Giới thiệu HSK 6

0
3721
5/5 - (1 bình chọn)

Chào các bạn, lần trước mình đã giới thiệu với các bạn về 5 Kỳ thi HSK bao gồm HSK 1, HSK 2, HSK 3. HSK 4 và HSK 5. Hôm nay mình sẽ giới thiệu nốt với các bạn Kỳ thi HSK 6. HSK 6 là cấp độ cao nhất trong tất cả kỳ thi HSK do Hanban tổ chức. Để thi được chứng chỉ HSK 6, các bạn cần phải nắm vững được hơn 5000 lượng từ Tiếng Trung HSK, học hết toàn bộ 6 quyển Hán ngữ phiên bản mới, ngoài ra còn phải luyện thêm rất nhiều Đề Luyện thi HSK 6, có như vậy thì xác suất vượt qua Kỳ thi HSK 6 mới cao hơn được. Và cũng giống như các kỳ thi HSK mình đã đề cập trong các bài viết trước, chúng ta cũng cần phải nắm rõ cấu trúc bài thi và nội dung thi HSK gồm những gì. Oke, chúng ta cùng phân tích và thảo luận xem nhé.

HSK 6 kiểm tra khả năng ứng dụng Tiếng Trung của thí sinh, tương đương với cấp 5 “tiêu chuẩn khả năng Tiếng Trung quốc tế”, cấp C2 “khung trình độ chung châu Âu (CEF)”. Thí sinh đạt HSK cấp 6 có thể hiểu dễ dàng những thông tin bằng Tiếng Trung nghe được hoặc đọc được, biểu đạt được ý kiến của mình một cách lưu loát bằng khẩu ngữ hoặc viết văn.

Sách và Tài liệu Luyện thi HSK 6
Sách và Tài liệu Luyện thi HSK 6

Đối tượng dự thi HSK 6

HSK cấp 6 chủ yếu hướng vào đối tượng thí sinh nắm được 5000 và trên 5000 từ thường dùng.

Nội dung thi HSK 6

HSK cấp 6 tổng cộng có 101 câu hỏi, chia thành 3 phần nghe, đọc hiểu, viết.

Toàn bộ thời gian thi là 140 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút)

HSK 6 Listening Nghe hiểu

HSK 6 Listening Nghe hiểu Phần 1

Gồm 15 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Mỗi câu phát một đoạn thoại ngắn, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra một đáp án đồng nhất với đoạn thoại.

HSK 6 Listening Nghe hiểu Phần 2

Gồm 15 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Phát ba đoạn phỏng vấn, sau mỗi đoạn phỏng vấn có 5 câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn cho mỗi câu hỏi, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra đáp án.

HSK 6 Listening Nghe hiểu Phần 3

Gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu hỏi nghe một lần. Phát vài đoạn thoại, mỗi đoạn thoại đi kèm một số câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn cho mỗi câu hỏi, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra đáp án.

HSK 6 Reading Đọc hiểu

HSK 6 Reading Đọc hiểu Phần 1

Gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp 4 câu, yêu cầu thí sinh chọn ra một câu có lỗi biểu đạt.

HSK 6 Reading Đọc hiểu Phần 2

Gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp 1 đoạn văn, trong đó có 3 đến 5 chỗ trống, thí sinh phải kết hợp với ngữ cảnh, chọn đáp án chính xác nhất trong 4 lựa chọn.

HSK 6 Reading Đọc hiểu Phần 3

Gồm 10 câu hỏi. Cung cấp 2 bài văn, mỗi bài có 5 chỗ trống, thí sinh phải kết hợp ngữ cảnh, chọn ra đáp án trong 5 câu cho sẵn.

HSK 6 Reading Đọc hiểu Phần 4

Gồm 20 câu hỏi. Cung cấp một vài đoạn văn, mỗi đoạn văn có một số câu hỏi, thí sinh phải chọn ra đáp án trong 4 lựa chọn.

HSK 6 Writing Viết

Thí sinh phải đọc hiểu một bài văn khoảng 1000 chữ, thời gian là 10 phút, không được chép hoặc ghi lại trong lúc đọc; sau khi cán bộ coi thi thu tài liệu đọc về, thí sinh phải viết một đoạn văn kể ngắn gọn nội dung bài văn trên với số lượng khoảng 400 chữ, thời gian là 35 phút. Tiêu đề tự đặt. Chỉ cần thuật lại nội dung bài văn, không cần nêu quan điểm cá nhân.

Kết quả thi HSK 6

Báo cáo kết quả của HSK (cấp 6) gồm 4 điểm là điểm nghe, điểm đọc, điểm viết và tổng điểm. Tổng điểm 180 được coi là đạt.

Kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm (bắt đầu tính từ ngày thi). Đây là cơ sở chứng minh khả năng tiếng Hán của lưu học sinh khi vào học các trường Trung Quốc.