Luyện thi HSK Online Cấp 1 Từ vựng HSK 1 Part 1

0
1920
Đánh giá post

Luyện thi HSK Online Cấp 1 Từ vựng Tiếng Trung HSK 1

Trong bài giảng hôm nay chúng ta sẽ học 5 từ vựng Tiếng Trung HSK 1 đầu tiên trong Bảng Từ vựng HSK cấp 1.

Mỗi bài giảng lớp mình chỉ học đúng 5 từ vựng Tiếng Trung HSK cấp 1, và để tăng hiệu quả học Từ vựng HSK, chúng ta sẽ kết hợp với việc đặt câu cho mỗi từ vựng HSK 1 và áp dụng vào trong Tiếng Trung giao tiếp thực tế.

Sau khi học xong 5 từ vựng HSK cấp 1 trong Bảng 150 Từ vựng HSK 1, các em tiếp tục làm thêm các đề thi thử HSK online cấp 1 để cải thiện Kỹ năng Nghe hiểu Tiếng Trung và tích lũy thêm vốn từ vựng Tiếng Trung HSK 1.

Từ vựng Tiếng Trung HSK

150 Từ vựng Tiếng Trung HSK 1

300 Từ vựng Tiếng Trung HSK 2

600 Từ vựng Tiếng Trung HSK 3

1200 Từ vựng Tiếng Trung HSK 4

2500 Từ vựng Tiếng Trung HSK 5

5000 Từ vựng Tiếng Trung HSK 6

Download Đề Luyện thi HSK

Download Đề Luyện thi HSK 1

Download Đề Luyện thi HSK 2

Download Đề Luyện thi HSK 3

Download Đề Luyện thi HSK 4

Download Đề Luyện thi HSK 5

Download Đề Luyện thi HSK 6

Các em cần biết cách tự tính điểm thi HSK để tự đánh giá được trình độ Tiếng Trung của mình, từ đó lên kế hoạch tác chiến cho kỳ thi HSK sắp tới và nâng cao tỷ lệ thi đậu HSK.

Cách tính điểm thi HSK

Cách tính điểm thi HSK 1

Cách tính điểm thi HSK 2

Cách tính điểm thi HSK 3

Cách tính điểm thi HSK 4

Cách tính điểm thi HSK 5

Cách tính điểm thi HSK 6

Điểm thi đậu HSK cấp 1 là 120 điểm là tổng điểm của 2 Phần thi HSK là Nghe hiểu và Đọc hiểu, trong đó mỗi Phần thi HSK phải đạt ít nhất từ 60 điểm trở lên mới đạt yêu cầu, dưới 60 điểm là thi trượt phần thi đó, dù tổng điểm là 120 điểm thì vẫn coi như chưa đạt yêu cầu.

Các em vào link bên dưới làm lần lượt toàn bộ các đề thi HSK online của Trung tâm Tiếng Trung CHINEMASTER.

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online

Luyện thi Tiếng Trung HSK Cấp 1

Luyện thi Tiếng Trung HSK Cấp 2

Luyện thi Tiếng Trung HSK Cấp 3

Luyện thi Tiếng Trung HSK Cấp 4

Luyện thi Tiếng Trung HSK Cấp 5

Luyện thi Tiếng Trung HSK Cấp 6