Tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 18

0
2861
Tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 18
Tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 18
5/5 - (1 bình chọn)

Chào các em học viên, cả lớp bắt đầu vào học luôn nhỉ, hôm nay chúng ta sẽ sang tiếp phần Luyện tập Dịch thuật văn bản Tiếng Trung Thương mại.

Bài học buổi hôm trước lớp mình đã đi xong phần từ vựng Tiếng Trung cơ bản và cần thiết để phục vụ cho bài 18 ngày hôm nay.

Em nào quên chưa nhớ được từ vựng Tiếng Trung của bài cũ thì vào link bên dưới xem lại luôn và ngay nhé.

Tiếng Trung Thương mại cơ bản Bài 17

Để nhớ được từ vựng Tiếng Trung thì cách tốt nhất là đặt câu ví dụ cụ thể cho mỗi từ vựng là nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Tiếp theo chúng ta cùng nhìn lên bảng xem nội dung slide bài giảng ngày hôm nay, bài 18, cải cách Ngân hàng.

Luyện tập Dịch thuật Tiếng Trung Thương mại cơ bản

Luyện tập Dịch thuật Tiếng Trung Thương mại cơ bản Đoạn 1

Văn bản Tiếng Trung Thương mại Đoạn 1

银行业是一国金融体系中最重要的组成部分。在以前的计划经济体制下,中国的银行业完全由政府垄断,银行仅仅承担执行国家财政和金融政策的任务,商业银行的功能很小,所以在经济发展中对企业没有真正起到促进及监督作用。

Phiên âm Tiếng Trung Thương mại Đoạn 1

Yínháng yè shì yì guó jīnróng tǐxì zhōng zuì zhòngyào de zǔchéng bùfen. Zài yǐqián de jìhuà jīngjì tǐzhì xià, zhōngguó de yínháng yè wánquán yóu zhèngfǔ lǒngduàn, yínháng jǐnjǐn chéngdān zhíxíng guójiā cáizhèng hé jīnróng zhèngcè de rènwù, shāngyè yínháng de gōngnéng hěn xiǎo, suǒyǐ zài jīngjì fāzhǎn zhōng duì qǐyè méiyǒu zhēnzhèng qǐ dào cùjìn jí jiāndū zuòyòng.

Dịch Văn bản Tiếng Trung Thương mại Đoạn 1

Ngành ngân hàng là một thành phần quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia. Trong cơ chế kinh tế kế hoạch trước đây, ngành ngân hàng của Trung Quốc hoàn toàn do Chính phủ độc quyền, ngân hàng chỉ đảm nhận nhiệm vụ chấp hành chính sách tài chính của Nhà nước, chức năng của ngân hàng Thương mại rất nhỏ, vì vậy không có tác dụng giám sát và thúc đẩy doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế.

Luyện tập Dịch thuật Tiếng Trung Thương mại cơ bản Đoạn 2

Văn bản Tiếng Trung Thương mại Đoạn 2

1993年,中国政府对银行体制进行了改革。这次改革的重点是分离银行的政策职能与商业职能,从而使银行在中国经济中发挥更大的作用。

Phiên âm Tiếng Trung Thương mại Đoạn 2

1993 nián, zhōngguó zhèngfǔ duì yínháng tǐzhì jìnxíng le gǎigé. Zhè cì gǎigé de zhòngdiǎn shì fēnlí yínháng de zhèngcè zhínéng yǔ shāngyè zhínéng, cóng’ér shǐ yínháng zài zhōngguó jīngjì zhōng fāhuī gèng dà de zuòyòng.

Dịch Văn bản Tiếng Trung Thương mại Đoạn 2

Năm 1993, Chính phủ Trung Quốc tiến hành cải cách đối với cơ chế ngân hàng. Trọng điểm cải cách lần này là tách rời chức năng chính sách của ngân hàng và chức năng thương mại, do đó đã giúp các ngân hàng phát huy tác dụng tốt hơn trong quá trình phát triển kinh tế Trung Quốc.

Luyện tập Dịch thuật Tiếng Trung Thương mại cơ bản Đoạn 3

Văn bản Tiếng Trung Thương mại Đoạn 3

目前,中国的银行体系主要包括中央银行,政策性银行和商业银行。中国人民银行是中央银行,其职能是协助国务院制定国家金融政策,确定利率和贴现率等。政策性银行包括国家开发银行、中国农业发展银行和中国进口银行。这些银行主要承担政策性职能,扶持农业政策,提供出口支持,以及对国家大型项目进行融资。商业银行包括中国工商银行、中国建设银行、中国银行和中国农业银行以及其他一些地方性银行和股份制银行。这些商业银行自主经营,自负盈亏。
背景知识

Phiên âm Tiếng Trung Thương mại Đoạn 3

Mùqián, zhōngguó de yínháng tǐxì zhǔyào bāokuò zhōngyāng yínháng, zhèngcè xìng yínháng hé shāngyè yínháng. Zhōngguó rénmíng yínháng shì zhōngyāng yínháng, qí zhínéng shì xiézhù guówùyuàn zhìdìng guójiā jīnróng zhèngcè, quèdìng lìlǜ hé tiēxiànlǜ děng. Zhèngcè xìng yínháng bāokuò guójiā kāifā yínháng, zhōngguó nóngyè fāzhǎn yínháng hé zhōngguó jìnkǒu yínháng. Zhèxiē yínháng zhǔyào chéngdān zhèngcè xìng zhínéng, fúchí nóngyè zhèngcè, tígōng chūkǒu zhīchí, yǐjí duì guójiā dàxíng xiàngmù jìnxíng róngzī. Shāngyè yínháng bāokuò zhōngguó gōngshāng yínháng, zhōngguó jiànshè yínháng, zhōngguó yínháng hé zhōngguó nóngyè yínháng yǐjí qítā yìxiē dìfāng xìng yínháng hé gǔfènzhì yínháng. Zhèxiē shāngyè yínháng zìzhǔ jīngyíng, zìfù yíngkuī.

Dịch Văn bản Tiếng Trung Thương mại Đoạn 3

Hiện nay, hệ thống ngân hàng Trung Quốc chủ yếu bao gồm ngân hàng trung ương, ngân hàng phi thương mại và ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là ngân hàng trung ương, chức năng của nó là hỗ trợ Quốc vụ viện lập ra chính sách tài chính, xác định lãi suất và tỉ lệ chiết khấu. Ngân hàng phi thương mại bao gồm Ngân hàng khai phá Quốc gia, Ngân hàng phát triển nông nghiệp và Ngân hàng nhập khẩu Trung Quốc. Các Ngân hàng này chủ yếu đảm nhận chức năng phi thương mại, hỗ trợ chính sách nông nghiệp, xuất khẩu, và tiến hành xoay vốn cho các hạng mục lớn của Quốc gia. Ngân hàng thương mại bao gồm Ngân hàng Công thương, Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc, một số Ngân hàng địa phương khác và Ngân hàng cổ phần. Những ngân hàng này tự kinh doanh, tự chịu trách nhiệm lời lỗ.

Luyện tập Dịch thuật Tiếng Trung Thương mại cơ bản Đoạn 4

Văn bản Tiếng Trung Thương mại Đoạn 4

背景知识
中国政府从1995年开始允许外国银行在华设立分行。象摩根斯坦利、花旗银行、德意志银行都是最早进入中国市场的外资银行。起初,外资银行职能开展外币业务。随着改革的加深,目前已有多家外资银行获准经营人民币业务。

Phiên âm Tiếng Trung Thương mại Đoạn 4

Bèijǐng zhīshì
Zhōngguó zhèngfǔ cóng 1995 nián kāishǐ yǔnxǔ wàiguó yínháng zài huá shèlì fēnháng. Xiàng mógēnsītǎnlì, huāqí yínháng, déyìzhì yínháng dōu shì zuìzǎo jìnrù zhōngguó shìchǎng de wàizī yínháng. Qǐchū, wàizī yínháng zhínéng kāizhǎn wàibì yèwù. Suízhe gǎigé de jiāshēn, mùqián yǐ yǒu duō jiā wàizī yínháng huòzhǔn jīngyíng rénmínbì yèwù.

Dịch Văn bản Tiếng Trung Thương mại Đoạn 4

Kiến thức nền tảng
Từ năm 1995 Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu cho phép các Ngân hàng nước ngoài lập Ngân hàng chi nhánh ở Trung Quốc. Ví dụ như là Ngân hàng Morgan Stanley, Ngân hàng Citibank, Ngân hàng Deutsche đều là các Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài thâm nhập vào thị trường Trung Quốc sớm nhất. Lúc đầu, chức năng của các Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài triển khai dịch vụ ngoại tệ. Cùng với sự cải cách không ngừng của Trung Quốc, hiện nay đã có nhiều Ngân hàng vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép kinh doanh dịch vụ Nhân dân tệ.

Vậy là xong, chúng ta đã luyện tập xong phần Dịch thuật văn bản Tiếng Trung Thương mại. Các em thấy bài học ngày hôm nay thế nào, nhiều hay là ít nhỉ. Nói chung nội dung bài ngày hôm nay khá là hay, liên quan đến cách dịch Tiếng Trung Thương mại sao cho câu văn được dịch xuôi và dễ nghe. Chắc là một số em vẫn đang có câu hỏi thắc mắc cần được giải đáp, các em về nhà chuẩn bị trước câu hỏi nhé, đầu giờ học buổi sau chúng ta cùng phân tích và giải đáp một thể cho tiện. Chào các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo.