Giới thiệu HSK 5

0
3629
5/5 - (1 bình chọn)

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu chi tiết về Kỳ thi HSK 5. HSK 5 Khác so với Kỳ thi HSK 4 cả về số lượng từ vựng Tiếng Trung HSK cần nắm vững và nội dung kiến thức ngữ pháp Tiếng Trung. Tất nhiên là thi HSK 5 sẽ khó hơn chút so với thi HSK 4, nhưng nếu chúng ta nắm được cấu trúc và nội dung bài thi HSK 5 thì hoàn toàn có thể chủ động trong quá trình làm bài thi HSK và không bị ảnh hưởng bởi tâm lý lo lắng khiến điểm thi HSK không đạt được như ý muốn.

Sách và Tài liệu Luyện thi HSK 5
Sách và Tài liệu Luyện thi HSK 5

Đối tượng dự thi HSK 5

HSK cấp 5 chủ yếu hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung 2 năm trở lên với 2-4 tiết một tuần, nắm được 2500 từ ngữ thường dùng.

Nội dung thi HSK 5

HSK cấp 5 gồm 100 câu hỏi, chia thành 3 phần nghe, đọc hiểu và viết.

Toàn bộ thời gian thi khoảng 125 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút)

HSK 5 Listening Nghe hiểu

HSK 5 Listening Nghe hiểu Phần 1

Gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Mỗi câu đều là hai câu đối thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn đối thoại đặt một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

HSK 5 Listening Nghe hiểu Phần 2

Gồm 25 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Câu hỏi phần này đều là 4-5 câu đối thoại hoặc 1 đoạn thoại, căn cứ vào đối thoại hoặc đoạn thoại hỏi một hoặc vài câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

HSK 5 Reading Đọc hiểu

HSK 5 Reading Đọc hiểu Phần 1

Gồm 15 câu hỏi. Cung cấp một vài đoạn văn, mỗi đoạn văn có một vài chỗ trống, chỗ trống cần điền một từ hoặc một câu, mỗi chỗ trống có 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng.

HSK 5 Reading Đọc hiểu Phần 2

Gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp một đoạn văn và 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn đó.

HSK 5 Reading Đọc hiểu Phần 3

Gồm 20 câu hỏi, và đưa ra một số đoạn văn, mỗi đoạn văn có kèm theo mấy câu hỏi, thí sinh cần chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn.

HSK 5 Writing Viết

HSK 5 Writing Viết Phần 1

Gồm 8 câu. Mỗi câu cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một câu.

HSK 5 Writing Viết Phần 2

Gồm 2 câu hỏi. Câu 1 cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ; câu 2 cung cấp 1 hình ảnh, yêu cầu thí sinh kết hợp hình ảnh viết một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ.

Kết quả thi HSK 5

Kết quả thi HSK (cấp 5) gồm 4 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu, điểm viết và tổng điểm. Tổng điểm 180 được coi là đạt.

Kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm (bắt đầu tính từ ngày thi). Đây là cơ sở chứng minh khả năng tiếng Hán của lưu học sinh nước ngoài khi vào học các trường Trung Quốc.