Phân biệt 以为 và 认为 trong Tiếng Trung

0
3516
Phân biệt 以为 và 认为 trong Tiếng Trung
Phân biệt 以为 và 认为 trong Tiếng Trung
Đánh giá post

Đặc điểm thứ 1 của 以为 và 认为 trong Tiếng Trung

“以为” biểu thị sự dự đóan của bản thân và thực tế không giống nhau. (thiên về sự đánh giá chủ quan)

Ví dụ:

我以为他是四十岁了,原来他还是三十岁。wǒ yǐ wéi tā shì sì shí suì le, yuán lái tā hái shì sān shí suì.

Dịch: Tôi tửơng anh ấy 40 tuổi rồi, hóa ra anh ấy mới 30 tuổi.

我以为她们是姐妹原来她们是母女。wǒ yǐ wéi tā men shì jiě mèi yuán lái tā men shì mǔ nǚ .

Dịch: Tôi tưởng họ là chị em, thì ra họ là mẹ con.

我以为今天不会下雨,所以没带雨伞。wǒ yǐ wéi jīn tiān bú huì xià yǔ , suǒ yǐ méi dài yǔ sǎn.

Dịch: Tôi tưởng hôm nay trời không mưa nên không đem theo ô.

我以为小李是一个有负责任的人,其实不是的。wǒ yǐ wéi xiáo lǐ shì yígè yǒu fù zé rèn de rén, qí shí bú shì de.

Đặc điểm thứ 2 của 以为 và 认为 trong Tiếng Trung

“认为” chỉ một cách nhìn hay phán đoán xác định về người hay vật.

Ví dụ:

所有的同学们都认为他是一位好老师  Suǒyǒu de tóngxuémen dōu rènwéi tā shì yī wèi hǎo lǎoshī

Dịch: Tất cả học sinh đều cho rằng anh ấy là một người thầy tốt.

你认为这件事他解决得了吗?Nǐ rènwéi zhè jiàn shì tā jiě jué dé liǎo ma?

Dịch: Bạn nghĩ anh ấy có thể giải quyết được chuyện này không ?

云英以为大家会反对她的想法,没想到同学们都认为这个想法挺不错的。Yún yīng yǐ wéi dà jiā huì fǎnduì tā de zuò fǎ, méi xiǎng dào tong xué men dōu rèn wéi zhè ge zuò fǎ tǐng bù cuò de.

Dịch: Vân Anh cho rằng cách ý tưởng mà bản thân đề ra sẽ bị mọi người phản đối, không ngờ rằng các bạn cùng lớp đều cho rằng ý tưởng đó không tồi.

Đặc điểm thứ 3 của 以为 và 认为 trong Tiếng Trung

“认为” có thể dùng trong câu bị động ; ngược lại “以为” không thể dùng trong câu bị động.

Ví dụ:

他的话被大家认为是没有根据的。tā de huà bèi dà jiā rèn wéi shì méi yǒu gēn jù de .

Dịch: Lời nói của anh ta bị mọi người nhận thấy là không có căn cứ.

王小明被老师认为走进步最快的学生。wáng xiǎo míng bèi lǎo shi rèn wéi zǒu jìn bù zuì kuài de xué shēng .

Vương tiểu Minh được cô giáo nhận thấy là học sinh tiến bộ nhanh nhất.

他被同学们认为是一个最懒的学生。他从来没有参加过学校的任何活动。 tā bèi tóngxuémen rènwéi shì yīgè zuì lǎn de xuéshēng. Tā cónglái méiyǒu cānjiāguò xuéxiào de rènhé huódòng.

Dịch: Anh ấy bị các bạn trong lớp cho rằng là một học sinh lười nhất . Anh ấy trước giờ chưa từng tham gia qua bất kì họat động nào của trường.

Ngoài ra, các em nên xem 4 cách dùng câu chữ 把 trong Tiếng Trung giao tiếp theo đường link bên dưới.

4 cách dùng câu chữ 把 trong Tiếng Trung