Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online giáo trình ôn thi HSKK

Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online giáo trình ôn thi HSKK chuyên đề HSK quan trọng để các bạn có thể ôn luyện tiếng Trung HSK hiệu quả tại nhà.

0
854
Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online giáo trình ôn thi HSKK trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online giáo trình ôn thi HSKK trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Đánh giá post

Toàn bộ bài giảng luyện nghe tiếng Trung HSK theo tiêu chuẩn mới

Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online giáo trình ôn thi HSKK, hôm nay Thầy Vũ sẽ cung cấp thêm cho các bạn kiến thức HSK trong bộ giáo trình luyện thi HSK online. Nội dung hôm nay chủ yếu chia sẻ cho các bạn tài liệu về phần thi nghe, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé. Các bạn đang luyện thi cấp bậc mấy trong HSK đều có thể thông qua website ChineMaster để tìm hiểu những tài liệu liên quan, từ đó lên kế hoạch luyện tập cụ thể cho bản thân mình nhé. Chỉ cần các bạn nổ lực luyện thi HSK online mỗi ngày thì chắc chắn rằng trong kì thi HSK sắp tới kết quả các bạn đạt được sẽ rất cao.

Thầy Vũ đã cung cấp cho chúng ta bộ gõ tiếng Trung SoGou phiên bản mới nhất cho các bạn sử dụng hoàn toàn miễn phí trên máy tính ở link bên dưới.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Các bạn học viên đang muốn đăng ký khóa học tại trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster thì hãy ấn ngay vào link bên dưới để tìm hiểu thêm chi tiết nhé.

Trung tâm ChineMaster Quận 10 TPHCM

Trung tâm ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Bộ tài liệu tiếng Trung do chính tay Thầy Vũ biên soạn vô cùng bổ ích dành cho các bạn tham khảo hoàn toàn miễn phí ở link bên dưới, chúng ta hãy chú ý theo dõi nhé.

Chuyên đề giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ chủ biên

Thông qua nội dung bài giảng ở link bên dưới các bạn học viên hãy bổ sung cho mình kiến thức tiếng Trung của chuyên dề thương mại nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại online

Nếu các bạn học viên đang sử dụng app Skype thì hãy liên kết với link bên dưới để tổng hợp được những bài giảng bổ ích của trung tâm ChineMaster hoàn toàn miễn phí.

Học tiếng Trung online thông qua Skype Thầy Vũ

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Củng cố ngữ pháp HSK bài tập luyện thi HSK 9 cấp ChineMaster

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Giáo trình Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online giáo trình ôn thi HSKK

Nội dung Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online giáo trình ôn thi HSKK Thầy Vũ

Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online giáo trình ôn thi HSKK theo hệ thống giáo án bài giảng Thầy Vũ thiết kế đưa ra theo lộ trình luyện thi HSK và luyện thi HSKK với rất nhiều bài tập luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp. Chúng ta cần học thật kỹ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

“我们现在知道,人们可能会因这种病毒、神经系统并发症而对健康产生长期影响,而现在,对于正在关注此事的男性来说——这里确实存在一些担忧,即男性可能会因这种病毒而长期存在勃起功能障碍问题,因为我们知道它会导致脉管系统出现问题,”格雷森博士说。她补充说,“这是真正令人担忧的事情。”

一些研究表明冠状病毒与 ED 之间存在联系。 7 月份发表在《内分泌调查杂志》上的一项研究检查了 COVID-19 对男性性健康和生殖健康的影响,并发现了冠状病毒幸存者与 ED 之间的相关性。 “我们的研究表明,ED 是一般生理和心理健康的完美生物标志物,”研究作者、罗马 Tor Vergata 大学系统医学系内分泌学和医学性学教授 Emmanuele A. Jannini 医学博士告诉 Health。

我们仍然不知道,确切地说。但专家们一致认为,在 COVID-19 之后,不同的因素可能导致 ED 的潜在发作。

一个因素可能是炎症的影响。 “在许多人中,COVID-19 对身体造成的损害不是来自病毒本身,而是来自身体对病毒的反应;COVID-19 会引发‘过度炎症’状态,”医学博士、公共卫生硕士 Mike Bohl ,来自数字男性健康诊所 Roman,告诉 Health。过度炎症可导致小血凝块的形成以及内皮(血管内壁)的炎症。 “这种内皮功能障碍,加上血栓的存在,最终会扰乱血流——而血流对于勃起至关重要,”博尔博士解释说。

COVID-19 还会使已经存在的心脏病恶化,例如心脏炎症或心律不齐。此外,许多用于治疗心脏病的药物(如 β 受体阻滞剂)会导致勃起功能障碍作为副作用。 “所以这里可能有两件事发生:COVID-19 病毒和炎症分子破坏血管,以及药物引起的副作用,”博尔博士说。

Jannini 博士重点介绍了他与他人合着的另一项研究,该研究于 10 月发表在《性医学杂志》上。研究人员在封锁期间对 7,000 名意大利研究对象(他们没有感染 COVID-19)进行了焦虑和抑郁测试。结果表明,非常“充分和令人满意的性活动”既可以作为锁定期间心理健康问题的预防措施,也可以作为治疗措施,支持性活动与心理健康密切相关的论点。

“保持正确的心态是参与性活动和实现勃起的重要组成部分,”博尔博士说。 “压力、焦虑和抑郁一直是导致勃起功能障碍的潜在原因。”他补充说,随着这些比率因大流行而上升,勃起功能障碍的比率也可能会上升。

由于 ED 通常是潜在健康问题的一种症状,因此健康状况不佳的男性可能更容易患上 ED,并且还会出现与 COVID-19 相关的并发症。 Jannini 博士说:“处于 COVID-19 并发症主要风险中的人与患有 ED 风险因素的人完全相同,例如糖尿病、癌症、呼吸系统问题和心血管疾病。” “这种病毒严重打击了这些患者,预计在康复后会加剧同样的功能障碍。”

“勃起功能障碍是一种复杂的生理和心理障碍,”加州大学洛杉矶分校泌尿外科临床副教授兼男性诊所主任 Jesse N. Mills 医学博士告诉 Health。 “一个男人必须有良好的神经功能、激素(睾丸激素)水平、足够的血流量,以及有正常勃起的意愿。COVID-19 会导致严重的生理和心理压力,从而导致睾酮水平降低和压力激素释放增加.”

Bohl 博士指出,对于绝大多数患者来说,COVID-19 表现为呼吸系统疾病,包括呼吸困难、咳嗽和呼吸急促。 “对于病情较重的人来说,这些问题会使血液中的氧气难以获得足够的氧气,”他说。 “当这种情况发生时,勃起也会变得更加困难——需要氧气来制造一氧化氮,一氧化氮是实现勃起所需步骤序列中的一个重要分子。”

米尔斯博士指出了另一个“更令人担忧”的假设——长期的 COVID-19 并发症会导致勃起组织的纤维化。 “当急性感染消退时,睾酮水平应该会反弹,人们希望压力水平也能下降,”他说。 “但如果 COVID-19 感染导致阴茎组织纤维化,那将是一种更难治疗且不可逆的病症。”

还有证据表明,SARS-CoV-2(导致 COVID-19 的病毒的全名)对睾丸有影响。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online giáo trình ôn thi HSKK.

“Wǒmen xiànzài zhīdào, rénmen kěnéng huì yīn zhè zhǒng bìngdú, shénjīng xìtǒng bìngfā zhèng ér duì jiànkāng chǎnshēng chángqí yǐngxiǎng, ér xiànzài, duìyú zhèngzài guānzhù cǐ shì de nánxìng lái shuō——zhèlǐ quèshí cúnzài yīxiē dānyōu, jí nánxìng kěnéng huì yīn zhè zhǒng bìngdú ér chángqí cúnzài bóqǐ gōngnéng zhàng’ài wèntí, yīnwèi wǒmen zhīdào tā huì dǎozhì mài guǎn xìtǒng chūxiàn wèntí,” géléi sēn bóshì shuō. Tā bǔchōng shuō,“zhè shì zhēnzhèng lìng rén dānyōu de shìqíng.”

Yīxiē yánjiū biǎomíng guānzhuàng bìngdú yǔ ED zhī jiān cúnzài liánxì. 7 Yuèfèn fābiǎo zài “nèifēnmì diàochá zázhì” shàng de yī xiàng yánjiū jiǎnchále COVID-19 duì nánxìng xìng jiànkāng hé shēngzhí jiànkāng de yǐngxiǎng, bìngfāxiànle guānzhuàng bìngdú xìngcún zhě yǔ ED zhī jiān de xiāngguān xìng. “Wǒmen de yánjiū biǎomíng,ED shì yībān shēnglǐ hé xīnlǐ jiànkāng de wánměi shēngwù biāozhì wù,” yánjiū zuòzhě, luómǎ Tor Vergata dàxué xìtǒng yīxué xì nèifēnmì xué hé yīxué xìng xué jiàoshòu Emmanuele A. Jannini yīxué bóshì gàosù Health.

Wǒmen réngrán bù zhīdào, quèqiè de shuō. Dàn zhuānjiāmen yīzhì rènwéi, zài COVID-19 zhīhòu, bùtóng de yīnsù kěnéng dǎozhì ED de qiánzài fāzuò.

Yīgè yīnsù kěnéng shì yánzhèng de yǐngxiǎng. “Zài xǔduō rén zhōng,COVID-19 duì shēntǐ zàochéng de sǔnhài bùshì láizì bìngdú běnshēn, ér shì láizì shēntǐ duì bìngdú dí fǎnyìng;COVID-19 huì yǐnfā ‘guòdù yánzhèng’ zhuàngtài,” yīxué bóshì, gōnggòng wèishēng shuòshì Mike Bohl, láizì shùzì nánxìng jiànkāng zhěnsuǒ Roman, gàosù Health. Guòdù yánzhèng kě dǎozhì xiǎo xuě níng kuài de xíngchéng yǐjí nèipí (xiěguǎn nèibì) de yánzhèng. “Zhè zhǒng nèipí gōngnéng zhàng’ài, jiā shàng xuèshuān de cúnzài, zuìzhōng huì rǎoluàn xuè liú——ér xuè liú duìyú bóqǐ zhì guān zhòngyào,” bó ěr bóshì jiěshì shuō.

COVID-19 hái huì shǐ yǐjīng cúnzài de xīnzàng bìng èhuà, lìrú xīnzàng yánzhèng huò xīnlǜ bù qí. Cǐwài, xǔduō yòng yú zhìliáo xīnzàng bìng di yàowù (rú b shòu tǐ zǔ zhì jì) huì dǎozhì bóqǐ gōngnéng zhàng’ài zuòwéi fùzuòyòng. “Suǒyǐ zhèlǐ kěnéng yǒu liǎng jiàn shì fāshēng:COVID-19 bìngdú hé yánzhèng fēnzǐ pòhuài xiěguǎn, yǐjí yàowù yǐnqǐ de fùzuòyòng,” bó ěr bóshì shuō.

Jannini bóshì zhòngdiǎn jièshàole tā yǔ tārén hézhù de lìng yī xiàng yánjiū, gāi yánjiū yú 10 yuè fābiǎo zài “xìng yīxué zázhì” shàng. Yánjiū rényuán zài fēngsuǒ qíjiān duì 7,000 míng yìdàlì yán jiù duìxiàng (tāmen méiyǒu gǎnrǎn COVID-19) jìnxíngle jiāolǜ hé yìyù cèshì. Jiéguǒ biǎomíng, fēicháng “chōngfèn hé lìng rén mǎnyì dì xìng huódòng” jì kěyǐ zuòwéi suǒdìng qíjiān xīnlǐ jiànkāng wèntí de yùfáng cuòshī, yě kěyǐ zuòwéi zhìliáo cuòshī, zhīchí xìng huódòng yǔ xīnlǐ jiànkāng mìqiè xiāngguān dì lùndiǎn.

“Bǎochí zhèngquè de xīntài shì cānyù xìng huódòng hé shíxiàn bóqǐ de zhòngyào zǔchéng bùfèn,” bó ěr bóshì shuō. “Yālì, jiāolǜ hé yìyù yīzhí shì dǎozhì bóqǐ gōngnéng zhàng’ài de qiánzài yuányīn.” Tā bǔchōng shuō, suízhe zhèxiē bǐlǜ yīn dà liúxíng ér shàngshēng, bóqǐ gōngnéng zhàng’ài de bǐlǜ yě kěnéng huì shàngshēng.

Yóuyú ED tōngcháng shì qiánzài jiànkāng wèntí de yī zhǒng zhèngzhuàng, yīncǐ jiànkāng zhuàngkuàng bù jiā de nánxìng kěnéng gèng róngyì huàn shàng ED, bìngqiě hái huì chūxiàn yǔ COVID-19 xiāngguān de bìngfā zhèng. Jannini bóshì shuō:“Chǔyú COVID-19 bìngfā zhèng zhǔyào fēngxiǎn zhōng de rén yǔ huàn yǒu ED fēngxiǎn yīnsù de rén wánquán xiāngtóng, lìrú tángniàobìng, áizhèng, hūxī xìtǒng wèntí hé xīn xiěguǎn jíbìng.” “Zhè zhǒng bìngdú yánzhòng dǎjíle zhèxiē huànzhě, yùjì zài kāngfù hòu huì jiājù tóngyàng de gōngnéng zhàng’ài.”

“Bóqǐ gōngnéng zhàng’ài shì yī zhǒng fùzá de shēnglǐ hé xīnlǐ zhàng’ài,” jiāzhōu dàxué luòshānjī fēnxiào mìniào wàikē línchuáng fùjiàoshòu jiān nánxìng zhěnsuǒ zhǔrèn Jesse N. Mills yīxué bóshì gàosù Health. “Yīgè nánrén bìxū yǒu liánghǎo de shénjīng gōngnéng, jīsù (gāowán jīsù) shuǐpíng, zúgòu de xuè liúliàng, yǐjí yǒu zhèngcháng bóqǐ de yìyuàn.COVID-19 huì dǎozhì yánzhòng de shēnglǐ hé xīnlǐ yālì, cóng’ér dǎozhì gāotóng shuǐpíng jiàngdī hé yālì jīsù shìfàng zēngjiā.”

Bohl bóshì zhǐchū, duìyú jué dà duōshù huànzhě lái shuō,COVID-19 biǎoxiàn wèi hūxī xìtǒng jíbìng, bāokuò hūxī kùnnán, késòu hé hūxī jícù. “Duìyú bìngqíng jiào zhòng de rén lái shuō, zhèxiē wèntí huì shǐ xiěyè zhōng de yǎngqì nányǐ huòdé zúgòu de yǎngqì,” tā shuō. “Dāng zhè zhǒng qíngkuàng fāshēng shí, bóqǐ yě huì biàn dé gèngjiā kùnnán——xūyào yǎngqì lái zhìzào yī yǎnghuà dàn, yī yǎnghuà dàn shì shíxiàn bóqǐ suǒ xū bùzhòu xùliè zhōng de yīgè zhòngyào fēnzǐ.”

Mǐ’ěr sī bóshì zhǐchūle lìng yīgè “gèng lìng rén dānyōu” de jiǎshè——chángqí de COVID-19 bìng fā zhèng huì dǎozhì bóqǐ zǔzhī de xiānwéi huà. “Dāng jíxìng gǎnrǎn xiāotuì shí, gāotóng shuǐpíng yīnggāi huì fǎntán, rénmen xīwàng yālì shuǐpíng yě néng xiàjiàng,” tā shuō. “Dàn rúguǒ COVID-19 gǎnrǎn dǎozhì yīnjīng zǔzhī xiānwéi huà, nà jiāng shì yī zhǒng gèng nán zhìliáo qiě bùkěnì de bìngzhèng.”

Hái yǒu zhèngjù biǎomíng,SARS-CoV-2(dǎozhì COVID-19 de bìngdú dí quán míng) duì gāowán yǒu yǐngxiǎng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng Luyện nghe tiếng Trung HSK 6 online giáo trình ôn thi HSKK.

“Giờ đây, chúng tôi biết rằng mọi người có thể bị ảnh hưởng sức khỏe lâu dài từ vi rút này, các biến chứng thần kinh và bây giờ, đối với những người đàn ông đang theo dõi điều này – có một số lo ngại thực sự ở đây rằng nam giới có thể mắc các vấn đề lâu dài về rối loạn cương dương do vi rút này , bởi vì chúng tôi biết rằng nó gây ra các vấn đề trong hệ thống mạch máu, “Tiến sĩ Grayson nói. Cô ấy nói thêm rằng “đây là một cái gì đó thực sự đáng quan tâm.”

Một số nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa coronavirus và ED. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Điều tra Nội tiết vào tháng 7 đã kiểm tra tác động của COVID-19 đối với sức khỏe sinh sản và tình dục của nam giới và tìm thấy mối tương quan giữa những người sống sót sau coronavirus và ED. Tác giả nghiên cứu Emmanuele A. Jannini, MD, giáo sư về nội tiết và tình dục học tại khoa hệ thống y tế tại Đại học Rome Tor Vergata, nói với Health: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ED là một dấu hiệu sinh học hoàn hảo về sức khỏe thể chất và tâm lý nói chung.

Chúng tôi vẫn không biết, chính xác. Nhưng các chuyên gia đồng ý rằng các yếu tố khác nhau có thể dẫn đến khả năng khởi phát ED sau COVID-19.

Một yếu tố có thể là ảnh hưởng của chứng viêm. “Ở nhiều người, tổn thương cơ thể xảy ra với COVID-19 không phải do chính vi rút mà do phản ứng của cơ thể đối với vi rút; COVID-19 gây ra trạng thái ‘siêu viêm'”, Mike Bohl, MD, MPH , từ phòng khám sức khỏe nam giới kỹ thuật số Roman, nói với Health. Quá trình viêm có thể gây ra hình thành cục máu đông nhỏ cũng như viêm nội mạc, lớp niêm mạc của mạch máu. Tiến sĩ Bohl giải thích: “Rối loạn chức năng nội mô này, cộng với sự hiện diện của các cục máu đông, cuối cùng làm gián đoạn lưu lượng máu — và lưu lượng máu là điều quan trọng hàng đầu khi nói đến sự cương cứng,” Tiến sĩ Bohl giải thích.

COVID-19 cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tim đã có, chẳng hạn như viêm tim hoặc nhịp tim không đều. Ngoài ra, nhiều loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh tim – như thuốc chẹn beta – có thể gây ra rối loạn cương dương như một tác dụng phụ. Tiến sĩ Bohl nói: “Có khả năng có hai thứ đang xảy ra ở đây: Virus COVID-19 và các phân tử gây viêm làm hỏng mạch máu, và thuốc gây ra tác dụng phụ.

Tiến sĩ Jannini nhấn mạnh một nghiên cứu khác mà ông là đồng tác giả, được xuất bản trên Tạp chí Y học tình dục vào tháng 10. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện các bài kiểm tra về chứng lo âu và trầm cảm trên 7.000 đối tượng nghiên cứu người Ý – những người không bị bệnh COVID-19 – trong thời gian khóa máy. Kết quả cho thấy rằng hoạt động tình dục rất “đầy đủ và thỏa đáng” vừa là biện pháp phòng ngừa vừa là biện pháp chữa bệnh cho các vấn đề sức khỏe tâm thần trong thời gian ngừng hoạt động, ủng hộ lập luận rằng hoạt động tình dục có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tâm thần.

“Tư duy đúng đắn là một phần quan trọng trong việc tham gia vào hoạt động tình dục và đạt được sự cương cứng”, Tiến sĩ Bohl nói. “Căng thẳng, lo lắng và trầm cảm luôn là những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra chứng rối loạn cương dương”. Khi tỷ lệ những người này tăng lên do đại dịch, tỷ lệ rối loạn cương dương cũng có thể tăng lên, ông nói thêm.

Bởi vì ED thường là một triệu chứng của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, những người đàn ông có sức khỏe kém có thể dễ bị ED hơn và cũng gặp phải các biến chứng liên quan đến COVID-19. Tiến sĩ Jannini nói: “Những người có nguy cơ chính bị biến chứng COVID-19 giống hệt những người có các yếu tố nguy cơ của ED, chẳng hạn như tiểu đường, ung thư, các vấn đề về hô hấp và bệnh tim mạch. “Virus tấn công mạnh vào những bệnh nhân này và dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn chức năng bình thường sau khi hồi phục.”

Jesse N. Mills, phó giáo sư lâm sàng về tiết niệu và giám đốc Phòng khám nam giới tại UCLA, nói với Health: “Rối loạn cương dương là một rối loạn sinh lý và tâm lý phức tạp. “Một người đàn ông phải có chức năng thần kinh tốt, mức độ hormone (testosterone), lưu lượng máu đầy đủ và tâm trí sẵn sàng để cương cứng bình thường. COVID-19 gây căng thẳng tâm lý và sinh lý nghiêm trọng, dẫn đến mức testosterone thấp hơn và tăng giải phóng hormone căng thẳng. . ”

Tiến sĩ Bohl chỉ ra rằng đối với đại đa số bệnh nhân, COVID-19 biểu hiện như một bệnh đường hô hấp, bao gồm khó thở, ho và thở gấp. Ông nói: “Đối với những người bị bệnh nặng hơn, những vấn đề này có thể gây khó khăn cho việc cung cấp đủ oxy vào máu. “Và khi điều này xảy ra, việc cương cứng cũng khó hơn – cần oxy để tạo ra nitric oxide, một phân tử quan trọng trong trình tự các bước cần thiết để đạt được sự cương cứng.”

Tiến sĩ Mills chỉ ra một giả thuyết khác “thậm chí còn đáng quan tâm hơn” – rằng biến chứng COVID-19 lâu dài có thể dẫn đến xơ hóa mô cương dương. Ông nói: “Nồng độ testosterone sẽ tăng trở lại khi tình trạng nhiễm trùng cấp tính giảm đi, và người ta hy vọng mức độ căng thẳng cũng sẽ giảm xuống”. “Nhưng nếu nhiễm COVID-19 dẫn đến xơ hóa mô dương vật, thì đó là một tình trạng khó chữa hơn và ít có khả năng hồi phục hơn.”

Cũng có bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2, tên đầy đủ của vi rút gây ra COVID-19, có tác động đến tinh hoàn.

Nội dung bài giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn học viên ở buổi học hấp dẫn hơn vào ngày mai nhé. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ cùng ChineMaster.