Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 5

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM tài liệu học tiếng Trung bổ ích do Th.s Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn

0
770
Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 5 trung tâm tiếng Trung uy tín Thầy Vũ
Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 5 trung tâm tiếng Trung uy tín Thầy Vũ
Đánh giá post

Giáo trình học tiếng Trung hiệu quả ChineMaster Quận 10

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 5, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tiếng Trung tại nhà với một chủ đề vô cùng mới mẻ. Tài liệu được chính tay Th.s Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn, những kiến thức dễ dàng sử dụng trong giao tiếp hằng ngày. Một trong những phương pháp hiệu quả để học tiếng Trung là hình thức học trực tuyến, thông qua các bài giảng có thể đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Bên dưới là nội dung chi tiết của bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Nếu các bạn đang không biết nên ôn luyện theo tài liệu HSK nào để có được kết quả tốt, thì có thể tham khảo toàn bộ chuyên đề thi thử HSK của Thầy Vũ theo link bên dưới.

Thi thử HSK online TiengTrungHSK miễn phí

Bộ gõ tiếng Trung SoGou là bộ gõ đã và đang được rất nhiều người sử dụng, nếu các bạn cũng đang lựa chọn thì có thể tải về sử dụng miễn phí theo link Thầy Vũ cung cấp ở bên dưới.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou phiên bản mới nhất

Thông qua Skype các bạn có thể tìm kiếm nhiều kiến thức về tất cả các chủ đề khác nhau của trung tâm ChineMaster, cụ thể ở link bên dưới các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Tự học tiếng Trung online thông qua Skype

Giáo trình về thương mại được Thầy Vũ biên soạn và đăng tải miễn phí trên hệ thống của ChineMaster, các bạn hãy ấn vào link bên dưới để cập nhật nhiều bài giảng mới nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Thông tin về trung tâm ChineMaster mình sẽ cập nhật cho các bạn theo hai đường link cụ thể, các bạn có thể tìm hiểu thêm về ChineMaster nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM bài 4

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 5

Tài liệu học tiếng Trung miễn phí trung tâm ChineMaster Thầy Vũ

Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 5 là nội dung chương trình đào tạo và giảng dạy các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao rất uy tín của Thầy Vũ tại Cơ sở 2 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn. Hôm nay lớp học tiếng Trung giao tiếp online ngày 10 tháng 4 năm 2021 có nội dung chi tiết được chúng tôi trình bày ở ngay bên dưới.

HCMC巴士员工否认残疾乘客协助

胡志明市的一名巴士员工在拒绝协助坐轮椅的乘客后被停职。
这个问题在一个脸书上的帐户星期四透露,一个坐轮椅的乘客在试图在星期四市场附近上车时被拒绝服务后,这个问题才暴露出来。

据交代,该名男子已登上公共汽车,轮椅仍留在街上。公共汽车的雇员随后阻止了路人帮助将设备带上车。

这辆由Quyet Thang运输合作社运营的公共汽车于上午7:35在胡志明市越南国立大学开始其旅程,并于上午8点左右到达Thu Duc市场。残疾人服务。

停职的员工解释说,她无法将轮椅举到公共汽车上,并已要求该男子“友好地”等待下一次服务,其中男员工可以更好地为乘客提供帮助。

公共汽车上的骚动持续了大约五分钟,直到另一名乘客给该男子VND100,000($ 4.35)的士打车。

越南的公共巴士没有低矮的地板或其他辅助设备,以使行动不便的人可以使用它们。

Viettel考虑推出类似Starlink的卫星互联网服务

维埃特尔(Viettel)正在提议对使用低地球轨道卫星的卫星互联网星座服务进行试验,类似于埃隆·马斯克(Elon Musk)的Starlink项目。
军事运营的电信公司Viettel的副总经理Le Ba Tan表示,许多国家已经使用卫星互联网服务来向偏远的山区或岛屿地区提供Internet接入。他说,越南是世界上发展最快的互联网服务之一,但越南约有23%的地区(主要包括岛屿和农村地区)尚未获得覆盖。

Tan说,如果能够实现卫星互联网星座,覆盖范围可能会超过蜂窝网络。

他说,越南应考虑研究适合其经济状况的低地球轨道卫星星座。低地球轨道卫星的制造和发射成本将更低,并且由于其离地球更近(距地面800-1,600公里),Internet连接将更快,带宽更宽,延迟更短。

但是,使用这种卫星的局限性包括其长达七年的低寿命周期以及最终用户所需的昂贵的信号收发器。他说,由于缺乏资源,越南企业也将很难部署自己的低地球轨道卫星星座。

谭说:“互联网服务提供商将需要依靠外国公司运营的现有卫星网络。”

此外,这种服务的价格也可能是个问题,因为与埃隆·马斯克(Elon Musk)的Starlink类似的网络已经比越南使用的普通带宽互联网服务贵10倍。他说,如果在越南部署卫星互联网服务,它将优先为偏远地区提供互联网访问,而不是取代当前带宽的互联网服务。

在处理卫星互联网服务时,国家安全也可能是一个问题。某些国家(例如俄罗斯和中国)对服务保持谨慎,这显然是通过拒绝批准Starlink运作所需的波频率来体现的。

但是其他一些国家(例如加拿大)则对这个想法持开放态度,自2017年以来已经为卫星批准建立了条件,并要求希望开发此类服务的公司制定部署计划并在7年内保证以防止发生这种情况有关频率资源和卫星轨道的问题。

由商业巨头埃隆·马斯克(Elon Musk)牵头的由美国航空航天运输公司SpaceX运营的卫星互联网星座服务Starlink在其官方网站上表示,其目标是在2022年覆盖越南。该服务的押金为99美元,并且可能如果需要可以退款。用户只需使用Starlink数据收发器,电源,电缆,三脚架和清晰的视野等设备即可使用该服务。

但是,越南电信管理局(VNTA)表示,到目前为止,尚未批准Starlink在越南使用。其代表仅与当局联系以介绍该项目并研究法律政策。

如果Starlink希望在越南开展业务,则需要与已获准提供卫星电信服务的越南企业达成商业协议。 VNTA称,它也可能与上述企业组建合资企业。

它指出,VNTA正在收集信息并与有关当局合作以与Starlink合作。

越南向科学中心授予土地租赁豁免权

越南中部平定省国际跨学科科学与教育中心(ICISE)。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng hôm nay lớp học tiếng Trung online mỗi ngày Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 5

HCMC bāshì yuángōng fǒurèn cánjí chéngkè xiézhù

húzhìmíng shì de yī míng bāshì yuángōng zài jùjué xiézhù zuò lúnyǐ de chéngkè hòu bèi tíngzhí.
Zhège wèntí zài yīgè liǎn shū shàng de zhànghù xīngqísì tòulù, yīgè zuò lúnyǐ de chéngkè zài shìtú zài xīngqísì shìchǎng fùjìn shàng chē shí bèi jùjué fúwù hòu, zhège wèntí cái bàolù chūlái.

Jù jiāodài, gāi míng nánzǐ yǐ dēng shàng gōnggòng qìchē, lúnyǐ réng liú zài jiē shàng. Gōnggòng qìchē de gùyuán suíhòu zǔzhǐle lùrén bāngzhù jiāng shèbèi dài shàng chē.

Zhè liàng yóu Quyet Thang yùnshū hézuòshè yùnyíng de gōnggòng qìchē yú shàngwǔ 7:35 Zài húzhìmíng shì yuènán guólì dàxué kāishǐ qí lǚchéng, bìng yú shàngwǔ 8 diǎn zuǒyòu dàodá Thu Duc shìchǎng. Cánjí rén fúwù.

Tíngzhí de yuángōng jiěshì shuō, tā wúfǎ jiāng lúnyǐ jǔ dào gōnggòng qìchē shàng, bìng yǐ yāoqiú gāi nánzǐ “yǒuhǎo de” děngdài xià yīcì fúwù, qízhōng nán yuángōng kěyǐ gèng hǎo dì wéi chéngkè tígōng bāngzhù.

Gōnggòng qìchē shàng de sāodòng chíxùle dàyuē wǔ fēnzhōng, zhídào lìng yī míng chéngkè gěi gāi nánzǐ VND100,000($ 4.35) Dí shì dǎchē.

Yuènán de gōnggòng bāshì méiyǒu dī ǎi dì dìbǎn huò qítā fǔzhù shèbèi, yǐ shǐ xíngdòng bùbiàn de rén kěyǐ shǐyòng tāmen.

Viettel kǎolǜ tuīchū lèisì Starlink de wèixīng hùliánwǎng fúwù

wéi āi tè ěr (Viettel) zhèngzài tíyì duì shǐyòng dī dìqiú guǐdào wèixīng de wèixīng hùliánwǎng xīngzuò fúwù jìnxíng shìyàn, lèisì yú āi lóng·mǎ sīkè (Elon Musk) de Starlink xiàngmù.
Jūnshì yùnyíng de diànxìn gōngsī Viettel de fù zǒng jīnglǐ Le Ba Tan biǎoshì, xǔduō guójiā yǐjīng shǐyòng wèixīng hùliánwǎng fúwù lái xiàng piānyuǎn de shānqū huò dǎoyǔ dìqū tígōng Internet jiē rù. Tā shuō, yuènán shì shìjiè shàng fāzhǎn zuì kuài de hùliánwǎng fúwù zhī yī, dàn yuènán yuē yǒu 23%dì dìqū (zhǔyào bāokuò dǎoyǔ hé nóngcūn dìqū) shàngwèi huòdé fùgài.

Tan shuō, rúguǒ nénggòu shíxiàn wèixīng hùliánwǎng xīngzuò, fùgài fànwéi kěnéng huì chāoguò fēngwō wǎngluò.

Tā shuō, yuènán yìng kǎolǜ yánjiū shìhé qí jīngjì zhuàngkuàng de dī dìqiú guǐdào wèixīng xīngzuò. Dī dìqiú guǐdào wèixīng de zhìzào hé fāshè chéngběn jiāng gèng dī, bìngqiě yóuyú qí lí dìqiú gèng jìn (jù dìmiàn 800-1,600 gōnglǐ),Internet liánjiē jiāng gèng kuài, dàikuān gèng kuān, yánchí gèng duǎn.

Dànshì, shǐyòng zhè zhǒng wèixīng de júxiàn xìng bāokuò qí zhǎng dá qī nián de dī shòumìng zhōuqí yǐjí zuìzhōng yònghù suǒ xū de ángguì de xìnhào shōufā qì. Tā shuō, yóuyú quēfá zīyuán, yuènán qǐyè yě jiāng hěn nán bùshǔ zìjǐ de dī dìqiú guǐdào wèixīng xīngzuò.

Tán shuō:“Hùliánwǎng fúwù tígōng shāng jiāng xūyào yīkào wàiguó gōngsī yùnyíng de xiàn yǒu wèixīng wǎngluò.”

Cǐwài, zhè zhǒng fúwù de jiàgé yě kěnéng shìgè wèntí, yīnwèi yǔ āi lóng·mǎ sīkè (Elon Musk) de Starlink lèisì de wǎngluò yǐjīng bǐ yuènán shǐyòng de pǔtōng dàikuān hùliánwǎng fúwù guì 10 bèi. Tā shuō, rúguǒ zài yuènán bùshǔ wèixīng hùliánwǎng fúwù, tā jiāng yōuxiān wèi piānyuǎn dìqū tígōng hùliánwǎng fǎngwèn, ér bùshì qǔdài dāngqián dàikuān de hùliánwǎng fúwù.

Zài chǔlǐ wèixīng hùliánwǎng fúwù shí, guójiā ānquán yě kěnéng shì yīgè wèntí. Mǒu xiē guójiā (lìrú èluósī hé zhōngguó) duì fúwù bǎochí jǐnshèn, zhè xiǎnrán shì tōngguò jùjué pīzhǔn Starlink yùnzuò suǒ xū de bō pínlǜ lái tǐxiàn de.

Dànshì qítā yīxiē guójiā (lìrú jiānádà) zé duì zhège xiǎngfǎ chí kāifàng tàidù, zì 2017 nián yǐlái yǐjīng wèi wèixīng pīzhǔn jiànlìle tiáojiàn, bìng yāoqiú xīwàng kāifā cǐ lèi fúwù de gōngsī zhìdìng bùshǔ jìhuà bìng zài 7 niánnèi bǎozhèng yǐ fángzhǐ fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng yǒuguān pínlǜ zīyuán hé wèixīng guǐdào de wèntí.

Yóu shāngyè jùtóu āi lóng·mǎ sīkè (Elon Musk) qiāntóu de yóu měiguó hángkōng hángtiān yùnshū gōngsī SpaceX yùnyíng de wèixīng hùliánwǎng xīngzuò fúwù Starlink zài qí guānfāng wǎngzhàn shàng biǎoshì, qí mùbiāo shì zài 2022 nián fùgài yuènán. Gāi fúwù de yājīn wèi 99 měiyuán, bìngqiě kěnéng rúguǒ xūyào kěyǐ tuì kuǎn. Yònghù zhǐ xū shǐyòng Starlink shùjù shōufā qì, diànyuán, diànlǎn, sānjiǎojià hé qīngxī de shìyě děng shèbèi jí kě shǐyòng gāi fúwù.

Dànshì, yuènán diànxìn guǎnlǐ jú (VNTA) biǎoshì, dào mùqián wéizhǐ, shàngwèi pīzhǔn Starlink zài yuènán shǐyòng. Qí dàibiǎo jǐn yǔ dāngjú liánxì yǐ jièshào gāi xiàngmù bìng yán jiù fǎlǜ zhèngcè.

Rúguǒ Starlink xīwàng zài yuènán kāizhǎn yèwù, zé xūyào yǔ yǐ huòzhǔn tígōng wèixīng diànxìn fúwù de yuènán qǐyè dáchéng shāngyè xiéyì. VNTA chēng, tā yě kěnéng yǔ shàngshù qǐyè zǔjiàn hézī qǐyè.

Tā zhǐchū,VNTA zhèngzài shōují xìnxī bìng yù yǒuguān dāngjú hézuò yǐ yǔ Starlink hézuò.

Yuènán xiàng kēxué zhōngxīn shòuyǔ tǔdì zūlìn huòmiǎn quán

yuènán zhōngbù píngdìng xǐng guójì kuà xuékē kēxué yǔ jiàoyù zhōngxīn (ICISE).

Phiên dịch tiếng Trung cho bài giảng này nha Học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM bài 5

Nhân viên xe buýt TP.HCM từ chối hỗ trợ hành khách khuyết tật

Một nhân viên xe buýt tại TP.HCM đã bị đình chỉ công tác sau khi từ chối hỗ trợ hành khách đi xe lăn.
Vấn đề được đưa ra ánh sáng sau khi một tài khoản Facebook tiết lộ một hành khách đi xe lăn đã bị từ chối phục vụ khi cố gắng lên một chiếc xe buýt gần chợ Thủ Đức.

Theo lời kể, người đàn ông đã lên xe buýt, bỏ lại chiếc xe lăn trên đường. Nhân viên xe buýt sau đó đã cản trở một người qua đường giúp đưa thiết bị lên tàu.

Xe buýt do Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng điều hành, bắt đầu hành trình tại Đại học Quốc gia TP.HCM lúc 7 giờ 35 phút và đến chợ Thủ Đức lúc 8 giờ sáng. Đoạn camera từ xe buýt xác nhận một nữ nhân viên đã phủ nhận dịch vụ người khuyết tật.

Nhân viên bị đình chỉ giải thích rằng cô không thể nhấc xe lăn lên xe buýt và đã yêu cầu người đàn ông “vui lòng” đợi dịch vụ tiếp theo, nơi một nhân viên nam có thể hỗ trợ hành khách tốt hơn.

Một cuộc hỗn loạn trên xe buýt kéo dài khoảng năm phút cho đến khi một hành khách khác đưa cho người đàn ông 100.000 đồng (4,35 USD) để đi taxi.

Xe buýt công cộng ở Việt Nam không được xây dựng với sàn thấp hoặc các phương tiện hỗ trợ khác để người khuyết tật vận động có thể tiếp cận được.

Viettel xem xét triển khai dịch vụ Internet vệ tinh giống Starlink

Viettel đang đề xuất thử nghiệm dịch vụ vệ tinh Internet chòm sao sử dụng vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp, tương tự như dự án Starlink của Elon Musk.
Ông Lê Bá Tân, Phó tổng giám đốc Công ty viễn thông quân đội Viettel, cho biết dịch vụ Internet vệ tinh đã được nhiều nước sử dụng để cung cấp Internet cho các vùng núi, hải đảo xa xôi. Việt Nam tự hào là một trong những quốc gia có dịch vụ Internet phát triển nhanh nhất trên thế giới, nhưng khoảng 23% diện tích của Việt Nam, bao gồm chủ yếu là các đảo và vùng nông thôn, vẫn chưa được phủ sóng, ông nói.

Tan nói, nếu một chòm sao Internet vệ tinh có thể được thực hiện, phạm vi phủ sóng có thể vượt qua mạng di động.

Ông nói, Việt Nam nên xem xét nghiên cứu các chòm sao vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của mình. Một vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất thấp sẽ rẻ hơn để chế tạo và phóng, và do nó ở gần Trái đất hơn (cách mặt đất 800-1.600 km), kết nối Internet sẽ nhanh hơn, với băng thông rộng hơn và độ trễ thấp hơn.

Tuy nhiên, những hạn chế trong việc sử dụng một vệ tinh như vậy bao gồm vòng đời thấp của nó lên đến bảy năm và bộ thu phát tín hiệu đắt tiền mà người dùng cuối yêu cầu, Tan nói. Ông nói, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai các chòm sao vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất thấp do thiếu nguồn lực.

Tan nói: “Các nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ cần phụ thuộc vào các mạng vệ tinh hiện có do các công ty nước ngoài vận hành.

Ngoài ra, giá cho một dịch vụ như vậy cũng có thể là một vấn đề, vì một mạng tương tự như Starlink của Elon Musk đã đắt gấp 10 lần so với các dịch vụ Internet băng thông thông thường được sử dụng ở Việt Nam. Nếu một dịch vụ Internet vệ tinh được triển khai tại Việt Nam, nó sẽ ưu tiên cung cấp cho các vùng sâu vùng xa truy cập Internet, không thay thế các dịch vụ Internet băng thông hiện tại, ông nói.

An ninh quốc gia cũng có thể là một vấn đề khi xử lý các dịch vụ Internet vệ tinh. Một số quốc gia, như Nga và Trung Quốc, đã thận trọng với dịch vụ này, bằng cách từ chối phê duyệt tần số sóng cần thiết để Starlink hoạt động.

Nhưng một số người khác, như Canada, đã cởi mở hơn với ý tưởng này, đã thiết lập các điều kiện để phê duyệt vệ tinh từ năm 2017 và yêu cầu các công ty muốn phát triển một dịch vụ như vậy phải có kế hoạch triển khai được vạch ra và đảm bảo trong bảy năm để ngăn chặn khả năng có thể xảy ra. các vấn đề liên quan đến tài nguyên tần số và quỹ đạo vệ tinh.

Starlink, dịch vụ chòm sao Internet vệ tinh do công ty vận tải hàng không và vũ trụ của Mỹ điều hành SpaceX, do ông trùm kinh doanh Elon Musk điều hành, đã tuyên bố trên trang web chính thức của mình là nhắm mục tiêu đến Việt Nam vào năm 2022. Phí đặt cọc cho dịch vụ sẽ là 99 đô la, và có thể được hoàn lại nếu muốn. Người dùng sẽ chỉ cần các thiết bị như bộ thu phát dữ liệu Starlink, bộ nguồn, cáp, giá ba chân và tầm nhìn rõ ràng để sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, Cục Viễn thông Việt Nam (VNTA) cho biết Starlink đến nay vẫn chưa được chấp thuận sử dụng tại Việt Nam. Đại diện của Công ty mới chỉ liên hệ với các cơ quan chức năng để giới thiệu về dự án và nghiên cứu các chính sách pháp luật.

Nếu muốn hoạt động tại Việt Nam, Starlink cần có các thỏa thuận thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam đã được chấp thuận cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh. VNTA cho biết nó cũng có thể hình thành một liên doanh với các doanh nghiệp nói trên.

VNTA đang thu thập thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để làm việc với Starlink.

Việt Nam miễn tiền thuê đất cho trung tâm khoa học

Trung tâm Quốc tế về Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) tại tỉnh Bình Định, miền Trung Việt Nam.

Tiết học hôm nay của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ, hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.