Học tiếng Trung online miễn phí Bài 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí lớp học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí thầy Vũ Bá Đạo

0
1796
5/5 - (12 bình chọn)

Học tiếng Trung online miễn phí Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng Trung online miễn phí cùng Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ theo bộ giáo trình học tiếng Trung Quốc miễn phí tốt nhất & chuẩn nhất hiện nay. Đó chính là bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và bộ giáo trình hán ngữ boya phiên bản mới.

Kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí TỐT NHẤT Việt Nam với các video tự học tiếng Trung Quốc miễn phí chất lượng cao của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chỉ có duy nhất tại trung tâm học tiếng Trung giao tiếp miễn phí ở Hà Nội ChineMaster.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí qua Skype thầy Vũ

Khóa học tiếng Trung online miễn phí tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung online miễn phí tự học tiếng Trung cơ bản

Kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster thầy Vũ hiện nay được rất nhiều các bạn trong cộng đồng dân tiếng Trung bàn tán rất sôi nổi tại sao thầy Nguyễn Minh Vũ lại có thể nhiệt huyết đến như vậy? Tại sao thầy Vũ lại có thể cống hiến vô tư như vậy? Tại sao thầy Vũ lại có thể nhiệt tình với các bạn học viên như vậy? Tại sao thầy Vũ lại có thể làm việc với tinh thần hăng say như vậy? Phải chăng thầy Vũ là người không bình thương ư?

Tất cả những câu hỏi thắc mắc trên bạn chỉ cần xem video bài giảng của thầy Vũ trên Kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster là sẽ rõ ngay vấn đề tại sao lại như vậy?

Khóa học tiếng Trung online miễn phí học tiếng Trung giao tiếp online

145 Cô giáo của tôi là giáo viên Tiếng Anh. 我的女老师是英语老师。 Wǒ de nǚ lǎoshī shì yīngyǔ lǎoshī.
146 Bạn biết cô giáo bạn sống ở đâu không? 你知道你的女老师住在哪儿吗? Nǐ zhīdào nǐ de nǚ lǎoshī zhù zài nǎr ma?
147 Tôi không biết cô giáo tôi sống ở đâu? 我不知道我的女老师住在哪儿。 Wǒ bù zhīdào wǒ de nǚ lǎoshī zhù zài nǎr.
148 Cô giáo bạn sống ở tòa nhà này phải không? 你的女老师住在这个楼吗? Nǐ de nǚ lǎoshī zhù zài zhè ge lóu ma?
149 Cô giáo tôi sống ở tòa nhà kia. 我的女老师住在那个楼。 Wǒ de nǚ lǎoshī zhù zài nàge lóu.
150 Số phòng của cô giáo bạn là bao nhiêu? 你的女老师的房间号是多少? Nǐ de nǚ lǎoshī de fángjiān hào shì duōshǎo?
151 Số phòng của cô giáo tôi là 999. 我的女老师的房间号是九九九。 Wǒ de nǚ lǎoshī de fángjiān hào shì jiǔjiǔjiǔ.
152 Bạn biết số di động của cô giáo bạn là bao nhiêu không? 你知道你的女老师的手机号是多少吗? Nǐ zhīdào nǐ de nǚ lǎoshī de shǒujī hào shì duōshǎo ma?
153 Tôi không biết số di động của cô giáo tôi là bao nhiêu 我不知道我的女老师的手机号是多少。 Wǒ bù zhīdào wǒ de nǚ lǎoshī de shǒujī hào shì duōshǎo.
154 Cô giáo của bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 你的女老师今年多大了? Nǐ de nǚ lǎoshī jīnnián duō dà le?
155 Năm nay cô giáo tôi 20 tuổi rồi. 我的女老师今年二十岁了。 Wǒ de nǚ lǎoshī jīnnián èr shí suì le.
156 Văn phòng của cô giáo bạn ở đâu? 你的女老师的办公室在哪儿? Nǐ de nǚ lǎoshī de bàngōngshì zài nǎr?
157 Văn phòng của cô giáo tôi ở nhà tôi. 我的女老师的办公室在我的家。 Wǒ de nǚ lǎoshī de bàngōngshì zài wǒ de jiā.
158 Nhà bạn ở đâu? 你的家在哪儿? Nǐ de jiā zài nǎr?
159 Nhà tôi ở Việt Nam. 我的家在越南。 Wǒ de jiā zài yuènán.
160 Bạn sống ở đâu? 你住在哪儿/你住哪儿/你在哪儿住? Nǐ zhù zài nǎr/nǐ zhù nǎr/nǐ zài nǎr zhù?
161 Tôi sống ở nhà của anh trai bạn. 我住在你哥哥的家。 Wǒ zhù zài nǐ gēge de jiā.
162 Bạn sống ở tòa nhà này phải không? 你住在这个楼吗? Nǐ zhù zài zhè ge lóu ma?
163 Số phòng của bạn gái tôi là 908. 我的女朋友的房间号是九零八。 Wǒ de nǚ péngyǒu de fángjiān hào shì jiǔ líng bā.
164 Anh trai tôi biết bạn của cô ta sống ở đâu 我的哥哥知道她的朋友住在哪儿。 Wǒ de gēge zhīdào tā de péngyǒu zhù zài nǎr.
165 Anh trai bạn có điện thoại di động không? 你的哥哥有手机号吗? Nǐ de gēge yǒu shǒujī ma?
166 Anh trai tôi có điện thoại di động. 我的哥哥有手机。 Wǒ de gēge yǒu shǒujī.
167 Số điện thoại di động của anh trai bạn là bao nhiêu? 你的哥哥的手机号是多少? Nǐ de gēge de shǒujī hào shì duōshǎo?
168 Số điện thoại di động của anh trai tôi là 666.888.999. 我的哥哥的手机号是六六六八八八九九九 Wǒ de gēge de shǒujī hào shì liù liù liù bā bā bā jiǔ jiǔ jiǔ
169 Tôi rất thích số điện thoại di động của anh trai bạn. 我很喜欢你的哥哥的手机号。 wǒ hěn xǐhuān nǐ de gēge de shǒujī hào.
170 Số di động của anh trai bạn rất đẹp. 你的哥哥的手机号很好看。 Nǐ de gēge de shǒujī hào hěn hǎokàn.
171 Anh trai bạn mua số di động này ở đâu? 你哥哥在哪儿买这个手机号? Nǐ gēge zài nǎr mǎi zhè ge shǒujī hào?
172 Anh trai tôi mua ở cửa hàng bán điện thoại di động. 我哥哥在卖手机商店买这个手机号。 Wǒ gēge zài mài shǒujī shāngdiàn mǎi zhè ge shǒujī hào.
173 Bao nhiêu tiền? 多少钱? Duōshǎo qián?
174 1000 nhân dân tệ. 一千人民币。 Yì qiān rénmínbì.
175 Đắt quá, 100 nhân dân tệ thôi. 太贵了,一百人民币吧。 Tài guì le, yì bǎi rénmínbì ba.
176 100 nhân dân tệ ít quá, tôi không bán cho bạn. 一百人民币太少了,我不卖给你。 Yì bǎi rénmínbì tài shǎo le, wǒ bú mài gěi nǐ.
177 Vậy 101 nhân dân tệ nhé, được không? 那一百零一人民币吧,行吗? Nà yì bǎi líng yī rénmínbì ba, xíng ma?
178 Ok, đây là số di động của bạn. 好吧,这是你的手机号。 Hǎo ba, zhè shì nǐ de shǒujī hào.
179 Ngày mai là sinh nhật của chị gái bạn phải không? 明天是你的姐姐的生日吗? Míngtiān shì nǐ de jiějie de shēngrì ma?
180 Ngày mai không phải là sinh nhật của chị gái tôi. 明天不是我的姐姐的生日。 Míngtiān bú shì wǒ de jiějie de shēngrì.

Để chúng ta có thể học tiếng Trung online miễn phí theo các video bài giảng học tiếng Trung Quốc trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, các bạn cần chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ các bộ giáo trình học tiếng Trung miễn phí tốt nhất và chuẩn nhất hiện nay. Đó chính là bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới & bộ giáo trình hán ngữ boya phiên bản mới, bộ giáo trình 9999 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất, bộ giáo trình 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày, bộ giáo trình 1000 câu tiếng Trung giao tiếp online miễn phí, bộ giáo trình 900 câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản mỗi ngày .v.v.

Học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster thầy Vũ

  • Học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ tiếng Trung giao tiếp hán ngữ 1
  • Học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ tiếng Trung giao tiếp hán ngữ 2
  • Học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ tiếng Trung giao tiếp hán ngữ 3
  • Học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ tiếng Trung giao tiếp hán ngữ 4
  • Học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ tiếng Trung giao tiếp hán ngữ 5
  • Học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ tiếng Trung giao tiếp hán ngữ 6

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster liên tục không ngừng khai giảng các lớp học tiếng Trung giao tiếp miễn phí từ cơ bản đến nâng cao, ví dụ như các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 1&2, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 3, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 4, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 5, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 6, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ boya sơ cấp 1, khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ boya sơ cấp 2, và còn rất nhiều khóa học tiếng Trung giao tiếp miễn phí chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản và nâng cao chỉ có duy nhất tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội.

Nội dung bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi, chào các bạn nhé, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tuần sau nhé.