Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủLuyện gõ tiếng Trung QuốcPhần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 bài 9

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 bài 9

- Advertisement -
5/5 - (3 bình chọn)

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 thịnh hành nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 chào mừng các bạn quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề Đưa tiễn tại sân bay-送机场-Sòng jīchǎng.Hi vọng các bạn học viên của chúng ta sẽ ghi chép bài thật cẩn thận và chú ý học để tiếp thu kiến thức nhanh nhất nhé!

Đầu tiên, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8  sẽ gửi đến các bạn những mẫu câu quan trọng trọng bài nhé!

欢迎你们越南朋友到中国去访问。Huānyíng nǐmen yuènán péngyǒu dào zhōngguó qù fǎngwèn./ Hoan nghênh các bạn Việt Nam đến thăm quan đất nước Trung Quốc.

你那么忙还安排时间来送我,令我非常感动。Nǐ nàme máng hái ānpái shíjiān lái sòng wǒ, lìng wǒ fēicháng gǎndòng./ Huānyíng nǐmen yuènán péngyǒu dào zhōngguó qù fǎngwèn./ Anh bận như vậy mà còn đến tiễn tôi, khiến tôi rất cảm động.

本来我老板今天也要来给你们送行的,但突然公司发生外衣的事情,来不了了。他祝你们身体健康,旅途愉快。Běnlái wǒ lǎobǎn jīntiān yě yào lái gěi nǐmen sòngxíng de, dàn túrán gōngsī fāshēng wàiyī de shìqíng, lái bu liǎo liǎo. Tā zhù nǐmen shēntǐ jiànkāng, lǚtú yúkuài./ Vốn dĩ, hôm nay ông chủ chúng tôi cũng đến tiễn anh, nhưng công ty có chuyện phát sinh ngoài ý muốn nên không đến được. Ông ấy chúc anh mạnh khỏe, chuyển đi du lịch vui vẻ.

请向他表示我的感谢,我在越南的时间他帮我很多忙。我希望能有机会再来越南。Qǐng xiàng tā biǎoshì wǒ de gǎnxiè, wǒ zài yuènán de shíjiān tā bāng wǒ hěnduō máng. Wǒ xīwàng néng yǒu jīhuì zàilái yuènán./ Nhờ anh chuyển lời cảm ơn tới ông ấy, khi tôi ở Việt Nam ông ấy giúp tôi rất nhiều. Hi vọng lại có cơ hội tới Việt Nam.

我相信我们一定有机会再见面的。Wǒ xiāngxìn wǒmen yīdìng yǒu jīhuì zài jiànmiàn de./ Tôi tin rằng chúng ta nhất định có cơ hội gặp mặt.

双迎你们越南朋友到中国去访问。Shuāng yíng nǐmen yuènán péngyǒu dào zhōngguó qù fǎngwèn./Hoan nghênh các bạn Việt Nam đến thăm quan đất nước Trung Quốc.

保值联络啊. Bǎozhí liánluò a./ Chúng ta duy trì liên lạc nhé.

回国以后,有空请MAIL给我。huíguó yǐhòu, yǒu kòng qǐng MAIL gěi wǒ./ Sau khi về nước, có thời gian rồi nhớ gửi mail cho tôi.

你办好一切手续了吗 ?Nǐ bàn hǎo yīqiè shǒuxùle ma?/ Anh làm xong các thủ tục chưa ?

都办好了。Dōu bàn hǎole./ Đều làm xong rồi.

你在越南访问的时候,我们哪里招待不好请原谅啊。Nǐ zài yuènán fǎngwèn de shíhòu, wǒmen nǎlǐ zhāodài bù hǎo qǐng yuánliàng a./ Trong thời gian anh ở Việt Nam, chúng tôi có chỗ nào không được chu đáo mong anh bỏ qua cho.

全靠你们公司,我这次去越南有好大的收获。Quán kào nǐmen gōngsī, wǒ zhè cì qù yuènán yǒu hào dà de shōuhuò./ Mọi việc dựa vào công ty các anh, chuyến đi Việt Nam lần này tôi thu hoạch được nhiều kết quả tốt đẹp.

飞机就要起飞了,上飞机啊。Fēijī jiù yào qǐfēile, shàng fēijī a./ Máy bay sắp cất cánh, anh chuẩn bị lên máy bay đi.

祝你一路平安。Zhù nǐ yīlù píng’ān./ Chúc anh thượng lộ bình an.

Nội dung bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 ngày hôm đến đây phải tạm dừng rồi, thời gian trôi qua thật nhanh phải không, các bạn học viên của lớp học tiếng Trung online theo chủ đề hãy nhớ ôn luyện lại kiến thức mỗi ngày nhé. Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 không hề khó học khi chúng ta chịu dành thời gian và công sức cho nó.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 theo chủ đề cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo những nguồn tài liệu học tiếng Trung online theo chủ đề miễn phí chất lượng tốt nhất tại Hà Nội chỉ có duy nhất được share miễn phí trên trang web học tiếng Trung online theo chủ đề của trung tâm học tiếng Trung online theo chủ đề miễn phí tại Hà Nội ChineMaster.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 phổ biến nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 hay nhất

- Advertisement -
5/5 - (3 bình chọn)

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 thịnh hành nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 chào mừng các bạn quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề Đưa tiễn tại sân bay-送机场-Sòng jīchǎng.Hi vọng các bạn học viên của chúng ta sẽ ghi chép bài thật cẩn thận và chú ý học để tiếp thu kiến thức nhanh nhất nhé!

Đầu tiên, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8  sẽ gửi đến các bạn những mẫu câu quan trọng trọng bài nhé!

欢迎你们越南朋友到中国去访问。Huānyíng nǐmen yuènán péngyǒu dào zhōngguó qù fǎngwèn./ Hoan nghênh các bạn Việt Nam đến thăm quan đất nước Trung Quốc.

你那么忙还安排时间来送我,令我非常感动。Nǐ nàme máng hái ānpái shíjiān lái sòng wǒ, lìng wǒ fēicháng gǎndòng./ Huānyíng nǐmen yuènán péngyǒu dào zhōngguó qù fǎngwèn./ Anh bận như vậy mà còn đến tiễn tôi, khiến tôi rất cảm động.

本来我老板今天也要来给你们送行的,但突然公司发生外衣的事情,来不了了。他祝你们身体健康,旅途愉快。Běnlái wǒ lǎobǎn jīntiān yě yào lái gěi nǐmen sòngxíng de, dàn túrán gōngsī fāshēng wàiyī de shìqíng, lái bu liǎo liǎo. Tā zhù nǐmen shēntǐ jiànkāng, lǚtú yúkuài./ Vốn dĩ, hôm nay ông chủ chúng tôi cũng đến tiễn anh, nhưng công ty có chuyện phát sinh ngoài ý muốn nên không đến được. Ông ấy chúc anh mạnh khỏe, chuyển đi du lịch vui vẻ.

请向他表示我的感谢,我在越南的时间他帮我很多忙。我希望能有机会再来越南。Qǐng xiàng tā biǎoshì wǒ de gǎnxiè, wǒ zài yuènán de shíjiān tā bāng wǒ hěnduō máng. Wǒ xīwàng néng yǒu jīhuì zàilái yuènán./ Nhờ anh chuyển lời cảm ơn tới ông ấy, khi tôi ở Việt Nam ông ấy giúp tôi rất nhiều. Hi vọng lại có cơ hội tới Việt Nam.

我相信我们一定有机会再见面的。Wǒ xiāngxìn wǒmen yīdìng yǒu jīhuì zài jiànmiàn de./ Tôi tin rằng chúng ta nhất định có cơ hội gặp mặt.

双迎你们越南朋友到中国去访问。Shuāng yíng nǐmen yuènán péngyǒu dào zhōngguó qù fǎngwèn./Hoan nghênh các bạn Việt Nam đến thăm quan đất nước Trung Quốc.

保值联络啊. Bǎozhí liánluò a./ Chúng ta duy trì liên lạc nhé.

回国以后,有空请MAIL给我。huíguó yǐhòu, yǒu kòng qǐng MAIL gěi wǒ./ Sau khi về nước, có thời gian rồi nhớ gửi mail cho tôi.

你办好一切手续了吗 ?Nǐ bàn hǎo yīqiè shǒuxùle ma?/ Anh làm xong các thủ tục chưa ?

都办好了。Dōu bàn hǎole./ Đều làm xong rồi.

你在越南访问的时候,我们哪里招待不好请原谅啊。Nǐ zài yuènán fǎngwèn de shíhòu, wǒmen nǎlǐ zhāodài bù hǎo qǐng yuánliàng a./ Trong thời gian anh ở Việt Nam, chúng tôi có chỗ nào không được chu đáo mong anh bỏ qua cho.

全靠你们公司,我这次去越南有好大的收获。Quán kào nǐmen gōngsī, wǒ zhè cì qù yuènán yǒu hào dà de shōuhuò./ Mọi việc dựa vào công ty các anh, chuyến đi Việt Nam lần này tôi thu hoạch được nhiều kết quả tốt đẹp.

飞机就要起飞了,上飞机啊。Fēijī jiù yào qǐfēile, shàng fēijī a./ Máy bay sắp cất cánh, anh chuẩn bị lên máy bay đi.

祝你一路平安。Zhù nǐ yīlù píng’ān./ Chúc anh thượng lộ bình an.

Nội dung bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 ngày hôm đến đây phải tạm dừng rồi, thời gian trôi qua thật nhanh phải không, các bạn học viên của lớp học tiếng Trung online theo chủ đề hãy nhớ ôn luyện lại kiến thức mỗi ngày nhé. Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 không hề khó học khi chúng ta chịu dành thời gian và công sức cho nó.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 theo chủ đề cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo những nguồn tài liệu học tiếng Trung online theo chủ đề miễn phí chất lượng tốt nhất tại Hà Nội chỉ có duy nhất được share miễn phí trên trang web học tiếng Trung online theo chủ đề của trung tâm học tiếng Trung online theo chủ đề miễn phí tại Hà Nội ChineMaster.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 phổ biến nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính Win 8 hay nhất

- Advertisement -
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY