Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 2

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM tài liệu học tiếng Trung bổ ích do Th.s Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn

0
972
Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 2 trung tâm tiếng Trung uy tín Thầy Vũ
Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 2 trung tâm tiếng Trung uy tín Thầy Vũ
Đánh giá post

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Thầy Vũ

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 2, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chuyên đề tiếng Trung do Thầy Vũ đăng tải miễn phí dành cho các bạn. Nếu các bạn để ý thì có thể thấy mỗi ngày trung tâm ChineMaster đều đăng tải nội dung bài giảng để các bạn tham khảo, mỗi bài giảng đều chứa đựng nhiều điều bổ ích khác nhau. Chỉ cần các bạn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày thì có thể tăng nhanh khả năng học tiếng Trung của bản thân.

Nếu các bạn đang tìm kiếm về bản gõ tiếng Trung trên máy tính phiên bản tốt nhất thì có thể tham khảo thêm bộ gõ SoGou PinYin ở bên dưới, có thể tải về sử dụng hoàn toàn miễn phí các bạn hãy ấn vào link bên dưới để biết chi tiết hơn nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou miễn phí

Để các bạn có thêm kiến thức về thương mại, Thầy Vũ đã cung cấp nội dung bài giảng đầy đủ ở link bên dưới, các bạn hãy vào xem và tích lũy kiến thức cho mình nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Tài liệu tổng hợp tất cả các kiến thức về tiếng Trung Thầy Vũ còn chia sẻ rộng rãi trên Skype để các bạn tiện theo dõi, các bạn hãy ấn vào link bên dưới để tham khảo nội dung bài giảng nhé.

Tự học tiếng Trung online thông qua Skype

Ngoài những lớp học online thông qua website, youtube, các trang mạng xã hội của ChineMaster thì các bạn có thể đăng ký lớp học trực tiếp tại trung tâm thông qua địa chỉ cụ thể ở link bên dưới.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Các bạn còn có thể tham khảo những kiến thức về HSK hoàn toàn bổ ích do chính tay Thầy Vũ biên soạn ở link bên dưới.

Thi thử HSK online TiengTrungHSK

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 1

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 2

Tài liệu học tiếng Trung miễn phí trung tâm ChineMaster Thầy Vũ

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 2 là bài giảng trực tuyến tiếp theo của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn.

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp học tiếng Trung giao tiếp tại ChineMaster Quận 10 ngày 7 tháng 4 năm 2021 Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 2

越南急于列出优先群体以免费进行Covid疫苗接种

HCMC的医务人员于2021年3月收到了第一剂阿斯利康Covid-19疫苗。

由于阿斯利康疫苗的保质期仅为六个月,因此已要求所有地区迅速列出免费的Covid-19疫苗接种的优先组。
卫生部表示,该清单必须在4月15日之前提交给预防医学总署或巴斯德地区研究所,以便卫生部可以制定一份详细的疫苗剂量分配计划。

在2月交付了117,600剂阿斯利康疫苗后,越南的大规模疫苗接种运动于3月8日开始。到目前为止,已有近53,000名越南公民(主要是参加Covid-19战斗的一线工人)已经接种了第一针疫苗。

该国上周四还收到了另外811,200剂疫苗,这是其在全球Covax设施下的第一批疫苗,预计该疫苗将在5月份再获得340万剂。

联合国驻越南协调员卡马尔·马尔霍特拉(Kamal Malhotra)说,接受Covax资助的阿斯利康疫苗的国家在到期日方面面临巨大的挑战。由英瑞典公司阿斯利康(AstraZeneca)与牛津大学(Oxford University)合作生产的疫苗自生产之日起仅有效六个月。

他说,当疫苗剂量交付到国家时,在有效期之前没有多少时间了,因此必须迅速进行管理。

除针对Covid-19的医务人员和前线工人外,政府已批准的优先清单中的其他人员包括教师,外交人员,海关和移民官员,从事基本服务(如运输),65岁及以上的人,穷人以及患有慢性疾病的人,使他们更容易感染由病毒引起的疾病。

寻求出国学习或工作或在大流行地区居住的人也被列入Covid-19疫苗接种的优先名单。

越南计划今年获得约1.5亿剂疫苗,以覆盖其9800万人的70%。为此,它已寻求欧盟,美国,日本,中国,印度和俄罗斯的援助,以获取疫苗来源。

到目前为止,越南已批准将阿斯利康的ChAdOx1疫苗和俄罗斯的Sputnik V Covid-19疫苗用于紧急用途。

河内自称植树成功

河内的升龙大道上种有成千上万的树木。

河内官员感到自豪的是,过去五年(2016-2020年)种植了超过160万棵树木,远远超过了计划目标的100万棵。
当该计划于2015年底启动时,河内绿树公园公司被要求研究中国和新加坡的植树方法和技术。

几种树木被带到了首都,包括兰花,马达加斯加杏仁,枣椰子和枫树。

在2018年底,官员们宣布该计划的种植100万棵树木的目标已经实现,他们计划在2020年之前再种植60万棵树木。这一目标也已实现。

一份城市报告说:“与前期相比,种植率增加了40至50倍,创造了绿化带和绿地,有助于调节大气,增加湿度,限制噪音和空气污染。”

越南国立林业大学景观建筑与城市绿化学院院长Dang Van Ha表示,该计划是一个“开创性的想法”,不仅对首都而且对整个国家而言。

哈说,由于该计划,河内的许多街道,包括郎,黄迪厄,Vo Chi Cong,Van Cao和黄国越已经变得“更加绿色”。他补充说,该计划还帮助重组了人行道和其他相关结构,以创建花丛和成排的树木。

他还承认,该计划存在局限性,包括树木种类缺乏多样性,以及某些不适合首都气候和土壤条件的树木的使用。

哈说,城市应该事先选择适合不同城市景观的树木。

他说:“由于缺乏事先计划和种植一百万棵树的时间压力,该市发现很难找到合适的树种及其供应商。”他补充说,该市可能试图通过引入大量树木来解决这一问题。树种进入程序。

Phiên dịch tiếng Trung cho bài giảng khóa học tiếng Trung uy tín tại ChineMaster Quận 10 Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 2

Yuènán jíyú liè chū yōuxiān qúntǐ yǐ miǎnfèi jìnxíng Covid yìmiáo jiēzhǒng

HCMC de yīwù rényuán yú 2021 nián 3 yuè shōu dàole dì yī jì ā sī lìkāng Covid-19 yìmiáo.

Yóuyú ā sī lìkāng yìmiáo de bǎozhìqī jǐn wèi liù gè yuè, yīncǐ yǐ yāoqiú suǒyǒu dìqū xùnsù liè chū miǎnfèi de Covid-19 yìmiáo jiēzhǒng de yōuxiān zǔ.
Wèishēng bù biǎoshì, gāi qīngdān bìxū zài 4 yuè 15 rì zhīqián tíjiāo gěi yùfáng yīxué zǒng shǔ huò bā sī dé dìqū yánjiū suǒ, yǐbiàn wèishēng bù kěyǐ zhìdìng yī fèn xiángxì de yìmiáo jìliàng fēnpèi jìhuà.

Zài 2 yuè jiāofùle 117,600 jì ā sī lìkāng yìmiáo hòu, yuènán de dà guīmó yìmiáo jiēzhǒng yùndòng yú 3 yuè 8 rì kāishǐ. Dào mùqián wéizhǐ, yǐ yǒu jìn 53,000 míng yuènán gōngmín (zhǔyào shi cānjiā Covid-19 zhàndòu de yīxiàn gōngrén) yǐjīng jiēzhǒngle dì yī zhēn yìmiáo.

Gāi guó shàng zhōu sì hái shōu dàole lìngwài 811,200 jì yìmiáo, zhè shì qí zài quánqiú Covax shèshī xià de dì yī pī yìmiáo, yùjì gāi yìmiáo jiàng zài 5 yuèfèn zài huòdé 340 wàn jì.

Liánhéguó zhù yuènán xiétiáo yuán kǎ mǎ’ěr·mǎ’ěr huò tè lā (Kamal Malhotra) shuō, jiēshòu Covax zīzhù de ā sī lìkāng yìmiáo de guójiā zài dào qí rì fāngmiàn miànlín jùdà de tiǎozhàn. Yóu yīng ruìdiǎn gōngsī ā sī lìkāng (AstraZeneca) yǔ niújīn dàxué (Oxford University) hézuò shēngchǎn de yìmiáo zì shēngchǎn zhī rì qǐ jǐn yǒuxiào liù gè yuè.

Tā shuō, dāng yìmiáo jìliàng jiāofù dào guójiā shí, zài yǒuxiàoqí zhīqián méiyǒu duōshǎo shíjiānle, yīncǐ bìxū xùnsù jìnxíng guǎnlǐ.

Chú zhēnduì Covid-19 de yīwù rényuán hé qiánxiàn gōngrén wài, zhèngfǔ yǐ pīzhǔn dì yōuxiān qīngdān zhōng de qítā rényuán bāokuò jiàoshī, wàijiāo rényuán, hǎiguān hé yímín guānyuán, cóngshì jīběn fúwù (rú yùnshū),65 suì jí yǐshàng de rén, qióngrén yǐjí huàn yǒu mànxìng jíbìng de rén, shǐ tāmen gèng róngyì gǎnrǎn yóu bìngdú yǐnqǐ de jíbìng.

Xúnqiú chūguó xuéxí huò gōngzuò huò zài dà liúxíng dìqū jūzhù de rén yě bèi liè rù Covid-19 yìmiáo jiēzhǒng de yōuxiān míngdān.

Yuènán jìhuà jīnnián huòdé yuē 1.5 Yì jì yìmiáo, yǐ fùgài qí 9800 wàn rén de 70%. Wèi cǐ, tā yǐ xúnqiú ōuméng, měiguó, rìběn, zhōngguó, yìndù hé èluósī de yuánzhù, yǐ huòqǔ yìmiáo láiyuán.

Dào mùqián wéizhǐ, yuènán yǐ pīzhǔn jiàng ā sīlìkāng de ChAdOx1 yìmiáo hé èluósī de Sputnik V Covid-19 yìmiáo yòng yú jǐnjí yòngtú.

Hénèi zìchēng zhíshù chénggōng

hénèi de shēng lóng dàdào shàng zhǒng yǒu chéng qiān shàng wàn de shùmù.

Hénèi guānyuán gǎndào zìháo de shì, guòqù wǔ nián (2016-2020 nián) zhòngzhíle chāoguò 160 wàn kē shùmù, yuǎn yuǎn chāoguòle jìhuà mùbiāo dì 100 wàn kē.
Dāng gāi jìhuà yú 2015 niándǐ qǐdòng shí, hénèi lǜ shù gōngyuán gōngsī bèi yāoqiú yánjiū zhōngguó hé xīnjiāpō de zhíshù fāngfǎ hé jìshù.

Jǐ zhǒng shùmù bèi dài dàole shǒudū, bāokuò lánhuā, mǎdájiāsījiā xìngrén, zǎo yēzi hé fēng shù.

Zài 2018 niándǐ, guānyuánmen xuānbù gāi jìhuà de zhòngzhí 100 wàn kē shùmù de mùbiāo yǐjīng shíxiàn, tāmen jìhuà zài 2020 nián zhīqián zài zhòngzhí 60 wàn kē shùmù. Zhè yī mùbiāo yě yǐ shíxiàn.

Yī fèn chéngshì bàogào shuō:“Yǔ qiánqí xiāng bǐ, zhòngzhí lǜ zēngjiāle 40 zhì 50 bèi, chuàngzàole lǜhuà dài hé lǜdì, yǒu zhù yú tiáojié dàqì, zēngjiā shīdù, xiànzhì zàoyīn hé kōngqì wūrǎn.”

Yuènán guólì línyè dàxué jǐngguān jiànzhú yǔ chéngshì lǜhuà xuéyuàn yuàn zhǎng Dang Van Ha biǎoshì, gāi jìhuà shì yīgè “kāichuàng xìng de xiǎngfǎ”, bùjǐn duì shǒudū érqiě duì zhěnggè guójiā ér yán.

Hā shuō, yóuyú gāi jìhuà, hénèi de xǔduō jiēdào, bāokuò láng, huáng dí è,Vo Chi Cong,Van Cao hé huángguóyuè yǐjīng biàn dé “gèngjiā lǜsè”. Tā bǔchōng shuō, gāi jìhuà hái bāngzhù chóngzǔle rénxíngdào hé qítā xiāngguān jiégòu, yǐ chuàngjiàn huācóng hé chéng pái de shùmù.

Tā hái chéngrèn, gāi jìhuà cúnzài júxiàn xìng, bāokuò shùmù zhǒnglèi quēfá duōyàng xìng, yǐjí mǒu xiē bù shìhé shǒudū qìhòu hé tǔrǎng tiáojiàn de shùmù de shǐyòng.

Hā shuō, chéngshì yīnggāi shìxiān xuǎnzé shìhé bu tóng chéngshì jǐngguān de shùmù.

Tā shuō:“Yóuyú quēfá shìxiān jìhuà hé zhòngzhí yībǎi wàn kē shù de shíjiān yālì, gāi shì fāxiàn hěn nán zhǎodào héshì de shùzhǒng jí qí gōngyìng shāng.” Tā bǔchōng shuō, gāi shì kěnéng shìtú tōngguò yǐnrù dàliàng shùmù lái jiějué zhè yī wèntí. Shùzhǒng jìnrù chéngxù.

Phiên dịch tiếng Trung cho bài giảng Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 2

Việt Nam vội vàng liệt kê các nhóm ưu tiên tiêm vắc xin Covid miễn phí

Một nhân viên y tế tại TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 của AstraZeneca đầu tiên vào tháng 3/2021.

Tất cả các địa phương được yêu cầu nhanh chóng lập danh sách các nhóm ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí vì vắc xin AstraZeneca chỉ có hạn sử dụng trong sáu tháng.
Bộ Y tế cho biết danh sách này phải được gửi lên Tổng cục Y tế dự phòng hoặc các Viện Pasteur khu vực trước ngày 15/4 để Bộ có kế hoạch phân phối liều vắc xin chi tiết.

Chiến dịch tiêm chủng đại trà của Việt Nam bắt đầu vào ngày 8 tháng 3 sau khi lô 117.600 liều vắc xin AstraZeneca được chuyển giao vào tháng Hai. Cho đến nay, gần 53.000 công dân Việt Nam, chủ yếu là công nhân tiền tuyến trong cuộc chiến Covid-19, đã được tiêm vắc xin đầu tiên.

Nước này cũng đã nhận được 811.200 liều vắc-xin khác vào thứ Năm tuần trước, lô vắc-xin đầu tiên của họ dưới cơ sở Covax toàn cầu, theo đó dự kiến sẽ nhận thêm 3,4 triệu liều vào tháng Năm.

Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam, Kamal Malhotra, cho biết các quốc gia nhận vắc xin AstraZeneca do Covax tài trợ đang phải đối mặt với thách thức lớn về hạn sử dụng. Vắc xin do hãng AstraZeneca của Anh – Thụy Điển phối hợp với Đại học Oxford sản xuất chỉ có giá trị trong vòng sáu tháng kể từ ngày sản xuất.

Ông nói, khi các liều vắc-xin được chuyển đến các nước, không còn nhiều thời gian nữa là hết hạn sử dụng, vì vậy chúng phải được thực hiện nhanh chóng, ông nói.

Bên cạnh nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu chống lại Covid-19, những người khác trong danh sách ưu tiên đã được chính phủ phê duyệt bao gồm giáo viên, nhân viên ngoại giao, nhân viên hải quan và nhập cư, những người làm việc trong các dịch vụ thiết yếu như vận tải, người từ 65 tuổi trở lên, người nghèo và những người mắc bệnh mãn tính khiến họ dễ bị bệnh do vi rút gây ra hơn.

Những người đang muốn học tập, làm việc ở nước ngoài hoặc đang sống trong các khu vực bị dịch cúm cũng nằm trong danh sách ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19.

Việt Nam đặt mục tiêu đảm bảo khoảng 150 triệu liều vắc-xin cho 70% dân số 98 triệu dân trong năm nay. Vì vậy, họ đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga trong việc tiếp cận các nguồn vắc xin.

Cho đến nay, Việt Nam đã phê duyệt vắc xin ChAdOx1 của AstraZeneca và vắc xin Sputnik V Covid-19 của Nga để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Hà Nội tự đánh giá cao thành công trồng cây

Hàng chục nghìn cây xanh được trồng dọc Đại lộ Thăng Long của Hà Nội.

Các quan chức Hà Nội tự hào rằng hơn 1,6 triệu cây xanh đã được trồng trong 5 năm qua (2016 – 2020), vượt xa mục tiêu chương trình là một triệu cây.
Khi chương trình được triển khai vào cuối năm 2015, Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đã được yêu cầu học tập các phương pháp và kỹ thuật trồng cây từ Trung Quốc và Singapore.

Một số loài cây đã được đưa đến thành phố thủ đô, bao gồm jacarandas, hạnh nhân Madagascar, cây chà là và cây phong.

Vào cuối năm 2018, các quan chức thông báo rằng mục tiêu trồng một triệu cây xanh của chương trình đã đạt được và họ đã lên kế hoạch trồng thêm 600.000 cây vào năm 2020. Mục tiêu đó cũng đã đạt được.

Báo cáo của thành phố cho biết: “Tỷ lệ trồng cây được tăng lên 40-50 lần so với các giai đoạn trước, tạo ra vành đai xanh và không gian xanh, giúp điều hòa không khí, tăng độ ẩm, hạn chế tiếng ồn và ô nhiễm không khí”.

Đặng Văn Hà, Trưởng khoa Kiến trúc cảnh quan và xanh đô thị thuộc Đại học Lâm nghiệp, cho biết chương trình là một “ý tưởng đột phá”, không chỉ cho thủ đô mà cho cả nước.

Nhiều đường phố của Hà Nội, bao gồm đường Láng, Hoàng Diệu, Võ Chí Công, Văn Cao và Hoàng Quốc Việt đã trở nên “xanh hơn” nhiều, nhờ chương trình, Hà nói. Chương trình cũng giúp tổ chức lại các vỉa hè và các cấu trúc liên quan khác để tạo ra các bụi hoa và hàng cây, ông nói thêm.

Ông cũng thừa nhận rằng có những hạn chế đối với chương trình, bao gồm sự thiếu đa dạng về các loài cây cũng như việc sử dụng một số loài cây không phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai của thành phố thủ đô.

Ông Hà cho biết trước đó thành phố nên chọn những loại cây phù hợp với các cảnh quan khác nhau của thành phố.

“Do thiếu quy hoạch trước và áp lực về thời gian để trồng một triệu cây xanh, thành phố gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các loài cây thích hợp và các nhà cung cấp chúng”, ông nói và nói thêm rằng thành phố có thể đã cố gắng giải quyết điều đó bằng cách giới thiệu một số lượng lớn của các loài cây vào chương trình.

Bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ, hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo vào ngày mai nhé.