Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5

Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5 nội dung chuyên đề tiếng Trung thương mại do chính tay Thầy Vũ biên soạn vô cùng bổ ích, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi mỗi ngày trên hệ thống ChineMaster nhé.

0
938
Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5 trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5 trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm
Đánh giá post

Phương pháp học tiếng Trung thương mại online hiệu quả

Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chuyên đề tiếng Trung thương mại với những kiến thức mới và vô cùng hấp dẫn. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực thương mại thì ngay bây giờ hãy theo dõi đầy đủ các bài giảng Thầy Vũ chia sẻ nhé. Từng nội dung bài giảng sẽ mang đến cho chúng ta những chủ đề khác nhau, giúp các bạn có lượng kiến thức phong phú để áp dụng vào trong thực tế. Ngoài những tiết học online các bạn học viên có thể tham gia đăng ký học trực tiếp tại trung tâm ChineMaster CS1 tại Hà Nội, hoặc trung tâm ChineMaster CS2 tại TPHCM. Thầy Vũ sẽ đồng hành và giúp các bạn cải thiện được vốn từ vựng một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Một số thông tin cần thiết về trung tâm ChineMaster cơ sở tại TPHCM và Hà Nội để các bạn học viên tìm hiểu đều nằm gói gọn ở bài viết theo đường link Thầy Vũ đã cung cấp cho chúng ta ở bên dưới.

Trung tâm ChineMaster Quận 10 TPHCM

Trung tâm ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Bên dưới là link hướng dẫn các bạn tải bộ gõ tiếng Trung SoGou phiên bản tốt nhất về sử dụng trên máy tính một cách cụ thể và chi tiết nhất.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin mới nhất

Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên các bạn học viên có thể lựa chọn hình thức học tiếng Trung online thông qua Skype để học tập một cách dễ dàng và cực kỳ hiệu quả. Chi tiết khóa học ở link bên dưới, các bạn học viên hãy tìm hiểu và đăng ký ngay cho mình một slot nhé.

Học tiếng Trung online thông qua Skype Thầy Vũ

Để được tham gia khóa học tiếng Trung chuyên đề thương mại của Th.s Nguyễn Minh Vũ ngay bây giờ các bạn học viên hãy nhanh tay ấn vào link bên dưới và đăng ký theo hướng dẫn nhé.

Khóa học tiếng Trung thương mại uy tín

Tất cả những bài giảng của bộ giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển được Thầy Vũ chắc lọc kiến thức mới và đăng tải miễn phí cho chúng ta tham khảo ở link bên dưới, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi nhé.

Tài liệu giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển mới

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 4

Bên dưới là bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Kiến thức bài học hôm nay Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5 gồm các trọng điểm ngữ pháp gì và mẫu câu tiếng Trung thương mại nào, các bạn chú ý tập gõ lại những nội dung bài giảng Thầy Vũ đi trên lớp nhé.

Chuyên đề giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5

Nội dung bài giảng Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5 Thầy Vũ

Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5 là bài giảng trực tuyến mới nhất hôm nay Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên học ngữ pháp tiếng Trung thương mại, từ vựng tiếng Trung thương mại, thuật ngữ tiếng Trung thương mại và cách luyện dịch văn bản tiếng Trung thương mại hợp đồng điều khoản chi tiết .v.v. Kiến thức của mỗi bài giảng thương mại tiếng Trung trên kênh này đều được chia sẽ miễn phí và công khai thông qua trang web học tiếng Trung online uy tín và chất lượng của Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại Xuất nhập khẩu ChineMatser Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Các bạn chú ý chuẩn bị đầy đủ giáo trình học nhé, các bạn liên hệ Thầy Vũ để đặt mua bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập.

显然,没有您,您的年幼孩子可能会遭受经济损失,特别是如果您是单亲父母。

如果您已婚,即使您没有孩子,“您可能仍然希望为您的配偶提供收入替代,”主要与千禧一代客户合作的俄勒冈州比弗顿的认证理财规划师科尔顿·埃瑟顿 (Colton Etherton) 说。如果您的配偶收入远低于您,情况尤其如此。

无论婚姻状况如何,如果您一直在帮助或承诺帮助他们,请不要忘记年迈的父母或生病的家庭成员。

最后,考虑谁可能对您留下的任何债务或其他大笔费用负责,例如共同签署贷款的父母或与您共享财务账户或与您共同拥有企业的配偶。

有几种人寿保险是“永久性的”,这意味着它们为您提供终身保障。 Kopka 说,对于那些有经济能力的人来说,它们可以成为有用的遗产规划工具。但许多保单还带有复杂的投资和储蓄成分,以及昂贵的保费。

然而,对于大多数人来说,最实惠和最直接的人寿保险类型是定期人寿保险,它将为您提供一定年限的保障——例如 10、20 或 30 年。

Kopka 知道当你有孩子时过早丧偶的经济压力,建议每个有新生儿的年轻父母获得 30 年的定期生活政策。

但至少,毛雷尔说,考虑制定一个 10 年的政策。 “一旦你有了孩子,你的收入至少需要 10 倍。”

如果您的孩子还年轻,您可能希望获得至少持续足够长的保单,以支付他们直到 18 岁或 22 岁(如果您想帮助支付他们的大学教育费用)的费用。

你买多少人寿保险——也就是说,如果你死了,它会赔多少钱——取决于很多变量:你赚了多少钱,你多大了,你有多健康,你有多少孩子以及他们的年龄,你预计在未来几十年会有多少支出,等等。

许多人有一些他们的雇主提供的人寿保险。此类保单承诺在您去世后向您的受益人支付固定金额(例如,50,000 美元)或您工资的倍数(例如,年薪的 1 倍)。

但是,这种免费保险虽然有用,但通常不足以满足幸存者的需求,尤其是当您有年幼的孩子时。那是因为您每年都需要这笔钱来支付费用,直到您的家属不再需要支持。

还要记住,您的幸存者在您不在时可能必须承担的新费用。埃瑟顿说:“如果我的妻子去世了,我就必须找人帮忙[带孩子],这样我才能继续工作。”

那么你怎么能在这一切上加一个数字呢?一旦您确定了您不在时您的家人需要的年收入,请计算出一个可以产生这么多或接近它的金额。 (像这样的计算器可以帮助您获得大致的想法。)

Kopka 说,虽然 100 万美元的保单听起来很多,但请考虑一下,如果您的受益人保守投资,那么每年可能会减少多少——可能是 3% 到 5%,或者 30,000 到 50,000 美元。

因此,如果您目前的收入比现在高,如果您想在您英年早逝时用这笔钱养活他们几十年,您可能需要为您的家人投保更多。但是,如果您预计他们在 10 年内都不需要它,那么 100 万美元可能就足够了。

当您购买定期人寿保单时,您越年轻、越健康,就越能负担得起。

Maurer 计算了一些数字,为一名男性非吸烟者定价了 100 万美元的定期人寿保单,在保单有效期内锁定保费。

如果他在 25 岁时购买了一份 20 年期的定期保单,他每年需要支付 477 美元的保费(或每月约 40 美元)。如果他等到 35 岁,他每年将支付 533 美元(接近每月 45 美元)。如果他在 45 岁时购买同样的保单,他每年将支付 1,223 美元(大约每月 102 美元)。

如果您确实通过您的雇主获得人寿保险并且您想增加您的保险范围,那么如果您年轻且健康,您可能会通过自己购买新保单获得更好的交易。

“雇主赞助的保险通常有一个费率等级——因此涵盖所有类型的健康,他们都支付相同的费率,”毛雷尔说。

他补充说,一旦您年满 30 岁,您通过雇主购买的补充保险的保费可能会每五年增加一次,而您可以在自己购买的任何保单的有效期内锁定保费成本。

但是,如果您的健康状况不佳,Maurer 说,您可能最好只支付公司计划内增加的保险费用,因为外部保险公司会根据您的健康状况向您收取更多费用。

根据 2017 年美国农业部报告中公布的数据,美国中等收入家庭(有两个孩子)从出生到 17 岁的估计费用平均为 233,610 美元,即每年 12,189 美元.

WorthyNest 的认证财务规划师兼首席执行官黛博拉·迈耶 (Deborah Meyer) 表示:“很容易沉浸在怀孕的情绪中而忽略实际问题。” “开始为新生儿做财务规划永远不会太早。”

托儿服务是一个很好的起点,因为它通常是许多家庭预算中最大的支出。

根据进步智库美国进步中心 2019 年的一份报告,育儿费用平均占有两个孩子的美国中产阶级工薪家庭年收入 50,000 至 100,000 美元的收入的 14%。对于低收入家庭来说,这个比例是这个比例的两倍多,平均为 35%。

此外,请务必考虑产前和产后费用。这可能包括自付费用、产前课程以及与婴儿相关的物品,如尿布和汽车座椅。

在许多情况下,家人或朋友可能会帮助提供基本物品,如衣服,或其他大件婴儿用品,如婴儿车。要求二手货是另一种节省衣服以及玩具和家具等物品的方法。

然而,即使这些购买被包括在内,迈耶建议每月至少分配 150 美元的额外婴儿费用。
通过这样做,您可以为您的家人提供健康的财务缓冲,以支付与婴儿相关的其他经常性或意外费用。

许多公司提供某种形式的产假或陪产假。您应该向您的雇主咨询他们提供的探亲假计划类型以及您的医疗保险的详细信息。然后,与您的合作伙伴讨论下一步。

“开始考虑最初几个月可能会是什么样子,”认证财务规划师和 Legacy Care Wealth 的创始合伙人 Danna Jacobs 说。

决定父母一方或双方是留在家里还是工作。从那里,您可以更好地了解宝宝出生后头几个月的可用收入和家庭现金流。

您还应该考虑您家庭的退休供款,以及您是否需要根据预算减少或增加该金额。优先偿还高息债务,例如信用卡,并最终确定为新生儿的 529 储蓄计划提供资金的任何计划是您应该考虑的其他重要步骤。

如果与您的伴侣讨论财务问题被证明不舒服或困难,请尝试与财务专业人士(例如财务顾问或教练)合作,以确保您按财务目标和预算进行。

迈耶说:“即使您没有怀孕,与您的另一半进行金钱对话也可能很尴尬。” “如果每次金钱谈话都以争吵结束,一个好的财务教练或规划师可以帮助缓解紧张局势。”

与金融专业人士合作还可以帮助您应对重大的生活方式变化,例如获得更安全的汽车或搬入更大的空间为新生儿腾出空间。

拥有足够的储蓄可以让您的新家庭为财务上的成功做好准备。

通常这采取应急基金的形式,金融专家建议该基金应包括三到六个月的生活费用。

将婴儿添加到等式中,这可能比您以前需要的更多。由于您的开支会发生变化,您需要通过增加紧急储蓄金额来解决这一问题。

要提出合适的目标数字,请考虑每月的费用,例如日托、婴儿食品、抵押贷款和汽车付款。

雅各布斯说:“在您因婴儿费用而产生额外现金流之前,先了解这个数字并开始为它存钱总是好的。”

除了要求二手物品外,其他储蓄方式还包括护理(如果可能)、选择多功能婴儿用品、购买二手物品或衣服、自己制作婴儿食品以及让亲戚照看婴儿而不是花钱买婴儿用品外托儿所。
另一种储蓄方式是向其他父母寻求建议。

“最大的错误是不与其他幼儿的父母交谈,”她说。 “他们稍微过了为人父母的睡眠剥夺新生儿阶段,但足够接近这个阶段,可以记住与婴儿相关的额外财务费用。”

Giáo án chương trình đào tạo tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao này được thiết kế chuyên biệt để học viên nâng cao kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật tiếng Trung thương mại sau khi học xong Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5.

Xiǎnrán, méiyǒu nín, nín de nián yòu hái zǐ kěnéng huì zāoshòu jīngjì sǔnshī, tèbié shì rúguǒ nín shì dānqīn fùmǔ.

Rúguǒ nín yǐ hūn, jíshǐ nín méiyǒu háizi,“nín kěnéng réngrán xīwàng wèi nín de pèi’ǒu tígōng shōurù tìdài,” zhǔyào yǔ qiān xǐ yīdài kèhù hézuò de élēigāng zhōu bǐ fú dùn de rènzhèng lǐcái guīhuà shī kē ěr dùn·āi sè dùn (Colton Etherton) shuō. Rúguǒ nín de pèi’ǒu shōurù yuǎn dī yú nín, qíngkuàng yóuqí rúcǐ.

Wúlùn hūnyīn zhuàngkuàng rúhé, rúguǒ nín yīzhí zài bāngzhù huò chéngnuò bāngzhù tāmen, qǐng bùyào wàngjì niánmài de fùmǔ huò shēngbìng de jiātíng chéngyuán.

Zuìhòu, kǎolǜ shéi kěnéng duì nín liú xià de rènhé zhàiwù huò qítā dà bǐ fèiyòng fùzé, lìrú gòngtóng qiānshǔ dàikuǎn de fùmǔ huò yǔ nín gòngxiǎng cáiwù zhànghù huò yǔ nín gòngtóng yǒngyǒu qǐyè de pèi’ǒu.

Yǒu jǐ zhǒng rénshòu bǎoxiǎn shì “yǒngjiǔ xìng de”, zhè yìwèizhe tāmen wèi nín tígōng zhōngshēn bǎozhàng. Kopka shuō, duìyú nàxiē yǒu jīngjì nénglì de rén lái shuō, tāmen kěyǐ chéngwéi yǒuyòng de yíchǎn guīhuà gōngjù. Dàn xǔduō bǎodān hái dài yǒu fùzá de tóuzī hé chúxù chéngfèn, yǐjí ángguì de bǎofèi.

Rán’ér, duìyú dà duōshù rén lái shuō, zuì shíhuì hé zuì zhíjiē de rénshòu bǎoxiǎn lèixíng shì dìngqí rénshòu bǎoxiǎn, tā jiāng wèi nín tígōng yīdìng niánxiàn de bǎozhàng——lìrú 10,20 huò 30 nián.

Kopka zhīdào dāng nǐ yǒu hái zǐ shíguò zǎo sàng’ǒu de jīngjì yālì, jiànyì měi gè yǒu xīnshēng ér de niánqīng fùmǔ huòdé 30 nián de dìngqí shēnghuó zhèngcè.

Dàn zhìshǎo, máo léi ěr shuō, kǎolǜ zhìdìng yīgè 10 nián de zhèngcè. “Yīdàn nǐ yǒule háizi, nǐ de shōurù zhìshǎo xūyào 10 bèi.”

Rúguǒ nín de hái zǐ huán niánqīng, nín kěnéng xīwàng huòdé zhìshǎo chíxù zúgòu zhǎng de bǎodān, yǐ zhīfù tāmen zhídào 18 suì huò 22 suì (rúguǒ nín xiǎng bāngzhù zhīfù tāmen de dàxué jiàoyù fèiyòng) de fèiyòng.

Nǐ mǎi duōshǎo rénshòu bǎoxiǎn——yě jiùshì shuō, rúguǒ nǐ sǐle, tā huì péi duōshǎo qián——qǔjué yú hěnduō biànliàng: Nǐ zhuànle duōshǎo qián, nǐ duōdàle, nǐ yǒu duō jiànkāng, nǐ yǒu duōshǎo hái zǐ yǐjí tāmen de niánlíng, nǐ yùjì zài wèilái jǐ shí nián huì yǒu duōshǎo zhīchū, děng děng.

Xǔduō rén yǒu yīxiē tāmen de gùzhǔ tígōng de rénshòu bǎoxiǎn. Cǐ lèi bǎodān chéngnuò zài nín qùshì hòu xiàng nín de shòuyì rén zhīfù gùdìng jīn’é (lìrú,50,000 měiyuán) huò nín gōngzī de bèishù (lìrú, niánxīn de 1 bèi).

Dànshì, zhè zhǒng miǎnfèi bǎoxiǎn suīrán yǒuyòng, dàn tōngcháng bùzú yǐ mǎnzú xìngcún zhě de xūqiú, yóuqí shì dāng nín yǒu nián yòu de hái zǐ shí. Nà shì yīnwèi nín měinián dōu xūyào zhè bǐ qián lái zhīfù fèiyòng, zhídào nín de jiāshǔ bùzài xūyào zhīchí.

Hái yào jì zhù, nín de xìngcún zhě zài nín bùzài shí kěnéng bìxū chéngdān de xīn fèiyòng. Āi sè dùn shuō:“Rúguǒ wǒ de qīzi qùshìle, wǒ jiù bìxū zhǎo rén bāngmáng [dài háizi], zhèyàng wǒ cáinéng jìxù gōngzuò.”

Nàme nǐ zěnme néng zài zhè yīqiè shàng jiā yīgè shùzì ní? Yīdàn nín quèdìngle nín bù zài shí nín de jiārén xūyào de nián shōurù, qǐng jìsuàn chū yīgè kěyǐ chǎnshēng zhème duō huò jiējìn tā de jīn’é. (Xiàng zhèyàng de jìsuàn qì kěyǐ bāngzhù nín huòdé dàzhì de xiǎngfǎ.)

Kopka shuō, suīrán 100 wàn měiyuán de bǎodān tīng qǐlái hěnduō, dàn qǐng kǎolǜ yīxià, rúguǒ nín de shòuyì rén bǎoshǒu tóuzī, nàme měinián kěnéng huì jiǎnshǎo duōshǎo——kěnéng shì 3% dào 5%, huòzhě 30,000 dào 50,000 měiyuán.

Yīncǐ, rúguǒ nín mùqián de shōurù bǐ xiànzài gāo, rúguǒ nín xiǎng zài nín yīng nián zǎo shì shí yòng zhè bǐ qián yǎnghuo tāmen jǐ shí nián, nín kěnéng xūyào wèi nín de jiārén tóubǎo gèng duō. Dànshì, rúguǒ nín yùjì tāmen zài 10 niánnèi dōu bù xūyào tā, nàme 100 wàn měiyuán kěnéng jiù zúgòule.

Dāng nín gòumǎi dìngqí rénshòu bǎodān shí, nín yuè niánqīng, yuè jiànkāng, jiù yuè néng fùdān dé qǐ.

Maurer jìsuànle yīxiē shùzì, wéi yī míng nánxìng fēi xīyān zhě dìngjiàle 100 wàn měiyuán de dìngqí rénshòu bǎodān, zài bǎodān yǒuxiàoqí nèi suǒdìng bǎofèi.

Rúguǒ tā zài 25 suì shí gòumǎile yī fèn 20 nián qí de dìngqí bǎodān, tā měinián xūyào zhīfù 477 měiyuán de bǎofèi (huò měi yuè yuē 40 měiyuán). Rúguǒ tā děngdào 35 suì, tā měinián jiāng zhīfù 533 měiyuán (jiējìn měi yuè 45 měiyuán). Rúguǒ tā zài 45 suì shí gòumǎi tóngyàng de bǎodān, tā měinián jiāng zhīfù 1,223 měiyuán (dàyuē měi yuè 102 měiyuán).

Rúguǒ nín quèshí tōngguò nín de gùzhǔ huòdé rénshòu bǎoxiǎn bìngqiě nín xiǎng zēngjiā nín de bǎoxiǎn fànwéi, nàme rúguǒ nín niánqīng qiě jiànkāng, nín kěnéng huì tōngguò zìjǐ gòumǎi xīn bǎodān huòdé gèng hǎo de jiāoyì.

“Gùzhǔ zànzhù de bǎoxiǎn tōngcháng yǒu yīgè fèi lǜ děngjí——yīncǐ hángài suǒyǒu lèixíng de jiànkāng, tāmen dōu zhīfù xiāngtóng de fèi lǜ,” máo léi ěr shuō.

Tā bǔchōng shuō, yīdàn nín nián mǎn 30 suì, nín tōngguò gùzhǔ gòumǎi de bǔchōng bǎoxiǎn de bǎofèi kěnéng huì měi wǔ nián zēngjiā yīcì, ér nín kěyǐ zài zìjǐ gòumǎi de rènhé bǎodān de yǒuxiàoqí nèi suǒdìng bǎofèi chéngběn.

Dànshì, rúguǒ nín de jiànkāng zhuàngkuàng bù jiā,Maurer shuō, nín kěnéng zuì hǎo zhǐ zhīfù gōngsī jìhuà nèi zēngjiā de bǎoxiǎn fèiyòng, yīnwèi wàibù bǎoxiǎn gōngsī huì gēnjù nín de jiànkāng zhuàngkuàng xiàng nín shōuqǔ gèng duō fèiyòng.

Gēnjù 2017 nián měiguó nóngyè bù bàogào zhōng gōngbù de shùjù, měiguó zhōngděng shōurù jiātíng (yǒu liǎng gè háizi) cóng chūshēng dào 17 suì de gūjì fèiyòng píngjūn wèi 233,610 měiyuán, jí měinián 12,189 měiyuán.

WorthyNest de rènzhèng cáiwù guīhuà shī jiān shǒuxí zhíxíng guān dài bó lā·mài yé (Deborah Meyer) biǎoshì:“Hěn róngyì chénjìn zài huáiyùn de qíngxù zhōng ér hūlüè shíjì wèntí.” “Kāishǐ wèi xīnshēng ér zuò cáiwù guīhuà yǒngyuǎn bù huì tài zǎo.”

Tuō ér fúwù shì yīgè hěn hǎo de qǐdiǎn, yīnwèi tā tōngchángshì xǔduō jiātíng yùsuàn zhōng zuìdà de zhīchū.

Gēnjù jìnbù zhìkù měiguó jìnbù zhōngxīn 2019 nián de yī fèn bàogào, yù’ér fèiyòng píngjūn zhànyǒu liǎng gè háizi dì měiguó zhōngchǎn jiējí gōngxīn jiātíng nián shōurù 50,000 zhì 100,000 měiyuán de shōurù de 14%. Duìyú dī shōurù jiātíng lái shuō, zhège bǐlì shì zhège bǐlì de liǎng bèi duō, píngjūn wèi 35%.

Cǐwài, qǐng wùbì kǎolǜ chǎn qián hé chǎnhòu fèiyòng. Zhè kěnéng bāokuò zì fù fèiyòng, chǎn qián kèchéng yǐjí yǔ yīng’ér xiāngguān de wùpǐn, rú niàobù hé qìchē zuò yǐ.

Zài xǔduō qíngkuàng xià, jiārén huò péngyǒu kěnéng huì bāngzhù tígōng jīběn wùpǐn, rú yīfú, huò qítā dà jiàn yīng’ér yòngpǐn, rú yīng’ér chē. Yāoqiú èrshǒu huò shì lìng yī zhǒng jiéshěng yīfú yǐjí wánjù hé jiājù děng wùpǐn de fāngfǎ.

Rán’ér, jíshǐ zhèxiē gòumǎi bèi bāokuò zài nèi, mài yé jiànyì měi yuè zhìshǎo fēnpèi 150 měiyuán de éwài yīng’ér fèiyòng.
Tōngguò zhèyàng zuò, nín kěyǐ wéi nín de jiārén tígōng jiànkāng de cáiwù huǎnchōng, yǐ zhīfù yǔ yīng’ér xiāngguān de qítā jīngcháng xìng huò yìwài fèiyòng.

Xǔduō gōngsī tígōng mǒu zhǒng xíngshì de chǎnjià huò péi chǎnjià. Nín yīnggāi xiàng nín de gùzhǔ zīxún tāmen tígōng de tànqīn jià jìhuà lèixíng yǐjí nín de yīliáo bǎoxiǎn de xiángxì xìnxī. Ránhòu, yǔ nín de hézuò huǒbàn tǎolùn xià yībù.

“Kāishǐ kǎolǜ zuìchū jǐ gè yuè kěnéng huì shì shénme yàngzi,” rènzhèng cáiwù guīhuà shī hé Legacy Care Wealth de chuàngshǐ héhuǒ rén Danna Jacobs shuō.

Juédìng fùmǔ yīfāng huò shuāngfāngshì liú zài jiālǐ háishì gōngzuò. Cóng nàlǐ, nín kěyǐ gèng hǎo de liǎojiě bǎobǎo chūshēng hòutou jǐ gè yuè de kěyòng shōurù hé jiātíng xiànjīn liú.

Nín hái yīnggāi kǎolǜ nín jiātíng de tuìxiū gōng kuǎn, yǐjí nín shìfǒu xūyào gēnjù yùsuàn jiǎnshǎo huò zēngjiā gāi jīn’é. Yōuxiān chánghuán gāo xí zhàiwù, lìrú xìnyòngkǎ, bìng zuìzhōng quèdìng wèi xīnshēng ér de 529 chúxù jìhuà tígōng zījīn de rènhé jìhuà shì nín yīnggāi kǎolǜ de qítā zhòngyào bùzhòu.

Rúguǒ yú nín de bànlǚ tǎolùn cáiwù wèntí bèi zhèngmíng bú shūfú huò kùnnán, qǐng cháng shì yǔ cáiwù zhuānyè rénshì (lìrú cáiwù gùwèn huò jiàoliàn) hézuò, yǐ quèbǎo nín àn cáiwù mùbiāo hé yùsuàn jìnxíng.

Mài yé shuō:“Jíshǐ nín méiyǒu huáiyùn, yǔ nín de lìng yībàn jìn háng jīnqián duìhuà yě kěnéng hěn gāngà.” “Rúguǒ měi cì jīnqián tánhuà dōu yǐ zhēngchǎo jiéshù, yīgè hǎo de cáiwù jiàoliàn huò guīhuà shī kěyǐ bāngzhù huǎnjiě jǐnzhāng júshì.”

Yǔ jīnróng zhuānyè rénshì hézuò hái kěyǐ bāngzhù nín yìngduì zhòngdà de shēnghuó fāngshì biànhuà, lìrú huòdé gèng ānquán de qìchē huò bānrù gèng dà de kōngjiān wèi xīnshēng ér téng chū kōngjiān.

Yǒngyǒu zúgòu de chúxù kěyǐ ràng nín de xīn jiātíng wèi cáiwù shàng de chénggōng zuò hǎo zhǔnbèi.

Tōngcháng zhè cǎiqǔ yìngjí jījīn de xíngshì, jīnróng zhuānjiā jiànyì gāi jījīn yīng bāokuò sān dào liù gè yuè de shēnghuó fèiyòng.

Jiāng yīng’ér tiānjiā dào děng shì zhōng, zhè kěnéng bǐ nín yǐqián xūyào de gèng duō. Yóuyú nín de kāizhī huì fāshēng biànhuà, nín xūyào tōngguò zēngjiā jǐnjí chúxù jīn’é lái jiějué zhè yī wèntí.

Yào tíchū héshì de mùbiāo shùzì, qǐng kǎolǜ měi yuè de fèiyòng, lìrú rì tuō, yīng’ér shípǐn, dǐyā dàikuǎn hé qìchē fùkuǎn.

Yǎ gè bù sī shuō:“Zài nín yīn yīng’ér fèiyòng ér chǎnshēng éwài xiànjīn liú zhīqián, xiān liǎojiě zhège shùzì bìng kāishǐ wèi tā cún qián zǒng shì hǎo de.”

Chúle yāoqiú èrshǒu wùpǐn wài, qítā chúxù fāngshì hái bāokuò hùlǐ (rúguǒ kěnéng), xuǎnzé duō gōngnéng yīng’ér yòngpǐn, gòumǎi èrshǒu wùpǐn huò yīfú, zìjǐ zhìzuò yīng’ér shípǐn yǐjí ràng qīnqī zhàokàn yīng’ér ér bùshì huā qián mǎi yīng’ér yòngpǐn wài tuō’érsuǒ.
Lìng yī zhǒng chúxù fāng shì shì xiàng qítā fùmǔ xúnqiú jiànyì.

“Zuìdà de cuòwù shì bù yǔ qítā yòu’ér de fùmǔ jiāotán,” tā shuō. “Tāmen shāowéiguòle wéirén fùmǔ de shuìmián bōduó xīnshēng ér jiēduàn, dàn zúgòu jiējìn zhège jiēduàn, kěyǐ jì zhù yǔ yīng’ér xiāngguān de éwài cáiwù fèiyòng.”

Giáo án giảng dạy lớp học tiếng Trung thương mại trực tuyến của Thầy Vũ đều có rất nhiều phần ứng dụng kiến thức Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5 vào trong thực tiễn.

Rõ ràng, những đứa con nhỏ của bạn có thể gặp khó khăn về tài chính nếu không có bạn, đặc biệt nếu bạn là cha mẹ đơn thân.

Colton Etherton, một nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận có trụ sở tại Beaverton, Oregon, làm việc chủ yếu với khách hàng Millennial, cho biết nếu bạn đã kết hôn, ngay cả khi bạn chưa có con, “bạn vẫn có thể muốn thay thế thu nhập cho vợ / chồng của mình”. Điều này đặc biệt xảy ra nếu người phối ngẫu của bạn kiếm được ít hơn bạn đáng kể.

Và bất kể tình trạng hôn nhân, đừng quên cha mẹ già hoặc một thành viên gia đình ốm yếu nếu bạn đã giúp đỡ họ hoặc đã hứa.

Cuối cùng, hãy cân nhắc xem ai có thể phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản nợ hoặc chi phí lớn nào khác mà bạn để lại, chẳng hạn như cha mẹ đồng ký một khoản vay hoặc vợ / chồng mà bạn chia sẻ tài khoản tài chính hoặc người đồng sở hữu một doanh nghiệp với bạn.

Một số hình thức bảo hiểm nhân thọ là “vĩnh viễn”, có nghĩa là chúng bảo hiểm cho bạn suốt cuộc đời. Kopka nói rằng chúng có thể là một công cụ lập kế hoạch bất động sản hữu ích cho những người có đủ phương tiện. Nhưng nhiều chính sách cũng đi kèm với các thành phần đầu tư và tiết kiệm phức tạp, cộng với phí bảo hiểm đắt đỏ.

Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, loại bảo hiểm nhân thọ hợp lý và dễ hiểu nhất là bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, sẽ bảo hiểm cho bạn trong một số năm nhất định – ví dụ: 10, 20 hoặc 30 năm.

Kopka, biết những căng thẳng về tài chính của việc góa bụa sớm khi bạn có con, khuyến nghị mọi phụ huynh trẻ có con mới sinh nên nhận chính sách chung sống có thời hạn 30 năm.

Nhưng ở mức tối thiểu, Maurer nói, hãy xem xét có chính sách 10 năm. “Sau khi có con, bạn cần ít nhất gấp 10 lần thu nhập của mình”.

Nếu con bạn còn nhỏ, bạn có thể muốn nhận được một chính sách kéo dài ít nhất đủ lâu để trang trải chi phí của chúng cho đến khi chúng 18 – hoặc 22 tuổi, nếu bạn muốn giúp trang trải chi phí học đại học của chúng.

Bạn mua bao nhiêu bảo hiểm nhân thọ – nghĩa là số tiền sẽ trả nếu bạn chết – phụ thuộc vào rất nhiều biến số: bạn kiếm được bao nhiêu, bạn bao nhiêu tuổi, bạn khỏe mạnh ra sao, bạn có bao nhiêu con và độ tuổi của họ, những khoản chi lớn mà bạn dự đoán trong vài thập kỷ tới, v.v.

Nhiều người có một số bảo hiểm nhân thọ mà chủ nhân của họ cung cấp. Các chính sách như vậy hứa hẹn sẽ trả cho người thụ hưởng của bạn một số tiền cố định (ví dụ: 50.000 đô la) hoặc bội số tiền lương của bạn (ví dụ: 1 x lương hàng năm) khi bạn qua đời.

Nhưng bảo hiểm miễn phí đó, mặc dù hữu ích, thường không đủ để trang trải nhu cầu của những người sống sót của bạn, đặc biệt là khi bạn có con nhỏ. Đó là bởi vì bạn sẽ cần số tiền đó để trang trải chi phí mỗi năm cho đến khi những người phụ thuộc của bạn không cần hỗ trợ nữa.

Hãy nhớ rằng những chi phí mới mà những người sống sót của bạn có thể phải gánh chịu khi bạn vắng mặt. “Nếu vợ tôi qua khỏi, tôi sẽ phải tìm một người nào đó để giúp [với những đứa con của chúng tôi] để tôi có thể tiếp tục làm việc,” Etherton nói.

Vậy làm thế nào bạn có thể đặt một con số trên tất cả những điều đó? Khi bạn đã xác định được thu nhập hàng năm mà gia đình bạn sẽ cần khi bạn vắng mặt, hãy tính ra một khoản tiền có thể tạo ra nhiều hoặc một khoản gần bằng đó. (Máy tính như thế này có thể giúp bạn có ý tưởng về sân chơi bóng.)

Kopka cho biết, mặc dù chính sách 1 triệu đô la nghe có vẻ nhiều, hãy cân nhắc xem số tiền đó có thể giảm đi bao nhiêu mỗi năm nếu người thụ hưởng của bạn đầu tư thận trọng – có thể là 3% đến 5%, hoặc 30.000 đến 50.000 đô la.

Vì vậy, nếu thu nhập hiện tại của bạn cao hơn hiện tại, bạn có thể cần phải bảo hiểm gia đình nhiều hơn nếu bạn muốn số tiền đó để nuôi họ trong vài thập kỷ nếu bạn chết trẻ. Nhưng nếu bạn mong đợi họ sẽ không cần nó trong hơn 10 năm, thì 1 triệu đô la có thể là đủ.

Bạn càng trẻ và khỏe mạnh khi mua hợp đồng bảo hiểm có kỳ hạn, thì hợp đồng sẽ càng hợp lý hơn.

Maurer đã chạy một số con số, định giá một chính sách trọn đời có kỳ hạn trị giá 1 triệu đô la cho một nam giới, người không hút thuốc với mức phí bảo hiểm được đảm bảo khóa trong suốt thời gian của chính sách.

Nếu anh ấy mua hợp đồng có thời hạn 20 năm ở tuổi 25, anh ấy sẽ phải trả 477 đô la phí bảo hiểm hàng năm (hoặc khoảng 40 đô la một tháng). Nếu đợi đến năm 35 tuổi, anh ấy sẽ phải trả 533 đô la một năm (gần 45 đô la một tháng). Và nếu anh ta mua chính sách tương tự ở tuổi 45, anh ta sẽ trả 1.223 đô la một năm (khoảng 102 đô la một tháng).

Nếu bạn nhận được bảo hiểm nhân thọ thông qua chủ lao động của mình và bạn muốn tăng phạm vi bảo hiểm của mình, bạn có thể sẽ nhận được một thỏa thuận tốt hơn khi tự mua một hợp đồng mới nếu bạn còn trẻ và khỏe mạnh.

Maurer cho biết: “Bảo hiểm do người sử dụng lao động tài trợ thường có một hạng giá – do đó, bao gồm những người thuộc mọi loại sức khỏe và tất cả đều trả cùng một tỷ lệ,” Maurer nói.

Và phí bảo hiểm của bạn cho bảo hiểm bổ sung mà bạn mua thông qua chủ lao động của bạn có thể sẽ tăng sau mỗi năm năm khi bạn bước sang tuổi 30, ông nói thêm, trong khi bạn có thể khóa chi phí bảo hiểm trong suốt thời gian của bất kỳ hợp đồng nào bạn tự mua.

Nhưng nếu bạn không có sức khỏe tốt, Maurer nói, bạn có thể sẽ tốt hơn nếu chỉ trả tiền cho việc gia tăng bảo hiểm trong gói bảo hiểm của công ty bạn, bởi vì các công ty bảo hiểm bên ngoài sẽ tính phí bạn nhiều hơn dựa trên tình trạng sức khỏe của bạn.

Theo dữ liệu được công bố trong báo cáo năm 2017 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, chi phí ước tính để nuôi dạy một đứa trẻ từ sơ sinh đến 17 tuổi là $ 233.610, hay $ 12.189 một năm. .

Deborah Meyer, một nhà lập kế hoạch tài chính và CEO của WorthyNest cho biết: “Thật dễ dàng bị cuốn theo những cảm xúc của thai kỳ và bỏ qua những vấn đề thực tế. “Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu lập kế hoạch tài chính cho một em bé mới.”

Giữ trẻ là một điểm khởi đầu tốt, vì đây thường là khoản chi lớn nhất trong ngân sách của nhiều gia đình.

Theo một báo cáo năm 2019 của Trung tâm Tiến bộ Mỹ, một tổ chức tư tưởng tiến bộ, chi phí chăm sóc trẻ em trung bình chiếm 14% thu nhập của các gia đình lao động trung lưu Mỹ có hai con đang kiếm được 50.000 đến 100.000 đô la một năm. Tỷ lệ này cao hơn gấp đôi đối với một gia đình có thu nhập thấp hơn, chiếm trung bình 35%.

Ngoài ra, hãy đảm bảo tính đến cả chi phí trước khi sinh và sau khi sinh em bé. Điều đó có thể bao gồm chi phí y tế tự trả, các lớp học tiền sản, cũng như các mặt hàng liên quan đến em bé như tã và ghế ngồi trên xe hơi.

Trong nhiều trường hợp, các thành viên gia đình hoặc bạn bè có thể giúp cung cấp các mặt hàng cơ bản, chẳng hạn như quần áo, hoặc các mặt hàng trẻ em có giá vé lớn khác, như xe đẩy. Yêu cầu thu gọn lại là một cách khác để tiết kiệm quần áo cũng như các vật dụng như đồ chơi và đồ đạc.

Tuy nhiên, ngay cả khi những khoản mua đó được đài thọ, Meyer gợi ý nên phân bổ ít nhất 150 đô la một tháng cho các chi phí bổ sung cho em bé.
Bằng cách đó, bạn có thể cung cấp cho gia đình mình một nguồn tài chính lành mạnh để trang trải các chi phí định kỳ hoặc đột xuất khác liên quan đến em bé.

Nhiều công ty đưa ra hình thức nghỉ thai sản hoặc nghỉ thai sản. Bạn nên kiểm tra với chủ nhân của bạn về loại kế hoạch nghỉ gia đình mà họ cung cấp và các chi tiết về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của bạn. Sau đó, nói chuyện với đối tác của bạn về các bước tiếp theo.

Danna Jacobs, một nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận và là đối tác sáng lập của Legacy Care Wealth cho biết: “Hãy bắt đầu suy nghĩ về những tháng đầu tiên đó sẽ trông như thế nào”.

Quyết định xem một hoặc cả hai bố mẹ sẽ ở nhà hay đi làm. Từ đó, bạn có thể hiểu rõ hơn về thu nhập hiện có và dòng tiền của hộ gia đình trong vài tháng đầu đời của bé.

Bạn cũng nên xem xét các khoản đóng góp khi nghỉ hưu của hộ gia đình và liệu bạn có cần cắt giảm hoặc tăng số tiền đó dựa trên ngân sách của mình hay không. Ưu tiên thanh toán các khoản nợ có lãi suất cao, chẳng hạn như thẻ tín dụng, và hoàn tất mọi kế hoạch để tài trợ cho kế hoạch tiết kiệm 529 cho trẻ sơ sinh của bạn là những bước cần thiết khác mà bạn nên xem xét.

Trong trường hợp thảo luận về tài chính với đối tác của bạn tỏ ra không thoải mái hoặc khó khăn, hãy thử làm việc với một chuyên gia tài chính, chẳng hạn như cố vấn tài chính hoặc huấn luyện viên, để giúp bạn đi đúng hướng với các mục tiêu tài chính và ngân sách của mình.

Meyer nói: “Điều hướng các cuộc trò chuyện về tiền bạc với người yêu của bạn có thể rất khó xử, ngay cả khi bạn không mong muốn có con. “Một huấn luyện viên hoặc nhà hoạch định tài chính giỏi có thể hữu ích để giảm bớt căng thẳng nếu mọi cuộc trò chuyện về tiền bạc kết thúc bằng một cuộc tranh cãi.”

Làm việc với một chuyên gia tài chính cũng có thể giúp bạn điều hướng những thay đổi lớn trong lối sống, chẳng hạn như đi ô tô an toàn hơn hoặc chuyển đến một không gian rộng hơn để nhường chỗ cho trẻ sơ sinh.

Có đủ tiền tiết kiệm có thể giúp gia đình mới của bạn đạt được thành công về tài chính.

Thông thường, quỹ này có dạng một quỹ khẩn cấp, mà các chuyên gia tài chính đề xuất nên bao gồm bất kỳ khoản nào trong khoảng từ ba đến sáu tháng chi phí sinh hoạt.

Thêm một con vào phương trình và con số đó có thể nhiều hơn mức bạn cần trước đây. Vì chi phí của bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ muốn tính khoản đó bằng cách tăng số tiền tiết kiệm khẩn cấp của mình.

Để đưa ra một con số mục tiêu phù hợp, hãy tính đến các chi phí hàng tháng như tiền trông trẻ, tiền ăn cho trẻ, tiền thế chấp và tiền mua xe.

Jacobs nói: “Luôn luôn tốt nếu bạn có ý tưởng về con số đó như thế nào và bắt đầu tiết kiệm cho nó trước khi bạn có thêm dòng tiền từ các khoản chi tiêu cho trẻ nhỏ”.

Ngoài yêu cầu mua đồ đạc tự tay, các cách khác để tiết kiệm có thể bao gồm cho con bú (nếu có thể), chọn mua đồ dùng trẻ em đa chức năng, mua đồ cũ hoặc quần áo, tự làm đồ ăn cho em bé và nhờ người thân trông trẻ thay vì trả tiền. giữ trẻ bên ngoài.
Một cách khác để tiết kiệm là tìm đến các bậc cha mẹ khác để xin lời khuyên.

“Sai lầm lớn nhất là không nói chuyện với các bậc cha mẹ khác của trẻ mới biết đi,” cô nói. “Họ đã qua một chút thời kỳ sơ sinh thiếu ngủ của thời làm cha mẹ nhưng cũng đủ gần để nhớ về những chi phí tài chính phụ thêm liên quan đến việc sinh con.”

Toàn bộ nội dung bài giảng Giáo trình học tiếng Trung thương mại bài 5 của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn học viên có thể chủ động tham khảo và luyện tập thêm rất nhiều bộ tài liệu tiếng Trung khác thông qua website ChineMaster hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn học viên có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng ChineMaster nhé.

Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai !