301 Câu Đàm thoại Tiếng Hoa Video Bài 10

0
2933
Đánh giá post

Chào các em học viên, chủ đề bài học mới hôm nay chúng ta học là Bưu điện ở đâu, 邮局在哪儿. Các em giở sách Giáo trình 301 Câu đàm thoại Tiếng Hoa sang bài 10 nhé.

Trước tiên chúng ta cần khởi động lưỡi và mồm cho dẻo bằng các bài luyện tập phiên âm Tiếng Trung có kèm theo thanh điệu.

Tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập lại chút xíu nội dung của bài học cũ, bài số 9, Giáo trình 301.

301 Câu Đàm thoại Tiếng Hoa Video Bài 9

Em nào chưa có File Audio và Video của Giáo trình 301 Đàm thoại Tiếng Hoa thì vào link bên dưới download nhé.

Download Audio Sách giáo trình 301 Câu đàm thoại Tiếng Hoa

>> Tải xuống

Download Video Sách giáo trình 301 Câu đàm thoại Tiếng Hoa

>> Tải xuống

Để củng cố chắc hơn kiến thức ngữ pháp Tiếng Trung và Từ vựng Tiếng Trung, các em vào luyện tập nói Tiếng Trung dựa theo các mẫu câu ví dụ bên dưới. Các em tự chia ra theo các nhóm nhỏ gồm 2 bạn.

 1. 欢迎你去我家。
 2. 欢迎你来大连。
 3. 欢迎你去西班牙。
 4. 欢迎你来我家。
 5. 欢迎你来上课。
 6. 你知道张老师住在哪吗?
 7. 你知道…吗?
 8. 你知道这个多少钱吗?
 9. 你知道几点上课吗?
 10. 你知道超市在哪吗?
 11. 你知道他是谁吗?
 12. 你知道我的生日吗?
 13. 你知道我在想你吗?
 14. 他常去…
 15. 他常去我家。
 16. 他常去那个公园。
 17. 邮(二声)局
 18. 我们学校。
 19. 书店。
 20. 图书馆。
 21. 商店
 22. 你去哪?
 23. 我回宿舍休息。
 24. 我去商店买东西。
 25. 我去图书馆看书。
 26. 我去学校上课。
 27. 我回家吃饭。
 28. 请问, 八号楼在哪?
 29. 在东边
 30. 在西边/南边/北边
 31. 东南/东北/西南/西北
 32. 在附近
 33. 请问,医院/商店/超市/学校/旅店/邮局在哪儿

Luyện tập Tiếng Trung giao tiếp xong, chúng ta đi tiếp phần từ mới của bài học ngày hôm nay, các em cố gắng nhớ luôn nghĩa của mỗi từ vựng Tiếng Trung trong slide bài giảng bằng cách tự đặt câu ví dụ cụ thể.

Tiết mục tiếp theo chúng ta sẽ luyện giao tiếp phản xạ Tiếng Trung, mỗi em sẽ được hỏi 10 câu Tiếng Trung và phải trả lời lại bằng Tiếng Trung, các em khác chưa tới lượt thì tranh thủ học lại từ vựng Tiếng Trung luôn nhé, và không được nhắc bài bạn.

Cuối giờ học em nào thắc mắc câu hỏi gì thì ở lại lớp thêm khoảng 5 phút, hoặc đăng comment lên Gourp TIẾNG TRUNG HSK để được hỗ trợ trực tuyến sau giờ học.