Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 2

Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 2 trên website luyện thi HSK online uy tín ChineMaster TiengTrungHSK

0
1178
Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 2 trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ tphcm
Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 2 trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ tphcm
Đánh giá post

Thi thử HSK online miễn phí mỗi ngày

Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 2 bài học hôm nay Thầy Vũ muốn giới thiệu đến các bạn những kiến thức cần thiết trong kì thi HSK, bên cạnh đó thầy Vũ còn có những website luyện thi HSK hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn học viên. Các bạn hãy theo dõi các bài giảng trực tuyến của trung tâm ChineMaster được đăng tải rộng rãi trên các trang mạng xã hội nhé. Ngoài những kiến thức cơ bản Thầy Vũ còn hướng dẫn luyện thi HSK một cách cụ thể.

Một trong những phương pháp nhận biết chữ Hán một cách hiệu quả là các bạn có thể dowload miễn phí bộ gõ tiếng Trung SoGou để luyện tập mỗi ngày.

Ngoài ra để tham khảo các kiến thức tiếng Trung về thương mại các bạn có thể xem ở link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung Thương mại Thầy Vũ

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 1

Sau đây là bài giảng ngày hôm nay các bạn hãy chú ý ghi chép đầy đủ nhé.

Giáo trình thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 2 Thầy Vũ

Giáo trình Thi thử HSK online miễn phí

Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 2 là phần tiếp theo của bài học hôm trước lớp luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK online tương đương với trình độ tiếng Trung HSK 4 đến HSK 6. Các bạn chú ý cần luyện tập đọc hiểu tiếng Trung online mỗi ngày trên website hoctiengtrung.tv để nâng cao và cải thiện khả năng đọc hiểu các bài thi thử HSK online miễn phí trên kênh đào tạo lớp luyện thi tiếng Trung HSK và HSKK online này nhé. Nguồn tài liệu để chúng ta luyện tập chính là các bài tập luyện dịch tiếng Trung online từ những ví dụ thực tế trên các kênh tin tức và giải trí tiếng Trung Quốc. Các bạn xem nội dung chi tiết bài giảng hôm nay ngày 11 tháng 3 năm 2021 lớp học tiếng Trung HSK online của Thầy Vũ tiengtrunghsk ở phần bên dưới nhé.

Bài tập Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 2 có nội dung chi tiết như sau. Các bạn chú ý đọc chậm và có chỗ nào chưa hiểu cách dịch tiếng Trung sang tiếng Việt thì hãy để lại bình luận trong diễn đàn tiengtrunghsk nhé.

人行道和交通:虚假的权衡

当我写《河内长廊》一书时,我常常想知道是什么让这座城市如此特别,如此吸引人。

城市的宜居性排名通常基于优质学校,空气清新或犯罪率低等标准。但是我一直认为河内还有其他问题,很难衡量。如果我不得不在上面加上一个名字,那就是“活泼的人行道”。

我敢肯定,许多来河内的游客都会同意我的看法。那些在早上在街边市场上买菜,白天带孩子和宠物出去散步,或者晚上聚在一起吃饭,喝酒和约会的河内人也同意这一点。

河内人行道如此充实的原因有很多。法国城市中心的城市布局包括美丽的绿树成荫的街道,并为行人提供了充足的空间。拥挤的房屋鼓励人们外出。越南菜是如此的美味,以至于没有人会想念早上在街上河粉或晚上在街上吃面包的机会。

由于所有这些原因,我很高兴看到河内的城市当局遵循整个法国古老的城市布局传统,在整个城市种植了如此多的树木。我还向人们保证,尽管宣布要使它们“整洁”,但非正式市场,食品摊位,友谊和爱情在河内的人行道上仍然蓬勃发展。

但是,有时候我会担心。最近,对Nghi Tam公路进行了升级,以改善交通流量。这是完全合理的。但在此过程中,人行道被缩小到最小限度,所有树木均被清除。我了解,Au Co路可能很快会遭受同样的命运。

Nghi Tam和Au Co公路是从机场到市中心的主要轴线之一。它们是河内的第一个形象,它将欢迎国家元首和其他重要人物访问越南。他们狭窄而无菌的人行道,没有树,将给人留下悲伤的第一印象。

剔除树木,狭窄的人行道和加宽街道的理由是可以理解的:道路上的车辆过多,交通拥堵变得难以忍受。如果路面增加,交通将更加顺畅,交通拥堵将得到缓解。

整个20世纪,发达经济体的城市都面临着日益严重的交通拥堵,他们的答案通常是相同的。在纽约,“主要建设者”罗伯特·摩西(Robert Moses)想通过苏活区(Soho)修建高速公路,苏活区是当今城市最有价值的社区之一。在巴黎,在乔治·蓬皮杜总统(Georges Pompidou)的领导下,塞纳河美丽的右岸遭到破坏,在其上修建了高速公路。

但是,城市规划者很快意识到,更多的道路吸引了更多的交通,并没有太大地缓解交通拥堵。早在1930年,美国就注意到了这一令人不安的结果。从那时起,交通运输专家就对该问题进行了研究,并且他们对此问题的理解要好得多。

一个例子可以帮助解释为什么宽阔的街道没有那么拥挤。想象一下,每天早晨有10万辆汽车从郊区到市区,并且有10条宽度相近的街道可以进行此旅程。旅客不断选择交通拥挤最少的人,由于他们的选择,交通流量平均分散在所有旅客中。每天早上,有100,000辆汽车和10条类似的街道,大约每辆汽车有10,000辆。

现在假设这些街道之一的宽度加倍。结果,旅行者面临的选择是在相当于11条的街道之间进行选择:其中有9条街道的狭窄程度与以前相同,而另一条道路的宽度是原来的两倍。结果是每条街道当量(= 100,000 / 11)有9,091辆车,减少了9%。但是现在,在加宽的街道上,每天早晨有18,182辆车(= 9,091×2),增长了82%!

实际的问题比本示例要复杂一些。可用的更大路面可能会诱使一些旅行者从公共交通转向私人摩托车和汽车。如果是这样,那么道路上的车辆数量可能会超过100,000。

多年来,随着城市中建造或拓宽的道路如此之多,目前有足够的统计证据来评估其影响。而且共识很明确:几年后,路面面积增加了10%,流通车辆数量增加了9%至10%。

对路面与正在行驶的车辆之间关系的另一种评估是来自交通网络部分瘫痪的事故。日本的地震,纽约高架公路的倒塌或鲁昂(法国)的一座桥梁的烧毁并未导致交通拥堵加剧,反而几乎成比例地减少了道路上的车辆数量。

这些发现是首尔市一项大胆举措的基础。备受赞誉的清溪川项目涉及拆除一条贯穿市中心的繁忙高速公路

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng lớp học tiếng Trung HSK online Thầy Vũ Thi thử HSK online miễn phí bài giảng số 2

Rénxíngdào hé jiāotōng: Xūjiǎ de quánhéng

dāng wǒ xiě “hénèi cháng láng” yī shū shí, wǒ chángcháng xiǎng zhīdào shì shénme ràng zhè zuò chéngshì rúcǐ tèbié, rúcǐ xīyǐn rén.

Chéngshì de yí jū xìng páimíng tōngcháng jīyú yōu zhí xuéxiào, kōngqì qīngxīn huò fànzuì lǜ dī děng biāozhǔn. Dànshì wǒ yīzhí rènwéi hénèi hái yǒu qítā wèntí, hěn nán héngliáng. Rúguǒ wǒ bùdé bùzài shàngmiàn jiā shàng yīgè míngzì, nà jiùshì “huópō de rénxíngdào”.

Wǒ gǎn kěndìng, xǔduō lái hénèi de yóukè dūhuì tóngyì wǒ de kànfǎ. Nàxiē zài zǎoshang zài jiē biān shìchǎng shàng mǎi cài, báitiān dài háizi hé chǒngwù chūqù sànbù, huòzhě wǎnshàng jù zài yīqǐ chīfàn, hējiǔ hé yuēhuì de hénèi rén yě tóngyì zhè yīdiǎn.

Hénèi rénxíngdào rúcǐ chōngshí de yuányīn yǒu hěnduō. Fàguó chéngshì zhōngxīn de chéngshì bùjú bāokuò měilì de lǜ shù chéng yīn de jiēdào, bìng wèi xíngrén tígōngle chōngzú de kōngjiān. Yǒngjǐ de fángwū gǔlì rénmen wàichū. Yuènán cài shì rúcǐ dì měiwèi, yǐ zhìyú méiyǒu rén huì xiǎngniàn zǎoshang zài jiē shànghé fěn huò wǎnshàng zài jiē shàng chī miànbāo de jīhuì.

Yóuyú suǒyǒu zhèxiē yuányīn, wǒ hěn gāoxìng kàn dào hénèi de chéngshì dāngjú zūnxún zhěnggè fàguó gǔlǎo de chéngshì bùjú chuántǒng, zài zhěnggè chéngshì zhòng zhí liǎo rúcǐ duō de shùmù. Wǒ hái xiàng rénmen bǎozhèng, jǐnguǎn xuānbù yào shǐ tāmen “zhěngjié”, dàn fēi zhèngshì shìchǎng, shípǐn tānwèi, yǒuyì hé àiqíng zài hénèi de rénxíngdào shàng réngrán péngbó fāzhǎn.

Dànshì, yǒu shíhòu wǒ huì dānxīn. Zuìjìn, duì Nghi Tam gōnglù jìnxíngle shēngjí, yǐ gǎishàn jiāotōng liúliàng. Zhè shì wánquán hélǐ de. Dàn zài cǐ guòchéng zhōng, rénxíngdào bèi suōxiǎo dào zuìxiǎo xiàndù, suǒyǒu shùmù jūn bèi qīngchú. Wǒ liǎojiě,Au Co lù kěnéng hěn kuài huì zāoshòu tóngyàng de mìngyùn.

Nghi Tam hé Au Co gōnglù shì cóng jīchǎng dào shì zhōngxīn de zhǔyào zhóuxiàn zhī yī. Tāmen shì hénèi de dì yīgè xíngxiàng, tā jiāng huānyíng guójiā yuánshǒu hé qítā zhòngyào rénwù fǎngwèn yuènán. Tāmen xiázhǎi ér wú jùn de rénxíngdào, méiyǒu shù, jiāng jǐ rén liú xià bēishāng de dì yī yìnxiàng.

Tīchú shùmù, xiázhǎi de rénxíngdào hé jiā kuān jiēdào de lǐyóu shì kěyǐ lǐjiě de: Dàolù shàng de chēliàngguò duō, jiāotōng yǒng dǔ biàn dé nányǐ rěnshòu. Rúguǒ lùmiàn zēngjiā, jiāotōng jiāng gèngjiā shùnchàng, jiāotōng yǒng dǔ jiāng dédào huǎnjiě.

Zhěnggè 20 shìjì, fādá jīngjì tǐ de chéngshì dōu miànlínzhe rìyì yánzhòng de jiāotōng yǒng dǔ, tāmen de dá’àn tōngcháng shì xiāngtóng de. Zài niǔyuē,“zhǔyào jiànshè zhě” luōbótè·móxī (Robert Moses) xiǎng tōngguò sū huó qū (Soho) xiūjiàn gāosù gōnglù, sū huó qū shì dāngjīn chéngshì zuì yǒu jiàzhí de shèqū zhī yī. Zài bālí, zài qiáozhì·péng pí dù zǒngtǒng (Georges Pompidou) de lǐngdǎo xià, sāinà hé měilì de yòu’àn zāo dào pòhuài, zài qí shàng xiūjiànle gāosù gōnglù.

Dànshì, chéngshì guīhuà zhě hěn kuài yìshí dào, gèng duō de dàolù xīyǐnle gèng duō de jiāotōng, bìng méiyǒu tài dàdì huǎnjiě jiāotōng yǒng dǔ. Zǎo zài 1930 nián, měiguó jiù zhùyì dàole zhè yī lìng rén bù’ān dì jiéguǒ. Cóng nà shí qǐ, jiāotōng yùnshū zhuānjiā jiù duì gāi wèntí jìnxíngle yánjiū, bìngqiě tāmen duì cǐ wèntí de lǐjiě yàohǎo dé duō.

Yī gè lì zǐ kěyǐ bāngzhù jiěshì wèishéme kuānkuò de jiēdào méiyǒu nàme yǒngjǐ. Xiǎngxiàng yīxià, měitiān zǎochén yǒu 10 wàn liàng qìchē cóng jiāoqū dào shì qū, bìngqiě yǒu 10 tiáo kuāndù xiāngjìn de jiēdào kěyǐ jìnxíng cǐ lǚchéng. Lǚkè bùduàn xuǎnzé jiāotōng yǒngjǐ zuìshǎo de rén, yóuyú tāmen de xuǎnzé, jiāotōng liúliàng píngjūn fēnsàn zài suǒyǒu lǚkè zhōng. Měitiān zǎoshang, yǒu 100,000 liàng qìchē hé 10 tiáo lèisì de jiēdào, dàyuē měi liàng qìchē yǒu 10,000 liàng.

Xiànzài jiǎshè zhèxiē jiēdào zhī yī de kuāndù jiābèi. Jiéguǒ, lǚxíng zhě miànlín de xuǎnzé shì zài xiāngdāng yú 11 tiáo de jiēdào zhī jiān jìnxíng xuǎnzé: Qízhōng yǒu 9 tiáo jiēdào de xiázhǎi chéngdù yǔ yǐqián xiāngtóng, ér lìng yītiáo dàolù de kuāndù shì yuánlái de liǎng bèi. Jiéguǒ shì měi tiáo jiēdào dāngliàng (= 100,000/ 11) yǒu 9,091 liàng chē, jiǎnshǎole 9%. Dànshì xiànzài, zài jiā kuān de jiēdào shàng, měitiān zǎochén yǒu 18,182 liàng chē (= 9,091×2), zēngzhǎngle 82%!

Shíjì de wèntí bǐ běn shìlì yào fùzá yīxiē. Kěyòng de gèng dà lùmiàn kěnéng huì yòu shǐ yīxiē lǚxíng zhě cóng gōnggòng jiāotōng zhuǎnxiàng sīrén mótuō chē hé qìchē. Rúguǒ shì zhèyàng, nàme dàolù shàng de chēliàng shùliàng kěnéng huì chāoguò 100,000.

Duōnián lái, suízhe chéngshì zhōng jiànzào huò tàkuān de dàolù rúcǐ zhī duō, mùqián yǒu zúgòu de tǒngjì zhèngjù lái pínggū qí yǐngxiǎng. Érqiě gòngshì hěn míngquè: Jǐ nián hòu, lùmiàn miànjī zēngjiāle 10%, liútōng chēliàng shùliàng zēngjiāle 9%zhì 10%.

Duì lùmiàn yǔ zhèngzài háng shǐ de chēliàng zhī jiān guānxì de lìng yī zhǒng pínggū shì láizì jiāotōng wǎngluò bùfèn tānhuàn de shìgù. Rìběn dì dìzhèn, niǔyuē gāojià gōnglù de dǎotā huò lǔ áng (fàguó) de yīzuò qiáoliáng de shāohuǐ bìng wèi dǎozhì jiāotōng yǒng dǔ jiājù, fǎn’ér jīhū chéng bǐlì de jiǎnshǎole dàolù shàng de chēliàng shùliàng.

Zhèxiē fāxiàn shì shǒu’ěr shì yī xiàng dàdǎn jǔcuò de jīchǔ. Bèi shòu zànyù de qīngxīchuān xiàngmù shèjí chāichú yītiáo guànchuān shì zhōngxīn de fánmáng gāosù gōnglù

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK online tiengtrunghsk này sẽ gồm cả phần dịch tiếng Trung sang tiếng Việt để các bạn tham khảo nhé.

Vỉa hè và giao thông: sự đánh đổi sai lầm

Khi tôi viết cuốn sách “Hanoi Promenade”, tôi thường tự hỏi điều gì khiến thành phố trở nên đặc biệt, quyến rũ đến vậy.

Xếp hạng mức độ sống cho các thành phố thường dựa trên các tiêu chí như trường học chất lượng, không khí sạch, tội phạm thấp … Nhưng tôi luôn nghĩ rằng Hà Nội có một cái gì đó khác, một cái gì đó khó đo lường hơn. Nếu tôi phải đặt một cái tên cho thứ đó thì đó sẽ là “những vỉa hè sôi động.”

Tôi chắc chắn rằng nhiều khách du lịch đến thăm Hà Nội sẽ đồng ý với tôi. Và những người Hà Nội mua rau ở chợ vào buổi sáng, đưa con cái và vật nuôi của họ đi dạo trong ngày, hoặc cùng nhau đi ăn, uống và hẹn hò ngoài trời vào buổi tối, cũng sẽ đồng ý.

Có rất nhiều lý do khiến vỉa hè đầy sức sống ở Hà Nội. Bố cục đô thị Pháp của trung tâm thành phố bao gồm những con đường rợp bóng cây đẹp mắt, với không gian rộng rãi cho người đi bộ. Nhà ở đông đúc khuyến khích mọi người ra ngoài. Và món ăn Việt Nam ngon đến nỗi không ai muốn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một gánh phở vào buổi sáng, hay một gánh bún chả vào ban đêm.

Vì tất cả những lý do này, tôi cảm thấy thực sự vui mừng khi thấy chính quyền đô thị Hà Nội trồng rất nhiều cây xanh trên khắp thành phố, theo truyền thống của bố cục đô thị Pháp cũ. Tôi cũng yên tâm rằng các chợ không chính thức, quán ăn, tình bạn và tình yêu tiếp tục phát triển mạnh trên vỉa hè của Hà Nội, mặc dù ý định tuyên bố là làm cho chúng “gọn gàng”.

Tuy nhiên, cũng có những lúc tôi cảm thấy lo lắng. Gần đây, đường Nghi Tàm được nâng cấp, giúp giao thông lưu thông. Và điều đó có ý nghĩa hoàn hảo. Nhưng trong quá trình này, vỉa hè bị thu hẹp đến mức tối thiểu, và toàn bộ cây cối đã bị chặt bỏ. Tôi hiểu rằng con đường Âu Cơ có thể sẽ sớm chịu chung số phận.

Đường Nghi Tàm và đường Âu Cơ là một trong những trục chính để di chuyển từ sân bay về trung tâm thành phố. Đây là hình ảnh đầu tiên của Hà Nội sẽ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và các nhân vật quan trọng khác đến thăm Việt Nam. Những vỉa hè hẹp và vô sinh, không có một bóng cây sẽ tạo ra ấn tượng ban đầu buồn.

Việc chặt cây, thu hẹp vỉa hè và mở rộng đường là điều dễ hiểu: có quá nhiều phương tiện lưu thông trên đường, và tình trạng tắc nghẽn giao thông ngày càng trở nên khó chịu. Nếu mặt đường tăng lên, giao thông sẽ lưu thông thuận lợi hơn, ùn tắc sẽ giảm bớt.

Các thành phố ở các nền kinh tế tiên tiến phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn gia tăng trong suốt thế kỷ 20 và câu trả lời của họ thường giống nhau. Tại New York, “nhà xây dựng bậc thầy” Robert Moses muốn chạy đường cao tốc qua Soho, một trong những khu phố giá trị nhất của thành phố ngày nay. Ở Paris, dưới thời tổng thống Georges Pompidou, bờ phải tuyệt đẹp của sông Seine đã được san lấp để xây dựng một đường cao tốc trên đó.

Tuy nhiên, các nhà quy hoạch đô thị đã sớm nhận ra rằng càng nhiều đường càng thu hút được nhiều phương tiện giao thông hơn và không làm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn. Kết quả đáng lo ngại này đã được ghi nhận ở Hoa Kỳ ngay từ năm 1930. Kể từ đó, các chuyên gia giao thông vận tải đã nghiên cứu vấn đề và họ hiểu nó tốt hơn nhiều.

Một ví dụ có thể giúp giải thích tại sao các đường phố rộng hơn không ít tắc nghẽn hơn. Hãy tưởng tượng rằng mỗi buổi sáng có 100.000 phương tiện di chuyển từ vùng ngoại ô đến trung tâm thành phố và có 10 con phố có chiều rộng tương tự cho phép thực hiện hành trình này. Khách du lịch liên tục chọn những nơi ít tắc nghẽn nhất và kết quả là lưu lượng truy cập trải đều trên tất cả các lựa chọn của họ. Với 100.000 phương tiện và 10 con phố tương tự, có khoảng 10.000 phương tiện di chuyển mỗi sáng.

Bây giờ, giả sử rằng một trong những con phố này tăng gấp đôi chiều rộng. Kết quả là, du khách phải đối mặt với sự lựa chọn giữa 11 con phố tương đương: 9 trong số đó hẹp như trước và một đường rộng gấp đôi. Kết quả là 9.091 xe trên mỗi đường phố (= 100.000 / 11), giảm 9%. Nhưng trên con phố được mở rộng hiện có 18.182 xe cộ mỗi sáng (= 9.091×2), tăng 82 phần trăm!

Vấn đề thực sự phức tạp hơn một chút so với trong ví dụ này. Mặt đường rộng hơn có thể khiến một số du khách chuyển từ phương tiện giao thông công cộng sang xe máy và ô tô cá nhân. Nếu vậy, số lượng xe trên đường có thể lên đến hơn 100.000.

Với rất nhiều con đường được xây dựng hoặc mở rộng ở các thành phố trong những năm qua, đến nay đã có đủ bằng chứng thống kê để đánh giá tác động của chúng. Và sự đồng thuận rất rõ ràng: mặt đường tăng 10% được theo sau, vài năm sau đó, số lượng phương tiện lưu thông tăng từ 9 đến 10%.

Một đánh giá khác về mối quan hệ giữa mặt đường và các phương tiện đang lưu thông là do tai nạn đã làm vô hiệu hóa một phần mạng lưới giao thông. Động đất ở Nhật Bản, sự cố sập đường cao tốc trên cao ở New York hay cháy cầu ở Rouen (Pháp) không làm gia tăng ùn tắc mà ngược lại, số lượng phương tiện lưu thông trên đường gần như giảm tương ứng.

Những phát hiện này là nền tảng cho một sáng kiến táo bạo của thành phố Seoul. Dự án Cheonggyecheon được hoan nghênh liên quan đến việc phá bỏ một đường cao tốc rất đông đúc cắt qua trung tâm thành phố.

Toàn bộ nội dung bài giảng đến đây là kết thúc, mong rằng qua bài giảng ngày hôm nay các bạn sẽ đúc kết được nhiều kiến thức cho bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.