Lộ trình luyện thi HSK 9 cấp cực kỳ hiệu quả HSK ứng dụng

Lộ trình luyện thi HSK 9 cấp cực kỳ hiệu quả HSK ứng dụng nội dung chuyên đề luyện thi HSK online do chính tay Thầy Vũ biên soạn vô cùng bổ ích, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi mỗi ngày trên hệ thống ChineMaster nhé.

0
952
Lộ trình luyện thi HSK 9 cấp cực kỳ hiệu quả HSK ứng dụng trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Lộ trình luyện thi HSK 9 cấp cực kỳ hiệu quả HSK ứng dụng trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Đánh giá post

Quá trình luyện thi HSK 9 cấp cùng Thầy Vũ tại nhà

Lộ trình luyện thi HSK 9 cấp cực kỳ hiệu quả HSK ứng dụng,  các bạn học viên đang tìm kiếm một chuyên đề luyện thi HSK online phù hợp để ôn luyện tại nhà, chúng ta hãy nhanh chóng truy cập vào hệ thống ChineMaster để có ngay cho mình một bộ tài liệu hoàn toàn miễn phí nhé. Chuyên đề này đã và đang thu hút đông đảo các bạn học viên theo dõi, có rất nhiều bạn học viên thông qua bộ tài liệu này mà chinh phục được cấp bậc cao nhất trong HSK. Các bạn học viên hãy chú ý luyện tập và theo dõi bài giảng mới mỗi ngày nhé. Chúc các bạn thành công !

Bộ tài liệu tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại ở link bên dưới đang thu hút rất nhiều bạn học viên theo dõi, các bạn hãy chú ý tìm hiểu thật kĩ chuyên để bổ ích này nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại online

Tất cả những thông tin cần thiết của trung tâm ChineMaster ở link bên dưới, các bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn về trung tâm thì hãy tìm hiểu ngay từ bây giờ nhé.

Trung tâm ChineMaster Quận 10 TPHCM

Trung tâm ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Các bạn học viên hãy sử dụng Skype để học tiếng Trung miễn phí mỗi ngày, các bạn hãy liên kết miễn phí với link bên dưới nhé.

Học tiếng Trung online thông qua Skype Thầy Vũ

Để có thêm kiến thức tiếng Trung luyện tập hiệu quả tại nhà, các bạn hãy ấn ngay vào link bên dưới để tích lũy cho mình những kiến thức cần thiết nhất nhé.

Tài liệu giáo trình tiếng Trung mới nhất

Trên máy tính nhất định các bạn phải có một bộ gõ tiếng Trung phiên bản tốt nhất để sử dụng, bên dưới là đường link hướng dẫn chúng ta dowload hoàn toàn miễn phí các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Giáo trình luyện thi HSK 6 bài tập luyện thi chứng chỉ HSKK

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Giáo trình Lộ trình luyện thi HSK 9 cấp cực kỳ hiệu quả HSK ứng dụng

Nội dung bài giảng Lộ trình luyện thi HSK 9 cấp cực kỳ hiệu quả HSK ứng dụng Thầy Vũ

Lộ trình luyện thi HSK 9 cấp cực kỳ hiệu quả HSK ứng dụng do Th.S Nguyễn Minh Vũ thiết kế toàn bộ lộ trình ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 9 và luyện thi HSKK sơ cấp, luyện thi HSKK trung cấp đến luyện thi HSKK cao cấp theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

当您拜访您的医疗保健提供者时,您可以期望您的医生或护士会询问您的症状、进行体检并安排实验室检查以排除其他健康问题。如果测试未发现任何其他情况,您的医生可能会将您转介给精神病医生或心理学家进行诊断。

心理健康专家将确定导致您出现症状的特定类型的焦虑症。他们还会寻找您可能正在经历的任何其他心理健康状况,包括抑郁症。

广场恐惧症通常与恐慌症并存——这意味着人们经常同时患有这两种疾病。无论身处何地,都非常害怕无法逃离,这通常会导致避免离开家。患有广场恐惧症的人可能会害怕这种焦虑可能会爆发的情况,并且通常在公共、拥挤的地方感到不舒服或不安全。

根据美国精神病学协会的说法,恐惧症是一种焦虑症。特定的恐惧症是“对通常无害的特定物体、情况或活动过度和持续的恐惧。”右上箭头示例包括害怕飞行、害怕细菌、呕吐恐惧症(害怕呕吐)和蜘蛛恐惧症(害怕呕吐)。蜘蛛)。患有特定恐惧症的人明白他们的恐惧可能是非理性的,但他们无法控制自己的反应,并且他们避免触发的愿望干扰了他们的日常生活。即使只是简单地考虑与恐惧症相关的情况或事情也会引起焦虑。右上箭头
美国焦虑与抑郁协会 (ADAA) 指出,特定的恐惧症可以在儿童时期发展,但也可以突然发作,有时是创伤性事件或经历的结果。

广泛性焦虑症是一种您的担忧压倒了您,以至于您的日常生活似乎难以执行的情况,并且您已经以这种方式担心了至少六个月。您可能会感到紧张,难以专注于任务。可能有恐惧和期待最坏情况的倾向;有人称之为灾难性的想法。你可能知道你的担忧可能是不合理的,但你仍然继续感受它们。

每个人可能都经历过恐慌或类似的事情,在他们的一生中至少经历过一次:在令人不安的湍流飞机上,或者在进行重要演讲之前,或者在意识到你真的、真的不应该回复所有回复之后。我们都知道麻痹的感觉和强烈的身体感觉。但是惊恐发作和惊恐障碍采取不同的形式。惊恐发作有许多身体症状,往往在 10 分钟左右达到高峰,并可能持续 30 分钟。通过这些发作的频率以及是否存在害怕发作来诊断惊恐障碍。

我们中的许多人可能知道在聚会前、结识新朋友或拨打重要电话时感到紧张是什么感觉。那些患有社交焦虑症的人有这些恐惧的非常强烈的版本——强烈的恐惧被别人评判,导致他们避免这些情况。对于大多数人来说,一旦面对令人生畏的事件,对社交场合的恐惧通常就会消退。但在社交焦虑症中,这些感觉是持久的,通常会持续至少六个月。

可以通过治疗或药物治疗或通过治疗和药物治疗的组合来消除焦虑。也可能需要稍微改变一下你的想法对你的影响。

根据克莱曼的说法,“您可能会开始将自己的情绪视为不断波动的不断变化的体验。当我们感到苦恼时,这种苦恼似乎会一直持续下去,直到我们情绪激动为止。但相反,情绪更像波浪,有时会增加并变得更加强烈。但不可避免地,它们会到达一个高原,消退并最终通过。”

焦虑症是通过药物和治疗来治疗的。谈论自己的感受和想法可能会让您感到尴尬,但专家说,谈论它是最好的治疗方法。

一种特殊的治疗形式被认为是最有效的:认知行为疗法,简称 CBT,它为患者提供策略来帮助改变加剧他们焦虑的消极思维模式。

抗抑郁药——最常用于治疗抑郁症的药物类型——也是对焦虑症最有效的药物。还使用抗焦虑药物。

治疗焦虑没有一刀切的方法,但最常见的方法是药物和心理治疗(谈话疗法)的结合。

药物选择

有几十种药物可以用来治疗焦虑症。由于每个人对药物的反应不同,因此没有一种药物适合所有人。

Chú thích phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập trong Lộ trình luyện thi HSK 9 cấp cực kỳ hiệu quả HSK ứng dụng.

Dāng nín bàifǎng nín de yīliáo bǎojiàn tígōng zhě shí, nín kěyǐ qīwàng nín de yīshēng huò hùshì huì xúnwèn nín de zhèngzhuàng, jìnxíng tǐjiǎn bìng ānpái shíyàn shì jiǎnchá yǐ páichú qítā jiànkāng wèntí. Rúguǒ cèshì wèi fāxiàn rènhé qítā qíngkuàng, nín de yīshēng kěnéng huì jiāng nín zhuǎn jiè gěi jīngshénbìng yīshēng huò xīnlǐ xué jiā jìnxíng zhěnduàn.

Xīnlǐ jiànkāng zhuānjiā jiāng quèdìng dǎozhì nín chūxiàn zhèngzhuàng de tèdìng lèixíng de jiāolǜ zhèng. Tāmen hái huì xúnzhǎo nín kěnéng zhèngzài jīnglì de rènhé qítā xīnlǐ jiànkāng zhuàngkuàng, bāokuò yìyù zhèng.

Guǎngchǎng kǒngjù zhèng tōngcháng yǔ kǒnghuāng zhèng bìngcún——zhè yìwèizhe rénmen jīngcháng tóngshí huàn yǒu zhè liǎng zhǒng jíbìng. Wúlùn shēn chǔ hé de, dōu fēicháng hàipà wúfǎ táolí, zhè tōngcháng huì dǎozhì bìmiǎn líkāi jiā. Huàn yǒu guǎngchǎng kǒngjù zhèng de rén kěnéng huì hàipà zhè zhǒng jiāolǜ kěnéng huì bàofā de qíngkuàng, bìngqiě tōngcháng zài gōnggòng, yǒngjǐ dì dìfāng gǎndào bú shūfú huò bù’ānquán.

Gēnjù měiguó jīngshénbìng xué xiéhuì de shuōfǎ, kǒngjù zhèng shì yī zhǒng jiāolǜ zhèng. Tèdìng de kǒngjù zhèng shì “duì tōngcháng wú hài de tèdìng wùtǐ, qíngkuàng huò huódòng guòdù hé chíxù de kǒngjù.” Yòushàng jiàntóu shìlì bāokuò hàipà fēixíng, hàipà xìjùn, ǒutù kǒngjù zhèng (hàipà ǒutù) hé zhīzhū kǒngjù zhèng (hàipà ǒutù). Zhīzhū). Huàn yǒu tèdìng kǒngjù zhèng de rén míngbái tāmen de kǒngjù kěnéng shìfēi lǐxìng de, dàn tāmen wúfǎ kòngzhì zìjǐ de fǎnyìng, bìngqiě tāmen bìmiǎn chùfā de yuànwàng gānrǎole tāmen de rìcháng shēnghuó. Jíshǐ zhǐshì jiǎndān de kǎolǜ yǔ kǒngjù zhèng xiāngguān de qíngkuàng huò shìqíng yě huì yǐnqǐ jiāolǜ. Yòushàng jiàntóu
měiguó jiāolǜ yǔ yìyù xiéhuì (ADAA) zhǐchū, tèdìng de kǒngjù zhèng kěyǐ zài értóng shíqí fāzhǎn, dàn yě kěyǐ túrán fāzuò, yǒushí shì chuāngshāng xìng shìjiàn huò jīnglì de jiéguǒ.

Guǎngfàn xìng jiāolǜ zhèng shì yī zhǒng nín de dānyōu yādǎole nín, yǐ zhìyú nín de rìcháng shēnghuó sìhū nányǐ zhíxíng de qíngkuàng, bìngqiě nín yǐjīng yǐ zhè zhǒng fāngshì dānxīnle zhìshǎo liù gè yuè. Nín kěnéng huì gǎndào jǐnzhāng, nányǐ zhuānzhù yú rènwù. Kěnéng yǒu kǒngjù hé qídài zuì huài qíngkuàng de qīngxiàng; yǒurén chēng zhī wéi zāinàn xìng de xiǎngfǎ. Nǐ kěnéng zhīdào nǐ de dānyōu kěnéng shì bù hélǐ de, dàn nǐ réngrán jìxù gǎnshòu tāmen.

Měi gèrén kěnéng dōu jīnglìguò kǒnghuāng huò lèisì de shìqíng, zài tāmen de yīshēng zhōng zhìshǎo jīnglìguò yīcì: Zài lìng rén bù ān dì tuānliú fēijī shàng, huòzhě zài jìnxíng zhòngyào yǎnjiǎng zhīqián, huòzhě zài yìshí dào nǐ zhēn de, zhēn de bù yìng gāi huífù suǒyǒu huífù zhīhòu. Wǒmen dōu zhīdào mábì de gǎnjué hé qiángliè de shēntǐ gǎnjué. Dànshì jīngkǒng fāzuò hé jīngkǒng zhàng’ài cǎiqǔ bùtóng de xíngshì. Jīngkǒng fāzuò yǒu xǔduō shēntǐ zhèngzhuàng, wǎngwǎng zài 10 fēnzhōng zuǒyòu dádào gāofēng, bìng kěnéng chíxù 30 fēnzhōng. Tōngguò zhèxiē fāzuò de pínlǜ yǐjí shìfǒu cúnzài hàipà fāzuò lái zhěnduàn jīngkǒng zhàng’ài.

Wǒmen zhōng de xǔduō rén kěnéng zhīdào zài jùhuì qián, jiéshì xīn péngyǒu huò bōdǎ zhòngyào diànhuà shí gǎndào jǐnzhāng shì shénme gǎnjué. Nàxiē huàn yǒu shèjiāo jiāolǜ zhèng de rén yǒu zhèxiē kǒngjù de fēicháng qiángliè de bǎnběn——qiángliè de kǒngjù bèi biérén píngpàn, dǎozhì tāmen bìmiǎn zhèxiē qíngkuàng. Duìyú dà duōshù rén lái shuō, yīdàn miàn duì lìng rénshēng wèi de shìjiàn, duì shèjiāo chǎnghé de kǒngjù tōngcháng jiù huì xiāotuì. Dàn zài shèjiāo jiāolǜ zhèng zhōng, zhèxiē gǎnjué shì chíjiǔ de, tōngcháng huì chíxù zhìshǎo liù gè yuè.

Kěyǐ tōngguò zhìliáo huò yàowù zhìliáo huò tōngguò zhìliáo hé yàowù zhìliáo de zǔhé lái xiāochú jiāolǜ. Yě kěnéng xūyào shāowéi gǎibiàn yīxià nǐ de xiǎngfǎ duì nǐ de yǐngxiǎng.

Gēnjù kè lái màn de shuōfǎ,“nín kěnéng huì kāishǐ jiāng zìjǐ de qíngxù shì wéi bùduàn bōdòng de bùduàn biànhuà de tǐyàn. Dāng wǒmen gǎndào kǔnǎo shí, zhè zhǒng kǔnǎo sìhū huì yīzhí chíxù xiàqù, zhídào wǒmen qíngxù jīdòng wéizhǐ. Dàn xiāngfǎn, qíngxù gèng xiàng bōlàng, yǒushí huì zēngjiā bìng biàn dé gèngjiā qiángliè. Dàn bùkě bìmiǎn de, tāmen huì dàodá yīgè gāoyuán, xiāotuì bìng zuìzhōng tōngguò.”

Jiāolǜ zhèng shì tōngguò yàowù hé zhìliáo lái zhìliáo de. Tánlùn zìjǐ de gǎnshòu hé xiǎngfǎ kěnéng huì ràng nín gǎndào gāngà, dàn zhuānjiā shuō, tánlùn tā shì zuì hǎo de zhìliáo fāngfǎ.

Yī zhǒng tèshū de zhìliáo xíngshì bèi rènwéi shì zuì yǒuxiào de: Rèn zhī xíngwéi liáofǎ, jiǎnchēng CBT, tā wéi huànzhě tígōng cèlüè lái bāngzhù gǎibiàn jiājù tāmen jiāolǜ de xiāojí sīwéi móshì.

Kàng yìyù yào——zuì chángyòng yú zhìliáo yìyù zhèng di yàowù lèixíng——yěshì duì jiāolǜ zhèng zuì yǒuxiào di yàowù. Hái shǐyòng kàng jiāolǜ yàowù.

Zhìliáo jiāolǜ méiyǒu yīdāoqiē de fāngfǎ, dàn zuì chángjiàn de fāngfǎ shì yàowù hé xīnlǐ zhìliáo (tánhuà liáofǎ) de jiéhé.

Yàowù xuǎnzé

yǒu jǐ shí zhǒng yàowù kěyǐ yòng lái zhìliáo jiāolǜ zhèng. Yóuyú měi gèrén duì yàowù de fǎnyìng bùtóng, yīncǐ méiyǒu yī zhǒng yàowù shìhé suǒyǒu rén.

Tài liệu bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng Lộ trình luyện thi HSK 9 cấp cực kỳ hiệu quả HSK ứng dụng.

Khi đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, bạn có thể mong đợi rằng bác sĩ hoặc y tá sẽ hỏi bạn về các triệu chứng của bạn, thực hiện khám sức khỏe và yêu cầu các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để loại trừ các vấn đề sức khỏe khác. Nếu các xét nghiệm không tiết lộ bất kỳ tình trạng nào khác, bác sĩ có thể sẽ giới thiệu bạn đến bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý học để chẩn đoán.

Chuyên gia sức khỏe tâm thần sẽ xác định loại rối loạn lo âu cụ thể gây ra các triệu chứng của bạn. Họ cũng sẽ tìm kiếm bất kỳ tình trạng sức khỏe tâm thần nào khác mà bạn có thể gặp phải, bao gồm cả trầm cảm.

Chứng sợ hãi thường đi kèm với chứng rối loạn hoảng sợ – có nghĩa là mọi người thường mắc cả hai chứng bệnh cùng một lúc. Đó là nỗi sợ hãi tột độ về việc không thể thoát khỏi bất cứ nơi nào bạn đang ở và thường có thể dẫn đến việc tránh ra khỏi nhà. Những người bị chứng sợ mất trí nhớ có thể lo sợ những tình huống mà sự lo lắng này có thể bùng phát và thường không cảm thấy thoải mái hoặc an toàn ở những nơi công cộng, đông người.

Theo Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ, chứng ám ảnh sợ hãi là một dạng rối loạn lo âu. Một nỗi ám ảnh cụ thể là “nỗi sợ hãi quá mức và dai dẳng đối với một đồ vật, tình huống hoặc hoạt động cụ thể mà thường không có hại.” Mũi tên lên phải. Ví dụ như sợ bay, sợ vi trùng, sợ hãi (sợ nôn) và sợ nhện (sợ nhện). Những người mắc chứng sợ hãi cụ thể hiểu rằng nỗi sợ hãi của họ có thể là vô lý, nhưng họ không thể kiểm soát phản ứng của mình và mong muốn tránh những tác nhân gây ảnh hưởng đến thói quen hàng ngày của họ. Ngay cả khi chỉ đơn giản nghĩ về tình huống hoặc điều liên quan đến chứng ám ảnh sợ hãi cũng có thể gây ra lo lắng.
Theo Hiệp hội Lo lắng và Trầm cảm Hoa Kỳ (ADAA), ám ảnh cụ thể có thể phát triển trong thời thơ ấu, nhưng khởi phát cũng có thể đột ngột, đôi khi là kết quả của một sự kiện hoặc trải nghiệm đau thương.

Rối loạn lo âu tổng quát là một tình trạng trong đó những lo lắng của bạn lấn át bạn đến mức khó thực hiện thói quen hàng ngày của bạn và bạn đã lo lắng theo cách này ít nhất sáu tháng. Bạn có thể cảm thấy khó chịu và khó tập trung vào các nhiệm vụ. Có thể có xu hướng sợ hãi và mong đợi điều tồi tệ nhất; một số người gọi đây là suy nghĩ thảm khốc. Bạn có thể biết rằng những lo lắng của bạn có lẽ là vô lý, nhưng bạn vẫn tiếp tục cảm nhận chúng.

Mọi người có lẽ đã từng trải qua sự hoảng sợ, hoặc điều gì đó tương tự, ít nhất một lần trong đời: trên một chiếc máy bay đầy sóng gió, hoặc trước khi thuyết trình quan trọng, hoặc sau khi nhận ra rằng bạn nhấn trả lời tất cả khi bạn thực sự, thực sự không nên có. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác tê liệt và cảm giác thể chất tăng cao. Nhưng các cơn hoảng sợ và rối loạn hoảng sợ có hình dạng khác. Các cuộc tấn công hoảng sợ có nhiều triệu chứng thực thể và có xu hướng cao điểm khoảng 10 phút, và có thể kéo dài trong 30. Rối loạn hoảng sợ được chẩn đoán bằng tần suất của các cuộc tấn công này và sự hiện diện của nỗi sợ hãi khi mắc phải chúng.

Nhiều người trong chúng ta có thể biết cảm giác lo lắng trước một bữa tiệc, hoặc khi gặp những người mới hoặc thực hiện một cuộc điện thoại quan trọng. Những người mắc chứng rối loạn lo âu xã hội có những phiên bản rất dữ dội của những nỗi sợ đó – nỗi sợ hãi dữ dội bị người khác đánh giá khiến họ tránh những tình huống như vậy. Đối với hầu hết mọi người, nỗi sợ hãi về các tình huống xã hội thường giảm bớt sau khi đối mặt với sự kiện đáng sợ. Nhưng trong rối loạn lo âu xã hội, những cảm giác này dai dẳng và thường kéo dài ít nhất sáu tháng.

Có thể thoát khỏi lo lắng bằng liệu pháp hoặc thuốc, hoặc kết hợp giữa liệu pháp và thuốc. Bạn cũng có thể thay đổi suy nghĩ một chút về sức mạnh mà tâm trí của bạn có đối với bạn.

Theo Clyman, “Bạn có thể bắt đầu coi cảm xúc của mình là những trải nghiệm thay đổi luôn biến động. Khi chúng ta cảm thấy đau khổ, có vẻ như sự đau khổ sẽ tiếp diễn và kéo dài mãi cho đến khi chúng ta cảm thấy kiệt quệ. Nhưng thay vào đó, cảm xúc hoạt động giống như một làn sóng, lúc tăng lúc dữ dội. Nhưng chắc chắn chúng sẽ đạt đến một bình nguyên, lún xuống và cuối cùng sẽ đi qua. ”

Rối loạn lo âu được điều trị thông qua thuốc và liệu pháp. Bạn có thể cảm thấy xấu hổ khi nói về những điều bạn đang cảm thấy và suy nghĩ, nhưng nói về nó, theo các chuyên gia, là cách điều trị tốt nhất.

Một hình thức trị liệu cụ thể được coi là hiệu quả nhất: liệu pháp hành vi nhận thức, gọi tắt là CBT, cung cấp cho bệnh nhân các chiến lược để giúp thay đổi các kiểu suy nghĩ tiêu cực đã củng cố sự lo lắng của họ.

Thuốc chống trầm cảm – loại thuốc thường được sử dụng để điều trị trầm cảm – là những loại thuốc cũng có tác dụng tốt nhất đối với chứng rối loạn lo âu. Thuốc chống lo âu cũng được sử dụng.

Không có phương pháp chung nào trong việc điều trị chứng lo âu, nhưng các phương pháp phổ biến nhất là sự kết hợp giữa thuốc và liệu pháp tâm lý (liệu pháp trò chuyện).

Tùy chọn thuốc

Có hàng chục loại thuốc có thể được kê đơn để điều trị chứng lo âu. Vì mỗi người phản ứng với thuốc khác nhau, nên không có một loại thuốc nào hoạt động hoàn hảo cho tất cả mọi người.

Tiết học hôm nay chúng ta tìm hiểu đến đây là kết thúc. Hi vọng các bạn học viên sẽ tích lũy được cho mình thật nhiều kiến thức mới thông qua bài giảng này. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo vào ngày mai nhé.