Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 8

Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 8 chuyên đề HSK quan trọng để các bạn có thể ôn luyện tiếng Trung HSK hiệu quả tại nhà.

0
620
Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 8 trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 8 trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Đánh giá post

Phương pháp luyện dịch tiếng Trung HSK online hay nhất

Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 8, khóa học luyện dịch tiếng Trung trong chuyên đề HSK do chính tay Thầy Vũ biên soạn mỗi ngày dành cho các bạn. Chúng ta hãy chú ý theo dõi bài giảng từ những bài giảng đầu tiên nhé, vì mỗi ngày đều mang đến cho các bạn những kiến thức quan trọng trong quá trình ôn luyện HSK từ ngữ pháp đến từ mới. Nếu các bạn muốn biết thêm nhiều chuyên đề để luyện thi hiệu quả tại nhà, thì có thể tham khảo tài liệu thi thử HSK online TiengTrungHSK để nâng cao thêm kĩ năng của bản thân.

Các bạn còn có thể sử dụng app Skype để cập nhật nhiều bài giảng mới của trung tâm tiếng Trung ChineMaster, các bạn hãy theo dõi cụ thể ở link bên dưới nhé.

Tự học tiếng Trung online thông qua Skype

Thầy Vũ còn cung cấp thêm tài liệu về chuyên đề thương mại cho các bạn tham khảo ở link bên dưới, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Hiện nay bộ gõ tiếng Trung SoGou rất được ưu chuộng, các bạn có thể xem chi tiết ở link bên dưới để dowload về sử dụng miễn phí nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin miễn phí

Tổng hợp thông tin về trung tâm ChineMaster được Thầy Vũ cập nhật cho các bạn học viên ở link bên dưới các bạn hãy ấn vào để tìm hiểu thêm nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 7

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 8

Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK online ChineMaster Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 8 là nội dung giáo án giảng bài mới nhất ngày hôm nay của Thầy Vũ trên kênh đào tạo tiếng Trung trực tuyến của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

越南提供柬埔寨最大的Covid-19援助计划

2020年3月18日,在河内的内排机场,一名医务人员配备了医用口罩,面罩和防护服。

越南卫生部长阮清隆(Nguyen Thanh Long)周四表示,越南愿意通过派遣医疗专家,呼吸机和口罩来支持柬埔寨的Covid-19战斗。
在与柬埔寨同行马姆·本成(Mam Buncheng)举行的在线会议上,龙隆基分享了越南在抗击冠状病毒大流行中的经验,该病已感染全球1.44亿人,并杀死了300万人。

龙说:“越南在预防和抵抗大流行中的教训之一是要在战斗中利用整个政治体系和人口。”他补充说,所有Covid-19治疗设施之间的合作意味着医生可以彼此讨论治疗疑难病例的方法。 。

他补充说:“在第一和第二次Covid-19浪潮中,越南的远程诊断非常有效,取得了成功。在海阳的第三次浪潮中,有许多重病患者,但我们设法治疗并挽救了所有人,”他补充说。

越南的第一轮冠状病毒浪潮始于去年1月至2月,震中位于荣福省北部。第二波浪潮始于去年7月至8月的岘港市中心,今年第三波浪潮集中在北部的海阳省,广宁省和胡志明市。

龙说,越南愿意将两国的Covid-19处理设施连接起来,并在需要时允许双方交流专家。他补充说,越南还将向柬埔寨派出800台呼吸机,约230万个医用口罩和其他设备,并表示这将是越南在Covid-19战斗中向外国提供的最大援助计划。

隆说,随着柬埔寨继续进行冠状病毒的战斗,鉴于最近由于非法入境者而形成的复杂局势,应特别注意与越南的边界。

柬埔寨正在应对其最新的Covid-19疫情,仅在第一季度就感染了近7,000人,而该国去年仅记录了400多例。

柬埔寨首都金边和塔克豪市已被封锁。

Quang Nam计划为Cua Dai海滩投资600万美元护岸

广南省会安镇的库戴海滩的海岸在2020年10月被侵蚀。

中部省份Quang Nam已批准一项耗资620万美元的护岸项目,以保护会安镇的Cua Dai海滩免受侵蚀。
护岸的资金将从该镇和国家预算中拨出,该资金将从Cua Dai海滩延伸至Cam An Ward 1.8公里,耗资超过1450亿越南盾(合627万美元)。

Quang Nam主席Le Tri Thanh关于护岸的决定说,该项目预计将在420天内实施。

自2000年以来,绵延7.5公里的Cua Dai海滩(包括各种商业,服务和住宅设施)遭受了严重侵蚀。

Quang Nam从2010年开始实施了几项护岸项目,总价值约1,840亿越南盾,但这些项目未能成功地阻止多年降雨和暴风雨造成的侵蚀。结果,许多餐馆和度假村遭受了损失。

会安古镇是越南最著名的旅游景点之一。然而,多年来,它一直遭受着侵蚀的诅咒。根据联合国环境规划署,联合国教科文组织和有关科学家联合会的联合报告,该镇的大部分地区海拔都在两米或以下,因此容易受到海平面上升和风暴潮的影响。

几年来,该镇的库代海滩(Cua Dai Beach)每年都在流失10至20米的土地。

韩国的Moon誓言终止对海外煤炭项目的新资金

越南中部省份Ha Tinh的Vung Ang 1热电厂的一部分。去年,一家韩国公司已确认投资第一家工厂附近的Vung Ang 2工厂。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng này lớp học tiếng Trung online Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 8

Yuènán tígōng jiǎnpǔzhài zuìdà de Covid-19 yuánzhù jìhuà

2020 nián 3 yuè 18 rì, zài hénèi de nèi pái jīchǎng, yī míng yīwù rényuán pèibèile yīyòng kǒuzhào, miànzhào hé fánghù fú.

Yuènán wèishēng bùzhǎng ruǎn qīnglóng (Nguyen Thanh Long) zhōu sì biǎoshì, yuènán yuànyì tōngguò pàiqiǎn yīliáo zhuānjiā, hūxī jī hé kǒuzhào lái zhīchí jiǎnpǔzhài de Covid-19 zhàndòu.
Zài yǔ jiǎnpǔzhài tóngxíng mǎ mǔ·běn chéng (Mam Buncheng) jǔxíng de zàixiàn huìyì shàng, lóng lóngjī fēnxiǎngle yuènán zài kàngjí guānzhuàng bìngdú dà liúxíng zhōng de jīngyàn, gāi bìng yǐ gǎnrǎn quánqiú 1.44 Yì rén, bìng shā sǐle 300 wàn rén.

Lóng shuō:“Yuènán zài yùfáng hé dǐkàng dà liúxíng zhōng de jiàoxùn zhī yī shì yào zài zhàndòu zhōng lìyòng zhěnggè zhèngzhì tǐxì hé rénkǒu.” Tā bǔchōng shuō, suǒyǒu Covid-19 zhìliáo shèshī zhī jiān de hézuò yìwèizhe yīshēng kěyǐ bǐcǐ tǎolùn zhìliáo yínán bìnglì de fāngfǎ. .

Tā bǔchōng shuō:“Zài dì yī hè dì èr cì Covid-19 làngcháo zhōng, yuènán de yuǎnchéng zhěnduàn fēicháng yǒuxiào, qǔdéle chénggōng. Zài hǎi yáng de dì sān cì làngcháo zhōng, yǒu xǔduō chóng bìng huànzhě, dàn wǒmen shèfǎ zhìliáo bìng wǎnjiùle suǒyǒu rén,” tā bǔchōng shuō.

Yuènán de dì yī lún guānzhuàng bìngdú làngcháo shǐ yú qùnián 1 yuè zhì 2 yuè, zhènzhōng wèiyú róng fú shěng běibù. Dì èr bō làngcháo shǐ yú qùnián 7 yuè zhì 8 yuè de xiàn gǎng shì zhōngxīn, jīnnián dì sān bō làngcháo jízhōng zài běibù dì hǎi yáng shěng, guǎng níng shěng hé húzhìmíng shì.

Lóng shuō, yuènán yuànyì jiāng liǎng guó de Covid-19 chǔlǐ shèshī liánjiē qǐlái, bìng zài xūyào shí yǔnxǔ shuāngfāng jiāoliú zhuānjiā. Tā bǔchōng shuō, yuènán hái jiāng xiàng jiǎnpǔzhài pàichū 800 tái hūxī jī, yuē 230 wàn gè yīyòng kǒuzhào hé qítā shèbèi, bìng biǎoshì zhè jiāng shì yuènán zài Covid-19 zhàndòu zhōng xiàng wàiguó tígōng de zuìdà yuánzhù jìhuà.

Lóng shuō, suízhe jiǎnpǔzhài jìxù jìnxíng guānzhuàng bìngdú dí zhàndòu, jiànyú zuìjìn yóuyú fēifǎ rùjìng zhě ér xíngchéng de fùzá júshì, yīng tèbié zhùyì yǔ yuènán de biānjiè.

Jiǎnpǔzhài zhèngzài yìngduì qí zuìxīn de Covid-19 yìqíng, jǐn zài dì yī jìdù jiù gǎn rǎn liǎo jìn 7,000 rén, ér gāi guó qùnián jǐn jìlùle 400 duō lì.

Jiǎnpǔzhài shǒudū jīnbiān hé tǎ kè háo shì yǐ bèi fēngsuǒ.

Quang Nam jìhuà wèi Cua Dai hǎitān tóuzī 600 wàn měiyuán hù’àn

guǎng nán shěnghuì ān zhèn de kù dài hǎitān dì hǎi’àn zài 2020 nián 10 yuè bèi qīnshí.

Zhōngbù shěngfèn Quang Nam yǐ pīzhǔn yī xiàng hàozī 620 wàn měiyuán de hù’àn xiàngmù, yǐ bǎohù huì ān zhèn de Cua Dai hǎitān miǎn shòu qīnshí.
Hù’àn de zījīn jiāng cóng gāi zhèn hé guójiā yùsuàn zhōng bō chū, gāi zījīn jiāng cóng Cua Dai hǎitān yánshēn zhì Cam An Ward 1.8 Gōnglǐ, hàozī chāoguò 1450 yì yuènán dùn (hé 627 wàn měiyuán).

Quang Nam zhǔxí Le Tri Thanh guānyú hù’àn de juédìng shuō, gāi xiàngmù yùjì jiàng zài 420 tiānnèi shíshī.

Zì 2000 nián yǐlái, miányán 7.5 Gōnglǐ de Cua Dai hǎitān (bāokuò gè zhǒng shāngyè, fúwù hé zhùzhái shèshī) zāoshòule yánzhòng qīnshí.

Quang Nam cóng 2010 nián kāishǐ shíshīle jǐ xiàng hù’àn xiàngmù, zǒng jiàzhí yuē 1,840 yì yuènán dùn, dàn zhèxiē xiàngmù wèi néng chénggōng de zǔzhǐ duōnián jiàngyǔ hé bàofēngyǔ zàochéng de qīnshí. Jiéguǒ, xǔduō cānguǎn hé dùjiàcūn zāoshòule sǔnshī.

Huì ān gǔzhèn shì yuènán zuì zhùmíng de lǚyóu jǐngdiǎn zhī yī. Rán’ér, duōniánlái, tā yīzhí zāoshòuzhe qīnshí de zǔzhòu. Gēnjù liánhéguó huánjìng guīhuà shǔ, liánhéguó jiàokē wén zǔzhī hé yǒuguān kēxuéjiā liánhé huì de liánhé bàogào, gāi zhèn de dà bùfèn dìqū hǎibá dū zài liǎng mǐ huò yǐxià, yīncǐ róngyì shòudào hǎi píngmiàn shàngshēng hé fēngbào cháo de yǐngxiǎng.

Jǐ nián lái, gāi zhèn de kù dài hǎitān (Cua Dai Beach) měinián dōu zài liúshī 10 zhì 20 mǐ de tǔdì.

Hánguó de Moon shìyán zhōngzhǐ duì hǎiwài méitàn xiàngmù dì xīn zījīn

yuènán zhōngbù shěngfèn Ha Tinh de Vung Ang 1 rèdiànchǎng de yībùfèn. Qùnián, yījiā hánguó gōngsī yǐ quèrèn tóuzī dì yī jiā gōngchǎng fùjìn de Vung Ang 2 gōngchǎng.

Phiên dịch tiếng Trung cho bài tập hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 8

Việt Nam cung cấp gói viện trợ Covid-19 lớn nhất cho Campuchia

Một nhân viên y tế được trang bị khẩu trang y tế, khăn che mặt và quần áo bảo hộ tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cuộc chiến Covid-19 của Campuchia bằng cách cử các chuyên gia y tế, máy thở và khẩu trang, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hôm thứ Năm.
Trong cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Campuchia Mam Buncheng, Long đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc chống lại đại dịch coronavirus, đã lây nhiễm hơn 144 triệu người và giết chết hơn ba triệu người trên toàn cầu.

Ông Long nói: “Một trong những bài học của Việt Nam trong việc phòng và chống đại dịch là sử dụng toàn bộ hệ thống chính trị và người dân trong cuộc chiến”, đồng thời cho biết thêm rằng sự hợp tác giữa tất cả các cơ sở điều trị của Covid-19 có nghĩa là các bác sĩ có thể thảo luận điều trị các ca khó với nhau. .

“Chẩn đoán từ xa rất hiệu quả và thành công cho Việt Nam trong đợt Covid-19 thứ nhất và thứ 2. Trong đợt thứ ba ở Hải Dương, có rất nhiều bệnh nhân nặng nhưng chúng tôi đã điều trị và cứu được tất cả”, ông nói thêm.

Làn sóng coronavirus đầu tiên của Việt Nam bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 2 năm ngoái, với tâm chấn là phía bắc tỉnh Vĩnh Phúc. Làn sóng thứ hai bắt đầu ở trung tâm Thành phố Đà Nẵng từ tháng 7 đến tháng 8 năm ngoái, và làn sóng thứ ba tập trung ở các tỉnh phía bắc Hải Dương, Quảng Ninh và TP.HCM vào đầu năm nay.

Ông Long cho biết Việt Nam sẵn sàng kết nối cơ sở điều trị Covid-19 của hai nước, cho phép trao đổi chuyên gia hai bên nếu cần. Ông nói thêm, Việt Nam cũng sẽ gửi cho Campuchia 800 máy thở, khoảng 2,3 triệu khẩu trang y tế và các thiết bị khác, đồng thời cho biết lô hàng này sẽ là gói viện trợ lớn nhất của Việt Nam dành cho nước ngoài trong cuộc chiến Covid-19.

Ông Long nói, khi Campuchia tiếp tục cuộc chiến chống virus coronavirus, cần đặc biệt chú ý đến biên giới của họ với Việt Nam trong bối cảnh các tình huống phức tạp gần đây đã phát triển do những người nhập cư bất hợp pháp.

Campuchia đang phải vật lộn với đợt bùng phát Covid-19 mới nhất, đã lây nhiễm cho gần 7.000 người chỉ trong quý đầu tiên, trong khi nước này chỉ ghi nhận hơn 400 trường hợp vào năm ngoái.

Thủ đô Phnom Penh của Campuchia và Khu đô thị Ta Khmau đã bị phong tỏa.

Quảng Nam lên kế hoạch làm kè bãi biển Cửa Đại trị giá 6 triệu USD

Bờ biển Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở vào tháng 10/2020.

Tỉnh Quảng Nam, miền Trung đã phê duyệt dự án xây kè trị giá 6,2 triệu đô la để bảo vệ bãi biển Cửa Đại của Thị xã Hội An khỏi bị xói mòn.
Kinh phí xây dựng kè, kéo dài 1,8 km từ bãi biển Cửa Đại đến phường Cẩm An và trị giá hơn 145 tỷ đồng (6,27 triệu USD), sẽ được lấy từ ngân sách của cả thị xã và quốc gia.

Quyết định về kè của Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết dự án dự kiến thực hiện trong 420 ngày.

Bãi biển Cửa Đại dài 7,5 km, nơi có hàng loạt cơ sở kinh doanh, dịch vụ và dân cư, đã bị xói lở nghiêm trọng kể từ năm 2000.

Một số dự án kè với tổng trị giá khoảng 184 tỷ đồng đã được Quảng Nam triển khai từ năm 2010, nhưng vẫn chưa thành công trong việc ngăn chặn hoàn toàn tình trạng xói lở do mưa bão gây ra trong những năm qua. Kết quả là nhiều nhà hàng và khu nghỉ dưỡng đã bị ảnh hưởng.

Phố cổ Hội An là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, nó đã phải chịu lời nguyền xói mòn trong nhiều năm. Theo một báo cáo chung của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, UNESCO và Liên minh các nhà khoa học có liên quan, phần lớn thị trấn nằm trên mực nước biển từ 2 mét trở xuống, khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng và triều cường.

Bãi biển Cửa Đại của thị trấn đã bị xói mòn từ 10 đến 20 mét đất mỗi năm trong vài năm nay.

Ông Moon của Hàn Quốc thề sẽ chấm dứt tài trợ mới cho các dự án than ở nước ngoài

Một phần của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tại tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam. Năm ngoái, một công ty Hàn Quốc đã xác nhận đầu tư vào nhà máy Vũng Áng 2 gần nhà máy đầu tiên.

Chuyên đề Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 8 của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn học viên có một buổi học thật bổ ích, nâng cao được kĩ năng tiếng Trung của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.