Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới chuyên đề HSK quan trọng để các bạn có thể ôn luyện tiếng Trung HSK hiệu quả tại nhà

0
1571
Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Đánh giá post

Chủ động luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK mỗi ngày ChineMaster

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới, mỗi ngày các bạn học viên cần luyện ít nhất một đề thi do Th.s Nguyễn Minh Vũ đăng tải trên website hoctiengtrung.tv để nâng cao kĩ năng làm bài thi HSK của bản thân. Ngoài những chuyên đề HSK các bạn học viên còn có thể thông qua hệ thống học tại nhà rất nhiều chuyên đề liên quan đến tiếng Trung, từ cơ bản đến nâng cao dành cho mọi đối tượng. Chúng ta hãy truy cập ngay vào website của ChineMaster để tìm kiếm cho bản thân những tài liệu phù hợp nhất nhé.

Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên Skype các bạn học viên có thể liên kết với vô số bài giảng bổ ích từ trung tâm ChineMaster, nội dung chi tiết ở link bên dưới các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Học tiếng Trung online thông qua Skype Thầy Vũ

Bên dưới là nội dung chuyên đề tiếng Trung Thầy Vũ chủ biên từ cơ bản đến nâng cao để các bạn học viên tham khảo miễn phí.

Giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển ChineMaster

Các bạn hãy ấn vào link bên dưới để dowload miễn phí bộ gõ tiếng Trung SoGou sử dụng trên máy tính nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Bài viết ở link bên dưới là thông tin cụ thể về trung tâm tiếng Trung ChineMaster CS1 và CS2, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi và lựa chọn địa điểm học phù hợp cho mình nhé.

Trung tâm ChineMaster Quận 10 TPHCM

Trung tâm ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Tổng hợp nội dung tiếng Trung trong chuyên đề thương mại được Thầy Vũ biên soạn một bộ giáo trình riêng ở link bên dưới để các bạn học viên luyện tập.

Khóa học tiếng Trung thương mại hoàn toàn miễn phí

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng Thầy Vũ

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Giáo trình Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới

Nội dung Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới ChineMaster

Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới Thầy Vũ thiết kế giáo án luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp cho các bạn học viên sau khi đã học xong toàn bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

在美国,人们越来越感到 COVID-19 大流行即将结束。

超过 50% 的美国人至少接种了一剂 COVID-19 疫苗。

纽约等州的疫苗接种率已达到 70%,现在几乎取消了所有大流行限制。同样,在加利福尼亚。

但在世界范围内,情况却大不相同。

2021 年的 COVID-19 死亡人数已经超过 2020 年全年。许多国家,尤其是非洲和中东国家,完全接种疫苗的人口不到 5%。

这可能会给遏制 COVID-19 和将大流行病放在后视镜中带来麻烦。

“现实是,只要它在其他地方肆虐,COVID-19 仍然对美国人民构成威胁,”马萨诸塞州公共卫生局社区卫生和预防局流行病学家伊丽莎白·比阿特丽兹 (Elizabeth Beatriz) 博士说。 Parenting Pod 的公共卫生和 COVID-19 顾问。

“最明显的原因是,并非美国所有人都接种了疫苗,一些未接种疫苗的人由于先前存在的疾病而无法接种疫苗,”比阿特丽斯告诉 Healthline。 “随着人们进出这些地区,病毒会迅速传播,尤其是在未接种疫苗和/或未采取保护措施的人群中。”

换句话说,即使在疫苗接种率高的地方,COVID-19 仍然可能构成威胁,而在美国境内疫苗接种率低的地区,这种风险甚至更大。

专家说,另一个问题是,当新型冠状病毒在世界大部分地区不受控制地传播时,可能会出现危险且具有传染性的 COVID-19 变体。

“只要 COVID-19 在任何国家流行,它就有机会变异成更易传播、导致更严重疾病、对治疗无反应、逃避免疫反应或无法通过标准测试诊断的变体,”Aimee Ferraro 博士,公共卫生硕士,沃尔登大学公共卫生博士和明尼苏达州公共卫生硕士项目的教员,告诉 Healthline。 “由于 COVID-19 的毒性和致命性更强,巴西、印度、南非和英国的感染率、住院率和死亡率都更高。”

虽然印度或巴西可能看起来很遥远,但没有严格的封锁,它们比你想象的更近。

Premise Health 的首席医疗官乔纳森·莱兹曼 (Jonathan Leizman) 博士说:“随着全球旅行和商业的发展,这种病毒确实几乎没有地理界限,如果有的话。” “最终,COVID-19 是一种全球流行病,我们需要在全球范围内克服它,才能真正向前迈进。”

大规模全球疫苗接种提供了摆脱这种情况的潜在途径,但需要齐心协力生产疫苗并将其分发到最需要的地方。

比阿特丽兹指出,只有不到 20 个国家的 30% 以上的人口接种了疫苗,而绝大多数国家只有一小部分人口接种了疫苗。

费拉罗指出,美国、英国、欧洲、俄罗斯、加拿大、澳大利亚和中国等国家生产和使用了大部分早期批次的疫苗。

“此外,许多低收入和中等收入国家被禁止购买最有效的疫苗,例如辉瑞和 Moderna,最终为未获批准的疫苗提供了效力低于 50% 的交易,”她说。 “这意味着在这些国家,只有不到一半的疫苗接种人口能够抵御 COVID-19。一旦低收入和中等收入国家获得足够的疫苗,最大的障碍是公共卫生基础设施薄弱,这会显着减缓分发速度,尤其是在每个国家的大部分农村地区。”

比阿特丽斯同意了。

“疫苗在全球范围内的获取一直非常不公平,我们目前正在感受到——并将继续感受到——世界许多地区缺乏疫苗获取的影响,”她说。

一些国家正在采取措施应对这种情况。拜登政府最近宣布,它将购买和捐赠 5 亿剂辉瑞 (Pfizer) 的 COVID-19 疫苗,作为全球遏制大流行的努力的一部分。

“从道德上讲,我们都应该关心因 COVID-19 而造成的持续生命损失,”费拉罗说。 “如此迅速地开发出有效的疫苗真是一个奇迹。由于高收入国家对疫苗的犹豫和拒绝,疫苗未被使用,而人们在拼命等待疫苗到达中低收入国家时正在死亡,这是一个悲剧。”

跳绳似乎是儿戏。

但正如任何拳击手都可以告诉你的那样,它也可以是一项严肃的运动。

在文明历史的大部分时间里,人们一直将跳绳作为锻炼。早在公元前 1600 年,埃及运动员就进行了跳绳训练。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới.

Zài měiguó, rénmen yuè lái yuè gǎndào COVID-19 dà liúxíng jíjiāng jiéshù.

Chāoguò 50% dì měiguó rén zhìshǎo jiēzhǒngle yī jì COVID-19 yìmiáo.

Niǔyuē děng zhōu de yìmiáo jiēzhǒng lǜ yǐ dádào 70%, xiànzài jīhū qǔxiāole suǒyǒu dà liúxíng xiànzhì. Tóngyàng, zài jiālìfúníyǎ.

Dàn zài shìjiè fànwéi nèi, qíngkuàng què dà bù xiāngtóng.

2021 Nián de COVID-19 sǐwáng rénshù yǐjīng chāoguò 2020 nián quán nián. Xǔduō guójiā, yóuqí shì fēizhōu hé zhōngdōng guójiā, wánquán jiēzhǒng yìmiáo de rénkǒu bù dào 5%.

Zhè kěnéng huì gěi èzhì COVID-19 hé jiāng dà liúxíng bìng fàng zài hòu shì jìng zhōng dài lái máfan.

“Xiànshí shì, zhǐyào tā zài qítā dìfāng sìnüè,COVID-19 réngrán duì měiguó rénmín gòuchéng wēixié,” mǎsàzhūsāi zhōu gōnggòng wèishēng jú shèqū wèishēng hé yùfáng jú liúxíng bìng xué jiā yīlìshābái·bǐ ā tè lì zī (Elizabeth Beatriz) bóshì shuō. Parenting Pod de gōnggòng wèishēng hé COVID-19 gùwèn.

“Zuì míngxiǎn de yuányīn shì, bìngfēi měiguó suǒyǒu rén dōu jiēzhǒngle yìmiáo, yīxiē wèi jiēzhǒng yìmiáo de rén yóuyú xiānqián cúnzài de jíbìng ér wúfǎ jiēzhǒng yìmiáo,” bǐ ā tè lì sī gàosù Healthline. “Suízhe rénmen jìnchū zhèxiē dìqū, bìngdú huì xùnsù chuánbò, yóuqí shì zài wèi jiēzhǒng yìmiáo hé/huò wèi cǎiqǔ bǎohù cuòshī de rénqún zhōng.”

Huàn jù huàshuō, jíshǐ zài yìmiáo jiēzhǒng lǜ gāo dì dìfāng,COVID-19 réngrán kěnénggòuchéng wēixié, ér zài měiguó jìngnèi yìmiáo jiēzhǒng lǜ dī dì dìqū, zhè zhǒng fēngxiǎn shènzhì gèng dà.

Zhuānjiā shuō, lìng yīgè wèntí shì, dāng xīnxíng guānzhuàng bìngdú zài shìjiè dà bùfèn dìqū bù shòu kòngzhì dì chuánbò shí, kěnéng huì chūxiàn wéixiǎn qiě jùyǒu chuánrǎn xìng de COVID-19 biàn tǐ.

“Zhǐyào COVID-19 zài rènhé guójiā liúxíng, tā jiù yǒu jīhuì biànyì chéng gēngyì chuánbò, dǎozhì gèng yánzhòng jíbìng, duì zhìliáo wúfǎnyìng, táobì miǎnyì fǎnyìng huò wú fǎ tōngguò biāozhǔn cèshì zhěnduàn de biàn tǐ,”Aimee Ferraro bóshì, gōnggòng wèishēng shuòshì, wò ēr dēng dàxué gōnggòng wèishēng bóshì hé míngnísūdá zhōu gōnggòng wèishēng shuòshì xiàngmù dì jiàoyuán, gàosù Healthline. “Yóuyú COVID-19 de dúxìng hé zhìmìng xìng gēng qiáng, bāxī, yìndù, nánfēi hé yīngguó de gǎnrǎn lǜ, zhùyuàn lǜ hé sǐwáng lǜ dōu gèng gāo.”

Suīrán yìndù huò bāxī kěnéng kàn qǐlái hěn yáoyuǎn, dàn méiyǒu yángé de fēngsuǒ, tāmen bǐ nǐ xiǎngxiàng de gèng jìn.

Premise Health de shǒuxí yīliáo guān qiáonàsēn·lái zī màn (Jonathan Leizman) bóshì shuō:“Suízhe quánqiú lǚxíng hé shāngyè de fǎ zhǎn, zhè zhǒng bìngdú quèshí jīhū méiyǒu dìlǐ jièxiàn, rúguǒ yǒu de huà.” “Zuìzhōng,COVID-19 shì yī zhǒng quánqiú liúxíng bìng, wǒmen xūyào zài quánqiú fànwéi nèi kèfú tā, cáinéng zhēnzhèng xiàng qián màijìn.”

Dà guīmó quánqiú yìmiáo jiēzhǒng tígōngle bǎituō zhè zhǒng qíngkuàng de qiánzài tújìng, dàn xūyào qíxīn xiélì shēngchǎn yìmiáo bìng jiāng qí fèn fā dào zuì xūyào dì dìfāng.

Bǐ ā tè lì zī zhǐchū, zhǐyǒu bù dào 20 gè guójiā de 30% yǐshàng de rénkǒu jiēzhǒngle yìmiáo, ér jué dà duōshù guójiā zhǐyǒu yī xiǎo bùfèn rénkǒu jiēzhǒngle yìmiáo.

Fèi lā luō zhǐchū, měiguó, yīngguó, ōuzhōu, èluósī, jiānádà, àodàlìyǎ hé zhōngguó děng guójiā shēngchǎn hé shǐyòngle dà bùfèn zǎoqí pī cì de yìmiáo.

“Cǐwài, xǔduō dī shōurù hé zhōngděng shōurù guójiā bèi jìnzhǐ gòumǎi zuì yǒuxiào de yìmiáo, lìrú huīruì hé Moderna, zuìzhōng wèi wèi huò pīzhǔn dì yìmiáo tígōngle xiàolì dī yú 50% de jiāoyì,” tā shuō. “Zhè yìwèizhe zài zhèxiē guójiā, zhǐyǒu bù dào yībàn de yìmiáo jiēzhǒng rénkǒu néng gòu dǐyù COVID-19. Yīdàn dī shōurù hé zhōngděng shōurù guójiā huòdé zúgòu de yìmiáo, zuìdà de zhàng’ài shì gōnggòng wèishēng jīchǔ shèshī bóruò, zhè huì xiǎnzhe jiǎnhuǎn fēnfā sùdù, yóuqí shì zài měi gè guójiā de dà bùfèn nóngcūn dìqū.”

Bǐ ā tè lì sī tóngyìle.

“Yìmiáo zài quánqiú fànwéi nèi de huòqǔ yīzhí fēicháng bù gōngpíng, wǒmen mùqián zhèngzài gǎnshòu dào——bìng jiāng jìxù gǎnshòu dào——shìjiè xǔduō dìqū quēfá yìmiáo huòqǔ de yǐngxiǎng,” tā shuō.

Yīxiē guójiā zhèngzài cǎiqǔ cuòshī yìngduì zhè zhǒng qíngkuàng. Bài dēng zhèngfǔ zuìjìn xuānbù, tā jiāng gòumǎi hé juānzèng 5 yì jì huīruì (Pfizer) de COVID-19 yìmiáo, zuòwéi quánqiú èzhì dà liúxíng de nǔlì de yībùfèn.

“Cóng dàodé shàng jiǎng, wǒmen dōu yīnggāi guānxīn yīn COVID-19 ér zàochéng de chíxù shēngmìng sǔnshī,” fèi lā luō shuō. “Rúcǐ xùnsù dì kāifā chū yǒuxiào de yìmiáo zhēnshi yīgè qíjī. Yóuyú gāo shōurù guójiā duì yìmiáo de yóuyù hé jùjué, yìmiáo wèi bèi shǐyòng, ér rénmen zài pīnmìng děngdài yìmiáo dàodá zhōng dī shōurù guójiā shí zhèngzài sǐwáng, zhè shì yīgè bēijù.”

Tiàoshéng sìhū shì érxì.

Dàn zhèngrú rènhé quánjí shǒu dōu kěyǐ gàosù nǐ dì nàyàng, tā yě kěyǐ shì yī xiàng yánsù de yùndòng.

Zài wénmíng lìshǐ de dà bùfèn shíjiān lǐ, rénmen yīzhí jiāng tiàoshéng zuòwéi duànliàn. Zǎo zài gōngyuán qián 1600 nián, āijí yùndòngyuán jiù jìnxíngle tiàoshéng xùnliàn.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho bài giảng Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới.

Tại Hoa Kỳ, người ta ngày càng có cảm giác rằng chúng ta đang tiến đến giai đoạn cuối của đại dịch COVID-19.

Hơn 50 phần trăm tất cả người Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19.

Các bang như New York, nơi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%, hiện đã dỡ bỏ hầu như tất cả các hạn chế về đại dịch của họ. Tương tự như vậy, ở California.

Nhưng trên toàn thế giới, bức tranh hoàn toàn khác.

Đã có nhiều ca tử vong do COVID-19 vào năm 2021 hơn so với tất cả năm 2020. Và nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Châu Phi và Trung Đông, có ít hơn 5% dân số của họ được tiêm chủng đầy đủ.

Điều đó có thể gây rắc rối cho việc chứa COVID-19 và gây đại dịch trong gương chiếu hậu.

Tiến sĩ Elizabeth Beatriz, một nhà dịch tễ học tại Cục Y tế Cộng đồng và Phòng ngừa của Sở Y tế Công cộng Massachusetts cho biết: “Thực tế là miễn là nó đang hoành hành ở những nơi khác, COVID-19 vẫn là mối đe dọa đối với người dân ở Mỹ. y tế công cộng và cố vấn COVID-19 tại Parenting Pod.

Beatriz nói với Healthline: “Lý do rõ ràng nhất là không phải tất cả mọi người ở Hoa Kỳ đều đã được chủng ngừa và một số người chưa được chủng ngừa không thể được chủng ngừa vì các tình trạng y tế đã có từ trước. “Khi mọi người ra vào những khu vực này, vi rút có thể lây lan nhanh chóng, đặc biệt là ở những người chưa được tiêm phòng và / hoặc những người không thực hiện các biện pháp bảo vệ.”

Nói cách khác, ngay cả ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao, COVID-19 vẫn có thể gây ra mối đe dọa, và ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp ở Hoa Kỳ, nguy cơ đó còn nhiều hơn thế.

Các chuyên gia cho rằng vấn đề khác là tiềm năng cho các biến thể COVID-19 nguy hiểm và dễ lây lan xuất hiện trong khi loại coronavirus mới đang lây lan chưa được kiểm soát ở nhiều nơi trên thế giới.

“Chỉ cần COVID-19 lưu hành ở bất kỳ quốc gia nào, nó sẽ có cơ hội biến đổi thành một biến thể dễ lây lan hơn, gây ra bệnh nặng hơn, không đáp ứng với điều trị, né tránh đáp ứng miễn dịch hoặc không được chẩn đoán bằng các xét nghiệm tiêu chuẩn. , ”Aimee Ferraro, Tiến sĩ, MPH, một giảng viên của chương trình Tiến sĩ Y tế Công cộng và Thạc sĩ Y tế Công cộng của Đại học Walden ở Minnesota, nói với Healthline. “Brazil, Ấn Độ, Nam Phi và Vương quốc Anh đã trải qua tỷ lệ nhiễm trùng, nhập viện và tử vong cao hơn do các biến thể độc hại hơn và gây chết người của COVID-19”.

Và mặc dù Ấn Độ hoặc Brazil có vẻ ở rất xa, nhưng không có chế độ khóa chặt chẽ, họ lại gần hơn bạn nghĩ.

Tiến sĩ Jonathan Leizman, giám đốc y tế của Premise Health cho biết: “Với du lịch và thương mại toàn cầu như ngày nay, virus thực sự có rất ít ranh giới địa lý, nếu có,”. “Cuối cùng, COVID-19 là một đại dịch toàn cầu và chúng ta cần phải vượt qua nó trên toàn cầu để thực sự tiến về phía trước”.

Tiêm chủng đại trà trên toàn cầu là một giải pháp tiềm năng cho tình huống này, nhưng nó sẽ đòi hỏi một nỗ lực phối hợp để sản xuất và phân phối vắc xin đến những nơi cần thiết nhất.

Có ít hơn 20 quốc gia có hơn 30% dân số được tiêm chủng đầy đủ, với đại đa số các quốc gia có một tỷ lệ nhỏ dân số được tiêm chủng, Beatriz lưu ý.

Ferraro lưu ý rằng các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Châu Âu, Nga, Canada, Úc và Trung Quốc đã sản xuất và sử dụng Nguồn tin cậy hầu hết các lô vắc xin ban đầu.

Bà nói: “Ngoài ra, nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đã bị chặn mua các loại vắc xin hiệu quả nhất, chẳng hạn như Pfizer và Moderna, và cuối cùng đã thực hiện các giao dịch cho các loại vắc xin chưa được phê duyệt với hiệu quả thấp hơn 50%. “Điều đó có nghĩa là ít hơn một nửa dân số được tiêm chủng ở các quốc gia này được bảo vệ chống lại COVID-19. Một khi các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình nhận đủ vắc xin, rào cản lớn nhất là cơ sở hạ tầng y tế công cộng kém khiến việc phân phối chậm lại đáng kể, đặc biệt là ở những vùng nông thôn nhất của mỗi quốc gia. ”

Beatriz đồng ý.

Bà nói: “Việc tiếp cận vắc xin đã rất bất bình đẳng trên toàn thế giới và chúng tôi hiện đang cảm thấy – và sẽ tiếp tục cảm thấy – hậu quả của việc thiếu khả năng tiếp cận vắc xin ở nhiều nơi trên thế giới.

Một số quốc gia đang thực hiện các bước để chống lại điều này. Chính quyền Biden gần đây đã thông báo rằng họ sẽ mua và tặng nửa tỷ liều vắc xin Pfizer’s COVID-19 như một phần của nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn đại dịch.

Ferraro nói: “Về mặt đạo đức, tất cả chúng ta nên quan tâm đến việc tiếp tục mất mạng người do COVID-19. “Thật là kỳ diệu khi một loại vắc-xin hiệu quả đã được phát triển nhanh chóng như vậy. Thật là một bi kịch khi vắc xin đang không được sử dụng vì sự chần chừ và từ chối vắc xin ở các nước thu nhập cao trong khi người dân đang chết dần mòn khi họ tuyệt vọng chờ vắc xin đến các nước thu nhập trung bình và thấp ”

Nhảy dây có thể giống như trò chơi của trẻ con.

Nhưng như bất kỳ võ sĩ nào có thể nói với bạn, nó cũng có thể là một bài tập thể dục nghiêm túc.

Mọi người đã nhảy dây như một bài tập thể dục trong hầu hết lịch sử văn minh. Các vận động viên Ai Cập tập nhảy dây sớm nhất là vào năm 1600 trước Công nguyên.

Chuyên đề bài giảng Luyện đọc hiểu tiếng Trung HSK 6 HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hi vọng các bạn học viên có thể học hỏi được thật nhiều kiến thức mới thông qua tiết học này. Hẹn gặp lại các bạn học viên ở buổi học tiếp theo vào ngày mai nhé.