Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 trong Tiếng Trung

0
23940
Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 trong Tiếng Trung giao tiếp
Phân biệt 一点儿 và 有一点儿 trong Tiếng Trung giao tiếp
2.2/5 - (4 bình chọn)

一点儿 là số từ, dùng trước danh từ hoặc sau động từ tính từ.

有一点儿 là phó từ, dùng trước tính từ hoặc số ít động từ.

Trong khẩu ngữ thường lược bỏ “一”trở thành “点儿”,hình thức của “有点儿”, nhưng “一”trong“一点儿点儿”thì không thể lược bỏ.

Cách dùng 一点儿

Cách dùng thứ nhất của 一点儿

一点儿 + 名词: 一点儿 + danh từ

例如 (Ví dụ):

一点儿水。yì diǎnr shuǐ.
Dịch: Một chút nuớc.

一点儿面包。yì diǎnr miànbāo.
Dịch: Một chút bánh mì.

一点儿声音。yì diǎnr shēng yīn.
Dịch: Một chút âm thanh.

一点儿东西。yì diǎnr dōngxi.

Chú ý 1 khi dùng 一点儿

“点儿”可以重叠: có thể lặp lại (càng nhấn mạnh sự ít ỏi)

一点儿点儿颜色。yì diǎnr diǎnr yánsè
Dịch: Có một chút xíu màu sắc.

一点儿点儿意思。yì diǎnr diǎnr yìsi
Dịch: Có một chút xíu ý nghĩa.

Chú ý 2 khi dùng 一点儿

“一点儿” thường dùng trước danh từ không đếm được.

例如 (Ví dụ):
在面粉里放牛奶一点儿。Zài miàn fěn lǐ fàng niú nǎi yì diǎnr.
Dịch: Trong bún có cho thêm một ít sữa bò.

我会说一点儿汉语的。Wǒ huì shuō yì diǎnr hànyǔ de

Cách dùng 2 của 一点儿

形容词 +(一)点儿: Tính từ +(一)点儿

例如 (Ví dụ):

好(一)点儿。hǎo (yī) diǎnr.
Dịch: Tốt hơn 1 chút.

冷(一)点儿。lěng (yī) diǎnr.
Dịch: Lạnh hơn 1 chút.

瘦(一)点儿。shòu (yī) diǎnr.
Dịch: Gầy hơn 1 chút.

高兴(一)点儿。gāoxìng (yī) diǎnr
Dịch: Vui hơn 1 chút.

Chú ý 3 khi dùng 一点儿

(一)点儿 đặt sau tính từ có ý nghĩa so sánh.

例如 (Ví dụ):

热一点儿点儿。rè yì diǎnr diǎnr
Dịch: Nóng hơn 1 chút chút

好一点儿点儿。hǎo yì diǎnr diǎnr
Dịch : Tốt hơn một chút chút

近几天来他的身体好(一)点儿了。Jìn jǐ tiān lái tā de shēntǐ hǎo (yī) diǎnr le.
Dịch: Mấy ngày hôm nay cơ thể anh ấy đã khỏe lên chút rồi.

现在天气暖和(一)点儿了。Xiànzài tiānqì nuǎnhuo (yī) diǎnr le.
Dịch: Bây giờ thời tiết đã ấm lên chút rồi.

Cách dùng thứ ba của 一点儿

形容词 +了+(一)点儿: Tính từ + 了+(一)点儿

胖了(一)点儿。pàngle (yī) diǎnr.
Dịch: Béo lên 1 chút.

冷了(一)点儿。lěngle (yī) diǎn.
Dịch: Lạnh hơn 1 chút.

累了(一)点儿。lèile (yī) diǎnr
Dịch: Mệt hơn một chút.

Chú ý 4 khi dùng 一点儿

“点儿”可以重叠: có thể lặp lại

那件衣服脏了一点儿点儿,看不起来。Nà jiàn yīfú zàng le yì diǎnr diǎnr, kàn bù qǐlái.
Dịch: Bộ quần áo đấy hơi bẩn 1 chút, nhìn không ra.

他今年瘦了一点儿。Tā jīnnián shòu le yì diǎnr.
Dịch: Năm nay anh ấy gầy đi một chút rồi.

Cách dùng thứ tư của 一点儿

一点儿 + 一点儿(地)+ 动词/形容词: 一点儿 + 一点儿(地)+ động từ
例如 (Ví dụ):

手术后他一点儿点儿地学走路。Shǒu shù hòu tā yì diǎnr diǎnr de xué zǒu lù.
Dịch: Sau khi phẩu thuật anh ấy học đi bộ từng chút một.

他们一点儿点儿地克服困难,现在完成了任务。Tā men yì diǎnr diǎnr de kè fú kùnnán, xiànzài wánchéng le rènwù.
Dịch: Họ từng chút một khắc phục khó khăn, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Chú ý 5 khi dùng 一点儿

Hình thức này dùng trước động từ hoặc tính từ có ý nghĩa tăng tiến

Cách dùng thứ năm của 一点儿

一点儿 + 也/都/ + 不/没 + 动词/形容词: 一点儿 + 也/都/ + 不/没 + động từ: Biểu thị một chút cũng không.

例如 (Ví dụ):
他一点儿也/都不想家。Tā yì diǎnr yě/dōu bù xiǎng jiā.

Dịch: Anh ấy một chút cũng/đều không nhớ nhà.+) 我一点儿也/都不爱你。Wǒ yì diǎnr yě/dōu bú ài nǐ.
Dịch: Tôi một chút cũng không yêu anh.

Chú ý 6 khi dùng 一点儿

Hình thức này biểu thị phủ định hoàn toàn.

Cách dùng 有一点儿

Cách dùng thứ nhất của 有一点儿

有一点儿 + 形容词: 有一点儿 + Tính từ:

例如 (Ví dụ):

这人不错,就是有一点儿马虎。Zhè rén bú cuò, jiùshì yǒu yì diǎnr mǎhǔ.
Dịch: Người này rất khá, chỉ là có chút qua loa, đại khái.

他今天有一点儿忙,不能来了。Tā jīntiān yǒu yì diǎnr máng, bù néng lái le.
Dịch: Hôm nay anh ấy hơi bận, không thể đến được.

Cách dùng thứ hai của 有一点儿

有一点儿 + 动词/动词短语: 有一点儿 + động từ/đoạn động từ

他感冒了,有一点儿头疼。Tā gǎn mào le, yǒu yì diǎnr tóuténg.
Dịch: Anh ấy bị cảm cúm rồi, có hơi đau đầu.

Ngoài ra, các bạn nên xem thêm Cách dùng Trợ từ ngữ khí 呢 và 吧 theo link bên dưới.

Cách dùng Trợ từ ngữ khí 呢 và 吧 trong Tiếng Trung