gây ra các triệu chứng dị ứng ở những người bị dị ứng với mạt bụi.

David Corry, MD, một giáo sư y khoa về miễn dịch học, dị ứng và bệnh thấp khớp tại Đại học Y Baylor ở Texas, nói với Health bao nhiêu trong số những con bọ đáng ghét này. Ông nói: “Chất gây dị ứng mạt bụi là một trong những chất lạ mà con người tiếp xúc nhiều nhất, tùy thuộc vào từng ngôi nhà chính xác”. Và nếu ngôi nhà của bạn đặc biệt có nhiều mạt bụi, điều đó làm tăng khả năng bạn mắc các triệu chứng.

Đây là vấn đề: Bạn thực sự không thể loại bỏ chúng hoàn toàn. Tiến sĩ Patel nói: “Hầu như không thể loại bỏ hoàn toàn mạt bụi trong nhà. Tuy nhiên, có “một số việc bạn có thể làm trong nhà để giúp giảm tải lượng mạt bụi mà không cần đến chuyên gia”, cô nói thêm.

Điều đó có nghĩa là bạn phải biết những điều kiện có thể làm tăng nguy cơ có một quần thể mạt bụi phát triển mạnh trong nhà ngay từ đầu, theo Tiến sĩ Corry. Một số yếu tố nguy cơ lớn bao gồm độ ẩm, diện tích lớn trải thảm cố định và nhiều bụi mạt thức ăn đọng lại trong cùng một không gian (như nhiều người và vật nuôi bỏ lông trong một khu vực). Không thay ga trải giường hoặc dọn dẹp thường xuyên có thể giúp tạo ra môi trường mà mạt bụi rất thích. Một khi bạn biết các yếu tố nguy cơ, bạn có thể nhắm mục tiêu loại bỏ và ngăn ngừa mạt bụi tốt hơn.

NIEHS đặc biệt khuyến nghị thực hiện các bước sau:

Sử dụng máy hút ẩm hoặc máy điều hòa không khí để duy trì độ ẩm bằng hoặc dưới 50%.
Bọc nệm và gối của bạn bằng các tấm phủ chống bụi hoặc không thấm chất gây dị ứng.
Giặt tất cả bộ đồ giường và chăn của bạn mỗi tuần một lần trong nước nóng – 130 đến 140 độ – để diệt mạt bụi. Nếu bộ đồ giường của bạn không giặt được, bạn có thể để nó qua đêm.
Thay thế các sản phẩm chăn ga gối đệm bằng len hoặc lông vũ bằng chất liệu tổng hợp và thú nhồi bông truyền thống bằng những loại có thể giặt được.
Trong phòng ngủ của bạn, hãy thay thảm trải sàn bằng thảm tường bằng sàn trần.
Loại bỏ rèm vải và đồ nội thất bọc đệm khỏi phòng ngủ của bạn bất cứ khi nào có thể.
Dùng khăn ẩm hoặc giẻ lau để loại bỏ bụi (khăn khô làm bay chất gây dị ứng).
Sử dụng túi vi lọc hai lớp hoặc bộ lọc HEPA trong máy hút bụi của bạn.
Đeo khẩu trang trong khi hút bụi và ở ngoài khu vực hút bụi trong 20 phút sau khi hút bụi để bụi và chất gây dị ứng lắng xuống.
Tiến sĩ Corry nói: Mất bao lâu để loại bỏ mạt bụi “tùy thuộc vào sự can thiệp và môi trường cụ thể”. Nhưng “bạn có thể giảm đáng kể các chất gây dị ứng do ve bằng cách loại bỏ tất cả thảm, nệm cũ, gối cũ và đồ nội thất bằng vải và làm sạch kỹ lưỡng”, ông nói thêm.

Thật không may, loại bỏ mạt bụi không phải là phương pháp điều trị một sớm một chiều. Chúng quay trở lại, đó là lý do tại sao việc vệ sinh thường xuyên là rất quan trọng. Hãy coi cuộc chiến chống lại mạt bụi giống như một cuộc chiến đang diễn ra hơn là chỉ một trận chiến.

Nếu bạn đã làm theo tất cả các bước để giảm đáng kể số lượng mạt bụi và bạn vẫn đang vật lộn với các triệu chứng dị ứng trong nhà, Tiến sĩ Patel nói rằng đã đến lúc nói chuyện với một chuyên gia dị ứng.

Họ có thể giúp đưa ra một kế hoạch toàn diện có thể bao gồm các loại thuốc trị dị ứng, như thuốc xịt mũi và thuốc kháng histamine uống, để giúp giảm các triệu chứng bạn đang gặp phải. Bác sĩ dị ứng của bạn thậm chí có thể khuyên bạn nên điều trị bằng liệu pháp miễn dịch thông qua việc sử dụng các mũi tiêm dị ứng khiến bạn tiếp xúc với một lượng nhỏ protein mạt bụi, khiến bạn tiếp xúc với nhau theo thời gian. Mục tiêu cuối cùng: giúp giảm hoặc chấm dứt tình trạng dị ứng với mạt bụi của bạn. Tiến sĩ Parikh nói: “Chúng tôi có thể làm giảm chứng dị ứng với mạt bụi của bạn theo thời gian.

Nội dung tài liệu chúng ta tham khảo hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn học viên ở buổi học hấp dẫn hơn vào ngày mai nhé. Chúc tất cả các bạn sẽ học hỏi được thật nhiều bài học quý giá thông qua chuyên đề luyện thi HSK online của Thầy Vũ.