Ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ biên tập

Ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ biên tập chuyên đề HSK quan trọng để các bạn có thể ôn luyện tiếng Trung HSK hiệu quả tại nhà

0
926
Ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ biên tập trung tâm tiếng Trung ChineMaster
Ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ biên tập trung tâm tiếng Trung ChineMaster
Đánh giá post

Tự ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 online mỗi ngày

Ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ biên tập, một trong những hình thức luyện thi HSK online được các bạn học viên ưu chuộng nhất hiện nay là tham khảo toàn bộ chuyên đề thông qua website ChineMaster. Thầy Vũ sẽ mở rộng quy trình luyện thi HSK online của các bạn theo phương thức đơn giản hóa, chỉ cần thông qua những trang mạng xã hội các bạn cũng có thể luyện thi HSK tại nhà hoàn toàn miễn phí. Để đền đáp lại sự cống hiến của Thầy Vũ dành cho các bạn, chúng ta hãy truy cập ngay vào hệ thống ChineMaster để học tập những bài giảng liên quan đến tiếng Trung nhé.

ChineMaster là do một tay Thầy Vũ gầy dựng nên, hiện tại đã có hai cơ sở đứng TOP tại TPHCM và Hà Nội, các bạn muốn hiểu rõ hơn về trung tâm thì hãy click vào link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Các bạn học viên muốn có được một bộ tài liệu bổ ích để học tiếng Trung tại nhà hiệu quả, thì hãy ấn vào link bên dưới để tìm hiểu cụ thể hơn nhé.

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển

Hiện nay có rất nhiều người sử dụng Skype để các bạn có thể học tiếng Trung một cách dễ dàng hơn Thầy Vũ đã chia sẻ tất cả các bài giảng trên Skype của ChineMaster, các bạn hãy theo dõi trực tiếp ở link bên dưới nhé.

Tự học tiếng Trung thông qua Skype Thầy Vũ

Nếu các bạn đang tìm kiếm một bộ gõ tiếng Trung phiên bản tốt nhất để sử dụng trên máy tính thì hãy nhanh tay dowload theo hướng dẫn cụ thể ở link bên dưới nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin phiên bản mới nhất

Bên dưới là tài liệu Thầy Vũ cung cấp miễn phí cho các bạn ở lĩnh vực thương mại, chúng ta hãy cùng nhau tham khảo nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại online

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Bài tập nâng cao vốn từ vựng HSK 1 đến HSK 9 ChineMaster

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Chuyên đề Ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ biên tập

Nội dung Ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ biên tập ChineMaster

Ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ biên tập nội dung giáo trình luyện thi HSK online uy tín được chia sẻ miễn phí trên hệ thống trang web học tiếng Trung online miễn phí và website luyện thi HSK online tốt nhất của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.

没有义务为工人的 Covid 筛查时间付费

亚马逊提出了类似的论点,以质疑原告根据州法律提出的未付工资和加班费的索赔。

Amazon.com Services LLC 在一项驳回在东区提起的集体诉讼的动议中表示,Amazon.com Services LLC 没有义务向履行中心工作人员支付接受强制性 Covid-19 筛查的时间,这总体上使公众受益。加利福尼亚。

周四的动议称,根据政府法规和指南进行的必要筛查——不仅针对员工,而且针对所有访客——根据《公平劳动标准法》不是有偿的“工作”,因为它们主要不是为了亚马逊的利益。根据亚马逊的说法,放映对每个人都有好处,而它的好处只是附带的。

亚马逊辩称,即使被认为与工作相关,轮班前的健康检查也是其主要活动的“初步”,将其比作美国最高法院根据公平劳工标准法在诚信人员配备方面认定不可赔偿的安全检查。 Inc. 诉 Busk。

亚马逊承认劳工部工资和工时司发布的非正式常见问题解答指出,对于某些员工,“必须在开始工作前支付体温检查费用,因为这对他们的工作是必要的。”

但据亚马逊称,尽管筛查对于面向患者的面向健康的工作可能是必要的,但其仓库员工不需要,而且该指南无论如何都没有资格获得高度尊重。

亚马逊表示,原告也没有声称“放映本身需要花费任何可观的时间”。该公司表示,等待时间显然是不可补偿的,但原告的 10 到 15 分钟估计时间缩短了筛选和等待时间。

亚马逊提出了类似的论点,以质疑原告根据州法律提出的未付工资和加班费的索赔。

亚马逊将 Frlekin 诉 Apple Inc. 案区分开来,加州法院在该案中发现,根据该州的法律,花在安全检查上的时间可以得到赔偿。

亚马逊表示,首先,实施安全检查是为了防止盗窃,因此主要是为了雇主的利益。其次,在放映完成之前,员工不得离开工作,并受到更高程度的干扰和控制,它补充道。
根据亚马逊的说法,放映对每个人都有好处,而它的好处只是附带的。

亚马逊表示,原告与不准确的工资报表和解雇时欠薪相关的额外索赔失败,因为除其他外,它们是其他不可行索赔的衍生。

此案在美国加利福尼亚东区地方法院审理。

亚马逊由 Gibson, Dunn & Crutcher LLP 代理。原告由 Hodges & Foty LLP 和 Parmet PC 代理。

此案是 Boone v. Amazon.com Services LLC, E.D. Cal., No. 1:21-cv-00241, 驳回动议 6/3/21。

阿拉斯加男子在美国国会大厦骚乱中被指控避免软禁
美国地方法官 G. Michael Harvey 警告 Tim ‘Baked Alaska’ Gionet,他的行为很危险,但最终得出结论认为 Gionet 没有违反任何审前释放的条件。

在法庭官员对他最近在亚利桑那州与警察的遭遇表示担忧之后,一名联邦地方法官周五拒绝下令软禁一名在 1 月 6 日美国国会大厦骚乱中被指控的极右翼互联网巨魔。

美国地方法官 G. Michael Harvey 警告 Tim “Baked Alaska” Gionet,他的行为很危险,“差点犯罪”,同时他还录制了自己与醉酒的朋友争吵并两次打电话给警察的视频。但地方法官最终得出结论认为 Gionet 没有违反其审前释放的任何条件。

Gionet 在阿拉斯加的安克雷奇长大,通过他的社交媒体露面在右翼政治中广为人知。

Gionet 在华盛顿特区发生骚乱 10 天后被捕。他被指控在国会大厦内进行暴力和无序行为,并在未经合法授权的情况下故意进入受限制的建筑物。

在休斯顿被捕后,Gionet 最初被命令接受电子位置监控,但法院于 3 月 31 日解除了释放他的条件。

1 月 6 日,Gionet 直播了自己在国会大厦内的直播视频,并鼓励其他抗议者留下来。调查人员说,Gionet 还亵渎地称一名军官为“誓言破坏者”,并高呼:“谁的房子?我们的家!”

他的律师说他去华盛顿只是为了拍摄发生的事情。

司法部已在几乎所有 50 个州逮捕了大约 465 人——自 1 月 6 日以来,平均每天(包括周末)逮捕了大约三名被告。海军陆战队军官克里斯托弗·瓦纳吉里斯(Christopher Warnagiris)是在起义中被捕的第一位现役军人。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập hôm nay chủ đề là Ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ biên tập.

Méiyǒu yìwù wèi gōngrén de Covid shāi chá shíjiān fùfèi

yàmǎxùn tíchūle lèisì dì lùndiǎn, yǐ zhíyí yuángào gēnjù zhōu fǎlǜ tíchū de wèi fù gōngzī hé jiābān fèi de suǒpéi.

Amazon.Com Services LLC zài yī xiàng bóhuí zài dōngqū tíqǐ de jítǐ sùsòng de dòngyì zhōng biǎoshì,Amazon.Com Services LLC méiyǒu yìwù xiàng lǚxíng zhōngxīn gōngzuò rényuán zhīfù jiēshòu qiángzhì xìng Covid-19 shāi chá de shíjiān, zhè zǒngtǐ shàng shǐ gōngzhòng shòuyì. Jiālìfúníyǎ.

Zhōu sì de dòngyì chēng, gēnjù zhèngfǔ fǎguī hé zhǐnán jìnxíng de bìyào shāi chá——bùjǐn zhēnduì yuángōng, érqiě zhēnduì suǒyǒu fǎngkè——gēnjù “gōngpíng láodòng biāozhǔn fǎ” bùshì yǒucháng de “gōngzuò”, yīnwèi tāmen zhǔyào bùshì wèile yàmǎxùn de lìyì. Gēnjù yàmǎxùn de shuōfǎ, fàngyìng duì měi gèrén dōu yǒu hǎochù, ér tā de hǎochù zhǐshì fùdài de.

Yàmǎxùn biàn chēng, jíshǐ bèi rènwéi yǔ gōngzuò xiāngguān, lúnbān qián de jiànkāng jiǎnchá yěshì qí zhǔyào huódòng de “chūbù”, jiāng qí bǐ zuò měiguó zuìgāo fǎyuàn gēnjù gōngpíng láogōng biāozhǔn fǎ zài chéngxìn rényuán pèibèi fāngmiàn rèndìng bùkě péicháng de ānquán jiǎnchá. Inc. Sù Busk.

Yàmǎxùn chéngrèn láogōng bù gōngzī hé gōngshí sī fābù de fēi zhèngshì chángjiàn wèntí jiědá zhǐchū, duìyú mǒu xiē yuángōng,“bìxū zài kāishǐ gōngzuò qián zhīfù tǐwēn jiǎnchá fèiyòng, yīnwèi zhè duì tāmen de gōngzuò shì bìyào de.”

Dàn jù yàmǎxùn chēng, jǐnguǎn shāi chá duìyú miànxiàng huànzhě de miànxiàng jiànkāng de gōngzuò kěnéng shì bìyào de, dàn qí cāngkù yuángōng bù xūyào, érqiě gāi zhǐ ná mó lùn rúhé dōu méiyǒu zīgé huòdé gāodù zūnzhòng.

Yàmǎxùn biǎoshì, yuángào yě méiyǒu shēngchēng “fàngyìng běnshēn xūyào huāfèi rènhé kěguān de shíjiān”. Gāi gōngsī biǎoshì, děngdài shíjiān xiǎnrán shì bùkě bǔcháng de, dàn yuángào de 10 dào 15 fēnzhōng gūjì shíjiān suōduǎnle shāixuǎn hé děngdài shíjiān.

Yàmǎxùn tíchūle lèisì dì lùndiǎn, yǐ zhíyí yuángào gēnjù zhōu fǎlǜ tíchū de wèi fù gōngzī hé jiābān fèi de suǒpéi.

Yàmǎxùn jiāng Frlekin sù Apple Inc. Àn qūfēn kāi lái, jiāzhōu fǎyuàn zài gāi àn zhōng fāxiàn, gēnjù gāi zhōu de fǎlǜ, huā zài ānquán jiǎnchá shàng de shíjiān kěyǐ dédào péicháng.

Yàmǎxùn biǎoshì, shǒuxiān, shíshī ānquán jiǎnchá shì wèile fángzhǐ dàoqiè, yīncǐ zhǔyào shi wèile gùzhǔ de lìyì. Qícì, zài fàngyìng wánchéng zhīqián, yuángōng bùdé líkāi gōngzuò, bìng shòudào gèng gāo chéngdù de gānrǎo hé kòngzhì, tā bǔchōng dào.
Gēnjù yàmǎxùn de shuōfǎ, fàngyìng duì měi gèrén dōu yǒu hǎochù, ér tā de hǎochù zhǐshì fùdài de.

Yàmǎxùn biǎoshì, yuángào yǔ bù zhǔnquè de gōngzī bàobiǎo hé jiěgù shí qiàn xīn xiāngguān de éwài suǒpéi shībài, yīnwèi chú qítā wài, tāmen shì qítā bùkě xíng suǒpéi de yǎnshēng.

Cǐ àn zài měiguó jiālìfúníyǎ dōngqū dìfāng fǎyuàn shěnlǐ.

Yàmǎxùn yóu Gibson, Dunn& Crutcher LLP dàilǐ. Yuángào yóu Hodges& Foty LLP hé Parmet PC dàilǐ.

Cǐ àn shì Boone v. Amazon.Com Services LLC, E.D. Cal., No. 1:21-Cv-00241, bóhuí dòngyì 6/3/21.

Ālāsījiā nánzǐ zài měiguó guóhuì dàshà sāoluàn zhōng pī zhǐkòng bìmiǎn ruǎnjìn
měiguó dìfāng fǎguān G. Michael Harvey jǐnggào Tim’Baked Alaska’ Gionet, tā de xíngwéi hěn wéixiǎn, dàn zuìzhōng dé chū jiélùn rènwéi Gionet méiyǒu wéifǎn rènhé shěn qián shìfàng de tiáojiàn.

Zài fǎtíng guānyuán duì tā zuìjìn zài yǎlìsāngnà zhōu yǔ jǐngchá de zāoyù biǎoshì dānyōu zhīhòu, yī míng liánbāng dìfāng fǎguān zhōu wǔ jùjué xiàlìng ruǎnjìn yī míng zài 1 yuè 6 rì měiguó guóhuì dàshà sāoluàn zhōng pī zhǐkòng de jí yòuyì hùliánwǎng jù mó.

Měiguó dìfāng fǎguān G. Michael Harvey jǐnggào Tim “Baked Alaska” Gionet, tā de xíngwéi hěn wéixiǎn,“chàdiǎn fànzuì”, tóngshí tā hái lùzhìle zìjǐ yǔ zuìjiǔ de péngyǒu zhēngchǎo bìng liǎng cì dǎ diànhuà gěi jǐngchá de shìpín. Dàn dìfāng fǎguān zuìzhōng dé chū jiélùn rènwéi Gionet méiyǒu wéifǎn qí shěn qián shìfàng de rènhé tiáojiàn.

Gionet zài ālāsījiā de ān kè léi qí zhǎng dà, tōngguò tā de shèjiāo méitǐ lòumiàn zài yòuyì zhèngzhì zhōng guǎngwéirénzhī.

Gionet zài huáshèngdùn tèqū fāshēng sāoluàn 10 tiānhòu bèi bǔ. Tā pī zhǐkòng zài guóhuì dàshà nèi jìnxíng bàolì hé wú xù xíngwéi, bìng zài wèi jīng héfǎ shòuquán de qíngkuàng xià gùyì jìnrù shòu xiànzhì de jiànzhú wù.

Zài xiūsīdùn bèi bǔ hòu,Gionet zuìchū bèi mìnglìng jiēshòu diànzǐ wèizhì jiānkòng, dàn fǎyuàn yú 3 yuè 31 rì jiěchúle shìfàng tā de tiáojiàn.

1 Yuè 6 rì,Gionet zhíbòle zìjǐ zài guóhuì dàshà nèi de zhíbò shìpín, bìng gǔlì qítā kàngyì zhě liú xiàlái. Diàochá rényuán shuō,Gionet hái xièdú de chēng yī míng jūnguān wèi “shìyán pòhuài zhě”, bìng gāo hū:“Shéi de fángzi? Wǒmen de jiā!”

Tā de lǜshī shuō tā qù huáshèngdùn zhǐshì wèile pāishè fāshēng de shìqíng.

Sīfǎ bù yǐ zài jīhū suǒyǒu 50 gè zhōu dàibǔle dàyuē 465 rén——zì 1 yuè 6 rì yǐlái, píngjūn měitiān (bāokuò zhōumò) dàibǔle dàyuē sān míng bèigào. Hǎijūn lù zhànduì jūnguān kèlǐsītuōfú·wǎ nà jí lǐsī (Christopher Warnagiris) shì zài qǐyì zhōng bèi bǔ de dì yī wèi xiànyì jūnrén.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho giáo án Ôn tập từ vựng HSK 1 đến HSK 9 theo giáo án Thầy Vũ biên tập.

Không có nghĩa vụ trả tiền cho thời gian kiểm tra Covid của người lao động

Amazon đưa ra các lập luận tương tự để phản bác lại các yêu cầu của nguyên đơn về tiền lương không được trả và thời gian làm thêm giờ theo luật tiểu bang.

Amazon.com Services LLC không có nghĩa vụ trả tiền cho các nhân viên của trung tâm hoàn thành cho thời gian trải qua các cuộc sàng lọc Covid-19 bắt buộc, điều này có lợi cho công chúng nói chung, công ty cho biết trong một đề nghị bác bỏ một vụ kiện tập thể sẽ được nộp tại Quận phía Đông của California.

Các cuộc sàng lọc bắt buộc, được tiến hành theo quy định và hướng dẫn của chính phủ — không chỉ cho nhân viên mà cho tất cả khách truy cập — không phải là “công việc” theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng vì chúng không chủ yếu vì lợi ích của Amazon, chuyển động hôm thứ Năm cho biết. Theo Amazon, các buổi chiếu phim mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và lợi ích của nó chỉ là ngẫu nhiên.

Amazon lập luận, ngay cả khi được coi là liên quan đến công việc, các cuộc kiểm tra sức khỏe trước ca là “sơ bộ” cho các hoạt động chính của họ, ví chúng như các cuộc kiểm tra an ninh mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phát hiện là không được bồi thường theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng về Nhân sự Chính trực. Inc. v. Busk.

Amazon thừa nhận Câu hỏi thường gặp không chính thức được xuất bản bởi Bộ phận tiền lương và giờ của Bộ Lao động nói rằng đối với một số nhân viên, “phải trả tiền kiểm tra nhiệt độ trước khi họ bắt đầu làm việc vì nó cần thiết cho công việc của họ”.

Nhưng theo Amazon, mặc dù việc kiểm tra có thể cần thiết cho các công việc hướng đến sức khỏe của bệnh nhân, nó không cần thiết đối với các nhân viên kho hàng của nó và hướng dẫn này không được chấp nhận ở mức độ cao trong bất kỳ trường hợp nào.

Các nguyên đơn cũng không cáo buộc rằng “bản thân các cuộc kiểm tra cũng mất một khoảng thời gian đáng kể,” Amazon nói. Công ty cho biết thời gian chờ đợi rõ ràng là không thể bù đắp được, nhưng ước tính từ 10 đến 15 phút của các nguyên đơn đã làm sập quá trình sàng lọc và thời gian chờ đợi cùng nhau.

Amazon đưa ra các lập luận tương tự để phản bác lại các yêu cầu của nguyên đơn về tiền lương không được trả và thời gian làm thêm giờ theo luật tiểu bang.

Amazon phân biệt Frlekin với Apple Inc., nơi một tòa án ở California cho rằng thời gian dành cho việc kiểm tra an ninh có thể được bồi thường theo luật của bang.

Đầu tiên, các sàng lọc an ninh đã được thực hiện để ngăn chặn hành vi trộm cắp và do đó, chủ yếu nhằm mục đích mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động, Amazon cho biết. Và thứ hai, các nhân viên không được phép rời khỏi công việc cho đến khi quá trình chiếu hoàn tất và phải chịu sự xâm nhập và kiểm soát ở mức độ cao hơn, nó cho biết thêm.
Theo Amazon, các buổi chiếu phim mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và lợi ích của nó chỉ là ngẫu nhiên.

Amazon cho biết các nguyên đơn yêu cầu bổ sung liên quan đến báo cáo tiền lương không chính xác và việc thanh toán tiền lương khi giải ngũ không thành công bởi vì, trong số những thứ khác, chúng là phái sinh của các tuyên bố không khả thi khác.

Vụ việc được đưa ra tại Tòa án Quận phía Đông của California.

Amazon được đại diện bởi Gibson, Dunn & Crutcher LLP. Nguyên đơn được đại diện bởi Hodges & Foty LLP và Parmet PC.

Trường hợp là Boone kiện Amazon.com Services LLC, E.D. Cal., Số 1: 21-cv-00241, đề nghị sa thải 6/3/21.

Người đàn ông Alaska, bị buộc tội trong cuộc bạo loạn ở Capitol Hoa Kỳ, tránh bị quản thúc tại gia
Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ G. Michael Harvey đã cảnh báo Tim ‘Baked Alaska’ Gionet rằng anh ta đã hành động nguy hiểm nhưng cuối cùng kết luận rằng Gionet không vi phạm bất kỳ điều kiện nào về việc trả tự do cho anh ta.

Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu đã từ chối lệnh quản thúc tại gia đối với một kẻ cực hữu trên internet bị buộc tội trong cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ sau khi các quan chức tòa án nêu quan ngại về cuộc gặp gỡ gần đây của anh ta với các sĩ quan cảnh sát ở Arizona.

Thẩm phán thẩm phán Hoa Kỳ G. Michael Harvey đã cảnh báo Tim “Baked Alaska” Gionet rằng anh ta đã hành động nguy hiểm và “sắp phạm tội” trong khi anh ta quay video mình tranh cãi với một người bạn say rượu và gọi cảnh sát hai lần. Nhưng cuối cùng thẩm phán kết luận rằng Gionet không vi phạm bất kỳ điều kiện nào của bản phát hành trước phiên xử lý của anh ta.

Gionet lớn lên ở Anchorage, Alaska và nổi tiếng trong giới chính trị cánh hữu thông qua những lần xuất hiện trên mạng xã hội.

Gionet bị bắt 10 ngày sau vụ bạo loạn ở Washington, D.C. Anh ta bị buộc tội có hành vi bạo lực và gây mất trật tự trong khuôn viên Điện Capitol và cố ý đi vào một tòa nhà hạn chế mà không có thẩm quyền hợp pháp.

Sau khi bị bắt ở Houston, Gionet ban đầu được lệnh phải nộp cho giám sát vị trí điện tử, nhưng tòa án đã bãi bỏ điều kiện trả tự do cho anh ta vào ngày 31 tháng 3.

Vào ngày 6 tháng 1, Gionet đã phát trực tiếp video quay cảnh mình bên trong Điện Capitol và khuyến khích những người biểu tình khác ở lại. Các nhà điều tra cho biết Gionet cũng gọi một viên chức là “kẻ phá hoại” một cách thô tục và hô vang, “Nhà của ai? Nhà của chúng ta! ”

Luật sư của anh ta cho biết anh ta chỉ đến Washington để quay những gì đã xảy ra.

Bộ Tư pháp đã bắt giữ khoảng 465 người ở gần 50 tiểu bang – trung bình khoảng ba bị cáo bị bắt mỗi ngày, kể cả cuối tuần, kể từ ngày 6 tháng Giêng. Sĩ quan Thủy quân lục chiến, Christopher Warnagiris, thành viên phục vụ tại ngũ đầu tiên bị bắt trong cuộc nổi dậy.

Nội dung bài giảng của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Hi vọng các bạn học viên sẽ tích lũy được thật nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.