Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 6

Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 6 tài liệu học tiếng Trung HSK bổ ích do Th.s Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn

0
790
Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 6 trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 6 trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Đánh giá post

Nội dung luyện dịch tiếng Trung HSK online miễn phí

Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 6, nếu các bạn đang tìm kiếm tài liệu để ôn thi HSK thì hãy nên tham khảo chuyên đề luyện dịch tiếng Trung HSK lần này. Vì toàn bộ bài giảng đều mang đến cho các bạn chuyên đề bổ ích, những điểm cần chú ý trong đề thi HSK. Chúng ta hãy cùng nhau tham khảo từ những bài giảng đầu tiên mà Thầy Vũ đăng tải dành cho các bạn nhé, những kiến thức hoàn toàn miễn phí.

Các bạn còn có thể tham khảo thêm kiến thức HSK theo link mà Thầy Vũ cung cấp cho các bạn ở link bên dưới nhé.

Thi thử HSK online TiengTrungHSK

Nếu như các bạn đang phân vân lựa chọn một bộ gõ tiếng Trung tốt nhất để sử dụng trên máy tính, thì các bạn nên tham khảo bộ gõ tiếng Trung SoGou ở link bên dưới.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou miễn phí

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster hiện đã có mặt tại hai địa điểm lớn nhất cả nước đó là TPHCM và Hà Nội, các bạn học viên có thể đăng ký học trực tiếp tại đây theo thông tin ở link bên dưới.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Bên cạnh đó Thầy Vũ còn chia sẻ đến các bạn bộ tài liệu về chuyên đề thương mại, các bạn hãy tham khảo thêm bài giảng theo link ở bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Ngoài ra các bạn học viên có thể thông qua Skype để tự học tiếng Trung hoàn toàn miễn phí, nội dung chi tiết ở link bên dưới các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Tự học tiếng Trung thông qua Skype

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 5

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 6

Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK online ChineMaster Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 6 là nội dung giáo án giảng dạy lớp học tiếng Trung HSK online uy tín của Thầy Vũ trên website chuyên đào tạo các khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội. Mỗi ngày Thầy Vũ đều công bố thêm rất nhiều giáo án mới và đăng công khai trên trang web này. Các bạn chú ý theo dõi tin tức mới nhất hàng ngày trên kênh này nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của bài giảng hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2021 ở ngay bên dưới.

美国和世界银行对越南施加“自治”压力的直接结果是取消了为确保高水平的研究生学位而制定的关键保障措施。

越南对什么是世界一流的“顶尖”大学感到困惑。富布赖特(Fulbright)人民在2009年撰写的一份报告中建议,应聘请美国人来建立这样的大学。但是,对计划中的大学的描述(六年后更名为越南富布赖特大学(FUV))与通常的“大学”(更不用说“顶尖大学”)有共同点。

据报道,团结阵线将有两个方案。其中一个将是职业-工程学和相关领域的本科培训,据说该培训将使毕业生有资格在跨国公司中工作。另一个课程将提供经济学和政策学的研究生学位;也就是说,它将训练人们提倡美国在政治和经济问题上采取的方法。由于FUV的大部分资金来自美国,因此该大学的这一部分将确保其为美国利益服务。执行该计划的美国人会鼓励反对社会主义的所谓“批判性思维”,但肯定不会鼓励对美国实行的资本主义的失败和不足进行批判性思维。

“大学”一词与“大学”一词密切相关。它是普及知识的地方。除诸如工程等实际领域的课程外,它还必须提供高级学位并进行历史,文学,艺术,基础科学和数学方面的研究。一所伟大的大学是一个国家最有才华的地方。这是一个民族自豪的地方。

一个发展中国家自然要拥有一所或多所这样的大学。斯坦福大学(Stanford University)的美国著名非洲专家乔尔·萨莫夫(Joel Samoff)教授说:“基础研究的进行和独创思想的机会是在最后手段控制社会命运的唯一手段。这样的功能并不是在一段美好的经济时期之前可以放弃的奢侈,而是发展过程本身不可或缺的一部分。”我非常同意萨莫夫教授的观点,他的话对越南和非洲国家都适用。

令人遗憾的事实是,在最近的几十年中,美国政府与世界银行(WB)和国际货币基金组织(IMF)一直在向发展中国家施压,要求它们不要建立这类大学。在1980年代和1990年代,美国/世界银行/国际货币基金组织的主要战略是实施“结构调整计划”,作为获得新贷款或获得偿还旧贷款灵活性的先决条件。 “结构调整”意味着在许多领域,包括教育领域,国家的角色都大大减少了。

如今,“结构调整计划”已不复存在,但相同的总体哲学(减少国有部门,增加私有化)仍然是美国/世界银行/国际货币基金组织思想的核心。近年来,在越南,来自美国和世界银行的压力是相似的,尽管所使用的措词已经改变。现在最受欢迎的流行词是“自治”。无论这个词在理论上意味着什么,在实践中都意味着国家应放弃其作为高等教育资金和监督的主要来源的角色。这将是一个严重的错误。

不允许美国人或从属于美国人的越南人控制的大学统治越南的学术界。为了越南的完整性和国家安全,它需要拥有自己的不受任何外国势力控制的大学。

这些大学必须是吸引最优秀的学生和学院的高质量机构。它们必须是有助于越南的科学和经济进步的思想和研究中心,并为遵循独立于新殖民主义统治的独立道路提供指导。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng này lớp học luyện thi chứng chỉ HSK cấp tốc Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 6

Měiguó hé shìjiè yínháng duì yuènán shījiā “zìzhì” yālì de zhíjiē jiéguǒ shì qǔxiāole wèi quèbǎo gāo shuǐpíng de yánjiūshēng xuéwèi ér zhìdìng de guānjiàn bǎozhàng cuòshī.

Yuènán duì shénme shì shìjiè yīliú de “dǐngjiān” dàxué gǎndào kùnhuò. Fù bù lài tè (Fulbright) rénmín zài 2009 nián zhuànxiě de yī fèn bàogào zhōng jiànyì, yìngpìn qǐng měiguó rén lái jiànlì zhèyàng de dàxué. Dànshì, duì jìhuà zhōng de dàxué de miáoshù (liù nián hòu gēngmíng wèi yuènán fù bù lài tè dàxué (FUV)) yǔ tōngcháng de “dàxué”(gèng bùyòng shuō “dǐngjiān dàxué”) yǒu gòngtóng diǎn.

Jù bàodào, tuánjié zhènxiàn jiāng yǒu liǎng gè fāng’àn. Qízhōng yīgè jiāng shì zhíyè-gōngchéng xué hé xiāngguān lǐngyù de běnkē péixùn, jùshuō gāi péixùn jiāng shǐ bìyè shēng yǒu zīgé zài kuàguó gōngsī zhōng gōngzuò. Lìng yīgè kèchéng jiāng tígōng jīngjì xué hé zhèngcè xué de yánjiūshēng xuéwèi; yě jiùshì shuō, tā jiāng xùnliàn rénmen tíchàng měiguó zài zhèngzhì hé jīngjì wèntí shàng cǎiqǔ de fāngfǎ. Yóuyú FUV de dà bùfèn zījīn láizì měiguó, yīncǐ gāi dàxué de zhè yībùfèn jiāng quèbǎo qí wèi měiguó lìyì fúwù. Zhíxíng gāi jìhuà dì měiguó rén huì gǔlì fǎnduì shèhuì zhǔyì de suǒwèi “pīpàn xìng sīwéi”, dàn kěndìng bù huì gǔlì duì měiguó shíxíng de zīběn zhǔyì de shībài hé bùzú jìnxíng pīpàn xìng sīwéi.

“Dàxué” yī cí yǔ “dàxué” yī cí mìqiè xiāngguān. Tā shì pǔjí zhīshì dì dìfāng. Chú zhūrú gōngchéng děng shíjì lǐngyù de kèchéng wài, tā hái bìxū tígōng gāojí xuéwèi bìng jìnxíng lìshǐ, wénxué, yìshù, jīchǔ kēxué hé shùxué fāngmiàn de yánjiū. Yī suǒ wěidà de dàxué shì yīgè guójiā zuì yǒu cáihuá dì dìfāng. Zhè shì yīgè mínzú zìháo dì dìfāng.

Yīgè fāzhǎn zhōng guójiā zìrán yào yǒngyǒu yī suǒ huò duō suǒ zhèyàng de dàxué. Sītǎnfú dàxué (Stanford University) dì měiguó zhùmíng fēizhōu zhuānjiā qiáo ěr·sà mò fū (Joel Samoff) jiàoshòu shuō:“Jīchǔ yánjiū de jìnxíng hé dúchuàng sīxiǎng de jīhuì shì zài zuìhòu shǒuduàn kòngzhì shèhuì mìngyùn de wéiyī shǒuduàn. Zhèyàng de gōngnéng bìng bùshì zài yīduàn měihǎo de jīngjì shíqí zhīqián kěyǐ fàngqì de shēchǐ, ér shì fāzhǎn guòchéng běnshēn bùkě huò quē de yībùfèn.” Wǒ fēicháng tóngyì sà mò fū jiàoshòu de guāndiǎn, tā dehuà duì yuènán hé fēizhōu guójiā dōu shìyòng.

Lìng rén yíhàn de shìshí shì, zài zuìjìn de jǐ shí nián zhōng, měiguó zhèngfǔ yǔ shìjiè yínháng (WB) hé guójì huòbì jījīn zǔzhī (IMF) yīzhí zài xiàng fāzhǎn zhōng guójiā shī yā, yāoqiú tāmen bùyào jiànlì zhè lèi dàxué. Zài 1980 niándài hé 1990 niándài, měiguó/shìjiè yínháng/guójì huòbì jījīn zǔzhī de zhǔyào zhànlüè shì shíshī “jiégòu tiáozhěng jìhuà”, zuòwéi huòdé xīn dàikuǎn huò huòdé chánghuán jiù dàikuǎn línghuó xìng de xiānjué tiáojiàn. “Jiégòu tiáozhěng” yìwèizhe zài xǔduō lǐngyù, bāokuò jiàoyù lǐngyù, guójiā de juésè dū dàdà jiǎnshǎole.

Rújīn,“jiégòu tiáozhěng jìhuà” yǐ bù fù cúnzài, dàn xiāngtóng de zǒngtǐ zhéxué (jiǎnshǎo guóyǒu bùmén, zēngjiā sīyǒu huà) réngrán shì měiguó/shìjiè yínháng/guójì huòbì jījīn zǔzhī sīxiǎng de héxīn. Jìnnián lái, zài yuènán, láizì měiguó hé shìjiè yínháng de yālì shì xiāngsì de, jǐnguǎn suǒ shǐyòng de cuò cí yǐjīng gǎibiàn. Xiànzài zuì shòu huānyíng de liúxíng cí shì “zìzhì”. Wúlùn zhège cí zài lǐlùn shàng yìwèizhe shénme, zài shíjiàn zhōng dōu yìwèizhe guójiā yīng fàngqì qí zuòwéi gāoděng jiàoyù zījīn hé jiāndū de zhǔyào láiyuán de juésè. Zhè jiāng shì yīgè yánzhòng de cuòwù.

Bù yǔnxǔ měiguó rén huò cóngshǔ yú měiguó rén de yuènán rén kòngzhì de dàxué tǒngzhì yuènán de xuéshù jiè. Wèile yuènán de wánzhěng xìng hé guójiā ānquán, tā xūyào yǒngyǒu zìjǐ de bù shòu rènhé wàiguó shìlì kòngzhì de dàxué.

Zhèxiē dàxué bìxū shì xīyǐn zuì yōuxiù de xuéshēng hé xuéyuàn de gāo zhìliàng jīgòu. Tāmen bìxū shì yǒu zhù yú yuènán de kēxué hé jīngjì jìnbù de sīxiǎng hé yánjiū zhōngxīn, bìng wèi zūnxún dúlì yú xīn zhímín zhǔyì tǒngzhì de dúlì dàolù tígōng zhǐdǎo.

Phiên dịch tiếng Trung HSK online cho bài tập này nha Luyện dịch tiếng Trung HSK online bài tập 6

Kết quả trực tiếp của việc Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới gây áp lực lên Việt Nam trong việc thực hiện “quyền tự chủ” là việc loại bỏ một biện pháp bảo vệ quan trọng đã được thiết lập để đảm bảo các tiêu chuẩn cao cho các bằng cấp sau đại học.

Đã có một số nhầm lẫn ở Việt Nam về thế nào là một trường đại học “đỉnh” đẳng cấp thế giới. Một báo cáo năm 2009 do Fulbright viết đã khuyến nghị rằng người Mỹ nên được thuê để xây dựng một trường đại học như vậy. Tuy nhiên, mô tả về trường đại học đã được lên kế hoạch – mà sáu năm sau đó được hình thành với tên gọi Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) – không có nhiều điểm tương đồng với ý nghĩa thông thường của “trường đại học”, chứ đừng nói đến “trường đại học đỉnh”.

FUV được cho là sẽ có hai chương trình. Một sẽ là đào tạo nghề – đại học về kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan được cho là sẽ đủ điều kiện để sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong các công ty đa quốc gia. Chương trình còn lại sẽ cấp bằng sau đại học về kinh tế và chính sách; nghĩa là, nó sẽ đào tạo những người ủng hộ cách tiếp cận của Mỹ đối với các câu hỏi chính trị và kinh tế. Vì hầu hết tài trợ cho FUV đến từ Hoa Kỳ, thành phần này của trường đại học sẽ đảm bảo rằng nó phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ. Những người Mỹ điều hành chương trình này sẽ khuyến khích cái gọi là “tư duy phản biện” đối lập với chủ nghĩa xã hội, nhưng chắc chắn sẽ không khuyến khích tư duy phản biện về những thất bại và thiếu sót của chủ nghĩa tư bản như được thực hiện ở Hoa Kỳ.

Từ “đại học” có liên quan chặt chẽ với từ “phổ thông”. Nó là một nơi cho kiến thức phổ quát. Ngoài các chương trình trong các lĩnh vực thực tế, chẳng hạn như kỹ thuật, nó cũng phải cấp bằng cấp cao và tiến hành nghiên cứu về lịch sử, văn học, nghệ thuật, khoa học cơ bản và toán học. Một trường đại học tuyệt vời là nơi mà những bộ óc tốt nhất của quốc gia có thể phát triển; nó là nơi của niềm tự hào dân tộc.

Việc một nước đang phát triển phấn đấu có một hoặc nhiều trường đại học như vậy là điều đương nhiên. Giáo sư Joel Samoff của Đại học Stanford, một chuyên gia hàng đầu của Mỹ về châu Phi, đã nói: “Việc tiến hành các nghiên cứu cơ bản và cơ hội cho những suy nghĩ nguyên bản cuối cùng là phương tiện duy nhất mà xã hội có thể kiểm soát vận mệnh của mình. Một chức năng như vậy không phải là một thứ xa xỉ có thể được cấp phát trong một thời gian, trong khi chờ đợi thời điểm kinh tế tốt hơn, mà là một phần không thể thiếu của chính quá trình phát triển ”. Tôi hoàn toàn đồng ý với GS Samoff, người có những lời lẽ áp dụng cho Việt Nam cũng như cho các nước châu Phi.

Có một thực tế đáng tiếc là trong những thập kỷ gần đây, chính phủ Hoa Kỳ, cùng với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã gây áp lực buộc các nước đang phát triển không thành lập các trường đại học như vậy. Trong những năm 1980 và 1990, chiến lược trọng tâm của U.S./WB/IMF là áp đặt “Chương trình điều chỉnh cơ cấu” như một điều kiện tiên quyết để đủ điều kiện nhận các khoản vay mới hoặc khả năng thanh toán các khoản vay cũ. “Điều chỉnh cơ cấu” có nghĩa là vai trò của nhà nước bị giảm sút nghiêm trọng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục.

Vào thời của chúng ta, “Các Chương trình Điều chỉnh Cơ cấu” như vậy không còn tồn tại nữa, nhưng cùng một triết lý chung – giảm khu vực nhà nước, tăng tư nhân hóa – vẫn là trọng tâm của hệ tư tưởng U.S./WB/IMF. Trong thời gian gần đây, ở Việt Nam, áp lực từ Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới là tương tự nhau, mặc dù từ ngữ được sử dụng đã thay đổi. Từ thông dụng yêu thích hiện nay là “quyền tự chủ”. Dù từ này có nghĩa là gì trên lý thuyết, thì trên thực tế, nó có nghĩa là nhà nước nên từ bỏ vai trò là nguồn tài trợ chính và giám sát trong giáo dục đại học. Đây sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.

Một trường đại học do người Mỹ kiểm soát hoặc người Việt Nam phụ thuộc vào người Mỹ không được phép thống trị thế giới học thuật ở Việt Nam. Vì sự toàn vẹn và an ninh quốc gia của Việt Nam, Việt Nam cần có các trường đại học riêng không bị kiểm soát bởi bất kỳ thế lực nước ngoài nào.

Những trường đại học đó phải là những học viện chất lượng cao, thu hút những sinh viên và khoa tốt nhất. Họ phải là những trung tâm tư duy và nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển kinh tế và khoa học của Việt Nam, đồng thời cung cấp hướng dẫn để đi theo con đường độc lập không bị thực dân thống trị.

Toàn bộ chuyên đề của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn học viên có một buổi học vui vẻ, hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.