Giới thiệu HSK 2

0
3705
5/5 - (1 bình chọn)

Trong bài viết lần trước mình giới thiệu với các bạn về Kỳ thi HSK 1, HSK 1 là gì. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem HSK 2 là gì nhé.

HSK 2 kiểm tra khả năng thích ứng với Tiếng Trung trong cuộc sống hàng ngày của thí sinh, tương đương với cấp 2 “tiêu chuẩn khả năng Tiếng Trung quốc tế”, cấp A2 của “khung trình độ chung châu Âu (CEF)”. Những thí sinh thi đạt HSK cấp 2 có thể dùng Tiếng Trung để tiến hành những giao tiếp đơn giản trực tiếp về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống, đạt đến trình độ Tiếng Trung sơ cấp.

Sách và Tài liệu Luyện thi HSK 2
Sách và Tài liệu Luyện thi HSK 2

Tổng hợp Đề Luyện thi HSK 2

>> http://hoctiengtrung.tv/luyen-thi-hsk/de-luyen-thi-hsk/de-luyen-thi-hsk-2/

Đối tượng dự thi HSK 2

HSK 2 hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung trong vòng 2 học kỳ (1 năm học) với 2-3 tiết 1 ngày, nắm được 300 từ ngữ thường dùng nhất và các kiến thức ngữ pháp liên quan.

Nội dung thi HSK 2

HSK có tổng cộng có 60 câu, chi thành 2 phần nghe hiểu và đọc hiểu hay còn gọi là Listening và Reading.

Toàn bộ thời gian thi khoảng 55 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút)

HSK 2 Listening Nghe Hiểu

HSK 2 Listening Nghe hiểu Phần 1

Gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu nghe hai lần. Mỗi câu cung cấp 1 câu nói, trên tờ đề thi cung cấp 1 hình ảnh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được phán đoán đúng sai.

HSK 2 Listening Nghe hiểu Phần 2

Gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu nghe hai lần. Mỗi câu là một đoạn hội thoại, trên tờ đề thi cung cấp một số hình ảnh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra hình ảnh tương ứng.

HSK 2 Listening Nghe hiểu Phần 3

Gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi nghe hai lần. Mỗi câu hỏi là hai câu hội thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn hội thoại để hỏi một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 3 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra đáp án.

HSK 2 Listening Nghe hiểu Phần 4

Gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi nghe hai lần. Mỗi câu hỏi đều là 4 đến 5 câu đối thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào nội dung đối thoại đặt một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 3 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.

HSK 2 Reading Đọc hiểu

HSK 2 Reading Đọc hiểu Phần 1

Gồm 5 câu hỏi. Trên tờ đề thi có một vài hình ảnh, mỗi câu hỏi cung cấp 1 câu nói, thí sinh căn cứ vào nội dung câu nói đó, chọn ra hình ảnh tương ứng.

HSK 2 Reading Đọc hiểu Phần 2

Gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp từ 1 đến 2 câu, trong câu có một chỗ trống, thí sinh phải chọn từ trong các lựa chọn để điền trống.

HSK 2 Reading Đọc hiểu Phần 3

Gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp 2 câu, thí sinh phải phán đoán nội dung câu thứ 2 và câu thứ nhất có đồng nhất không.

HSK 2 Reading Đọc hiểu Phần 4

Gồm 10 câu hỏi. Cung cấp 20 câu, thí sinh phải tìm ra quan hệ tương ứng.

Các câu hỏi trên tờ đề thi đều có phiên âm.

Kết quả thi HSK 2

Kết quả thi HSK (cấp 2) có 3 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu và tổng điểm. Tổng điểm 120 được coi là đạt.

Kết quả HSK 2 có hiệu lực trong vòng hai năm (bắt đầu tính từ ngày thi). Đây là cơ sở chứng minh khả năng tiếng Hán của học sinh nước ngoài để vào học các trường của Trung Quốc.